• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN LUẬT BOARD GAME TICKET TO RIDE


Thành phần:

·  1 Bản đồ đường sắt Bắc Mỹ.

·  240 Toa tàu (45 toa cho mỗi màu Xanh, Đỏ, Vàng, Đen và xanh lá kèm thêm một số toa thay thế cho mỗi màu).

·  144 thẻ minh hoạ cho các toa tàu. Có chín loại thẻ khác nhau và 12 thẻ mỗi loại gồm có: Xanh, xanh lá, vàng, đen, trắng, hồng, cam, đỏ và thẻ động cơ.

·  30 thẻ nhiệm vụ.

·  5 con dấu tính điểm.

 

Chuẩn bị:

Đặt bản đồ vào giữa bàn. Mỗi người chơi chọn màu mà mình thích, lấy các toa tàu và con dấu theo màu mà mình đã chọn. Đặt con dấu ở mức bắt đầu trên bảng theo dõi điểm trên bản đồ. Mỗi khi người chơi ghi điểm trong quá trình chơi, họ sử dụng con dấu để đánh dấu số điểm mình đã đạt được.

 

Trộn tất cả các thẻ toa tàu và chia cho mỗi người bốn thẻ. Các thẻ toa tàu còn lại ta đặt bên cạnh bản đồ và lật năm thẻ lên.

 

Trộn tất cả các thẻ nhiệm vụ và chia cho mỗi người ba thẻ. Mỗi người chơi sẽ xem những thẻ nhiệm vụ của mình và giữ lại những nhiệm vụ mà mình muốn. Mỗi người chơi phải giữ ít nhất hai nhiệm vụ cho bản thân mình, nhưng họ được quyền giữ cả ba thẻ nhiệm vụ. Những thẻ nhiệm vụ được trả lại sẽ được đặt bên dưới chồng nhiệm vụ. Chồng bài nhiệm vụ sẽ được đặt bên cạnh bản đồ. Người chơi sẽ giữ những thẻ nhiệm vụ này bí mật cho đến khi kết thúc trò chơi.

Mục đích của trò chơi

Mục đích của trò chơi là có được số điểm cao nhất. Bạn có thể đạt được điểm bằng cách;

·  Xây dựng đường ray giữa hai thành phố trên bản đồ.

·   Hoàn thành nhiệm vụ mà mình nhận được.

·   Là người có đoạn đường xe lửa dài nhất.

Bạn sẽ bị mất điểm nếu không hoàn thành được nhiệm vụ mà mình đã nhận.

 

Lượt

Người chơi nhỏ tuổi nhất đi trước. Và tiếp tục chơi theo chiều kim đồng hồ, mỗi người sẽ có một lượt chơi và liên tục như thế cho đến khi kết thúc trò chơi. Vào lượt của mình, người chơi bắt buộc phải làm một trong những hành động sau:

·   Rút thẻ toa tàu – Người chơi có thể rút hai thẻ toa tàu. Người chơi có thể rút thẻ trên chồng bài hoặc rút những thẻ đã được đặt lên từ trước. Nếu bạn rút thẻ đã được lật, bạn ngay lập tức phải lật một thẻ từ chồng thẻ và đặt vào vị trí thẻ bạn vừa rút.

·   Xây dựng đường ray – Người chơi có thể xây dựng đường ray trên bản đồ, bằng cách sử dụng các thẻ toa tàu cùng màu và cùng số lượng với các đoạn đường trên bản đồ. Sau đó đặt các toa tàu của mình vào đoạn đường mà mình đã xây dựng. Di chuyển con dấu tính điểm của mình lên theo số điểm mà mình đạt được.

·   Rút thẻ nhiệm vụ – Người chơi rút ba thẻ nhiệm vụ trên chồng thẻ nhiệm vụ. Chọn ít nhất một trong ba thẻ nhiệm vụ đó, bạn có thể chọn hai hoặc cả ba thẻ nhiệm vụ. Các thẻ nhiệm vụ được trả lại đặt bên dưới chồng thẻ nhiệm vụ.

 


Thẻ toa tàu

Có tám loại thẻ toa tàu và thẻ động cơ. Các màu của thẻ toa tàu trùng với màu của những đoạn đường nối giũa hai thành phố trên bản đồ.

Thẻ động cơ có công dụng thay thế cho tất cả các thẻ còn lại. Nếu thẻ động cơ nằm ở một trong năm lá được lật lên thì người chơi chỉ được lấy một thay vì hai thẻ, và nếu người chơi đã lấy một thẻ toa tàu thì không được lấy thêm thẻ động cơ. Nếu có ba thẻ động cơ được lật lên, thì tất cả các thẻ lật lên sẽ bị huỷ và thay bằng năm thẻ mới. 

Ghi chú: Nếu bạn chọn lấy thẻ úp, và rút ra được thẻ động cơ thì bạn vẫn được rút thẻ thứ hai.

Người chơi có thể giữ bao nhiêu thẻ tuỳ thích.

Khi chồng thẻ toa tàu hết, ta trộn các thẻ đã được sử dụng và tiếp tục rút.

Nếu tất cả các thẻ đều đã được rút hết, thì sẽ không được rút nữa và bạn không thể huỷ thẻ. Lúc đó bạn ép buộc phải xây dựng đường ray hoặc rút thêm thẻ nhiệm vụ.

Xây dựng đường ray

Để xây dựng đường ray, người chơi phải sử dụng một bộ các thẻ cùng màu và cùng số lượng với đoạn đường trên bản đồ mà bạn muốn xây dựng. Sau đó dùng những toa tàu của mình, đặt lên trên đoạn đường đó, khi ấy những người chơi khác không thể xây dựng đoạn đường ấy nữa. Một số đoạn đường có màu xám, ta có thể dùng những lá cùng màu bất kỳ để xây dựng nó.

Mỗi lượt người chơi chỉ được xây một đoạn đường duy nhất từ một thành phố đến thành phố được nối với nó.

Một số thành phố được nối bằng hai đoạn đường sắt, người chơi chỉ được xây một trong hai đoạn đường đó. 

Ghi chú:
Những vòng chơi có từ 2 – 3 người chơi, chỉ có thể sử dụng một trong hai đường của các đoạn đường đôi. Người chơi có thể tự mình xây dựng một trong hai con đường của đoạn đường đôi, đoạn đường còn lại sẽ không được sử dụng.

Tính điểm

Khi người chơi xây dựng con đường của mình, bạn sẽ đạt được số điểm tương ứng bằng cách di chuyển con dấu tính điểm của mình. 

Rút thẻ nhiệm vụ

Người chơi có thể rút thêm thẻ nhiệm vụ. Để làm thế người chơi rút ba thẻ nhiệm vụ, sau đó người chơi chọn ít nhất một trong ba nhiệm vụ đó. Người chơi có thể chọn hai hoặc ba nhiệm vụ. Những thẻ nhiệm vụ được trả lại sẽ được bỏ bên dưới chồng thẻ nhiệm vụ. Nếu còn dưới ba thẻ nhiệm vụ trong chồng thẻ, người chơi sẽ rút những thẻ đó.

Mỗi thẻ có tên của hai thành phố cần phải đến, số điểm đạt được khi hoàn thành nhiệm vụ đó. Nếu người chơi hoàn thành được nhiệm vụ sẽ đạt được số điểm đó. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, người chơi sẽ mất đi số điểm tương ứng.

Nhiệm vụ sẽ được xem như hoàn thành nếu các toa xe lửa của bạn nối hai thành phố mà thẻ nhiệm vụ yêu cầu.

 

Kết thúc trò chơi

Trò chơi sẽ kết thúc nếu bất kỳ một người chơi nào còn lại ít hơn ba toa tàu. Lúc ấy mỗi người chơi sẽ có thêm một lượt cho bản thân mình.

Lúc này người chơi sẽ lật những lá nhiệm vụ của mình và tính điểm cộng (hoặc trừ) tương ứng.

Người chơi có tuyến đường liên tục dài nhất (không tính nhánh) sẽ được thêm 10 điểm.

Nếu hòa điểm thì người chơi hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn sẽ là người thắng cuộc

Bạn cảm thấy hứng thú chứ? Hãy ấn vào đây và đặt mua game ngay nào!

Bạn vẫn còn băn khoăn? Còn đợi gì nữa mà không xem ngay Review game tại đây