• Mua hàng: 0949 577 303
 • Luật Board Game
 • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN CHƠI THE MIND

 

1.Thành Phần

 • 100 lá bài đánh số (từ 1 đến 100)
 • 12 cấp độ (từ 1 đến 12)
 • 5 mạng chơi
 • 3 ngôi sao ném
 •  
   

  Luật chơi

2. Mục tiêu của Trò Chơi

The Mind là trò chơi phối hợp đồng đội, đòi hỏi cảm nhận thời gian tốt. Số trên lá bài càng nhỏ thì càng sớm được đánh ra. Ví dụ, một lá 5 sẽ được chơi nhanh, trong khi một lá 80 có khả năng sẽ được người chơi giữ lại lâu hơn.

Qua các vòng chơi, người chơi sẽ ngày càng ăn ý về mặt cảm nhận thời gian, giúp họ ước tính chính xác hơn thời điểm cần đánh ra một lá bài số cụ thể. Những gì ban đầu có vẻ may mắn sẽ dần trở thành "kỹ năng" thực sự sau một thời gian luyện tập.

Do đó, để tập trung vào đầu mỗi cấp độ, có thể nói: "Chúng ta đang vào guồng!" Điều quan trọng cần nhấn mạnh là đây không phải trò đếm giây.

Không được phép đếm. Tất nhiên, mỗi người chơi đều cảm nhận thời gian trôi qua, nhưng thông thường nó nhanh hơn một giây cho mỗi số và thay đổi tùy thuộc vào cấp độ đang chơi.

Bí quyết của trò chơi là phát triển cảm giác đồng đội về "bây giờ là lúc". Đội phải phối hợp nhịp nhàng và trở thành MỘT THỂ THỐNG NHẤT!
3. Chuẩn Bị

Đội chơi được cung cấp một số mạng chơi và ngôi sao nhất định được đặt công khai trên bàn. Các mạng chơi và ngôi sao còn lại được đặt riêng ở rìa bàn. Chúng có thể cần thiết sau này.

Bây giờ, một số lượng thẻ cấp độ nhất định được xếp chồng lên nhau theo thứ tự tăng dần và được đặt thành một chồng bài mở (với cấp độ 1 ở ngay phía trên) cạnh các mạng chơi và ngôi sao ném. Các cấp độ không sử dụng được trả lại hộp.

 • Số người chơi | Cấp độ | Số mạng | Ngôi sao ném (Shuriken)
 • 2                      | 1-12               | 2        | 1
 • 3                      | 1-10               | 3        | 1
 • 4                      | 1-8                 | 4        | 1

Trộn 100 lá bài đánh số. Mỗi người chơi được chia một lá bài (cho cấp độ 1) cầm trên tay sao cho những người chơi khác không nhìn thấy. Số lá bài còn lại được đặt úp xuống ở rìa bàn.

 

 
 

Ví dụ: Tim, Sarah và Linus đã sẵn sàng cho cấp độ 1. Mỗi người trong số họ nhận được 1 lá bài, họ cầm sao cho không ai nhìn thấy bài của người khác. Đội 3 người bắt đầu với 3 mạng chơi và 1 ngôi sao ném. Các cấp độ chơi từ 1 đến 10.

 

Lưu ý: Sau khi hiểu luật chơi, chúng tôi khuyên bạn chỉ cần bắt đầu chơi và tránh đọc phần cuối hướng dẫn chơi trong hộp trước lần chơi đầu tiên để bạn có thể tự khám phá ra bí mật của trò chơi. Có nguy cơ mất mạng ngay từ đầu, nhưng phần thưởng sẽ là khoảnh khắc "Aha!" thực sự đặc biệt. Nếu bạn hiếm khi chơi những trò chơi này, bạn nên đọc ngay ghi chú trong hộp ở cuối luật chơi.

4. Cách Chơi

Lưu ý: Để chơi thành công, tất cả người chơi cần tập trung cao độ. Trong quá trình chơi, người chơi được phép tập trung lại bất cứ lúc nào. Chỉ cần nói "dừng" để tạm dừng trò chơi - mọi người đặt một tay lên bàn - tập trung lại - bỏ tay xuống - và trò chơi tiếp tục!

Các lá bài trong tay người chơi phải được đặt vào giữa bàn theo thứ tự tăng dần. Lá bài thấp nhất (có sẵn) phải được đặt xuống đầu tiên, sau đó là lá bài thấp thứ hai (có sẵn) được đặt lên trên, v.v.

Các lá bài luôn được đặt xuống từng lá một. Ví dụ, nếu một người chơi có lá bài 36 và 37 trong tay, họ có thể chơi ngay lập tức sau nhau - nhưng chúng được đặt xuống từng lá một! Người chơi không theo lượt theo thứ tự cụ thể nào.

Bất kỳ ai tin rằng họ có lá bài thấp nhất hiện có sẵn thì chỉ cần chơi nó.

Quan trọng: Không ai được tiết lộ giá trị lá bài của mình hoặc cho người chơi khác xem. Tuyệt đối không được bàn bạc giữa các người chơi, và cũng không được có tín hiệu bí mật!

Nếu người chơi đặt tất cả các lá bài của họ theo trình tự chính xác (theo thứ tự tăng dần), họ đã hoàn thành cấp độ hiện tại!

Ví dụ: Chơi qua các cấp độ

Ví dụ: Tim, Sarah và Linus đặt một tay lên bàn - họ đã sẵn sàng. Họ bỏ tay ra khỏi bàn và trò chơi bắt đầu. Linus đặt lá bài của mình úp xuống ở giữa bàn, nó hiển thị số 17.

Sarah đặt lá bài 28 lên trên lá 17 này. Tim đặt lá bài 55 lên trên lá 28. Tất cả theo thứ tự tăng dần, mọi thứ đều chính xác - hoàn thành cấp độ 1!

Sang cấp độ tiếp theo

Lá bài cấp độ trên cùng trong chồng được đặt vào hộp. Trộn lại 100 lá bài đánh số và mỗi người chơi được chia một số lá bài tương ứng, theo cấp độ mới.

Người chơi cầm bài trên một tay, đặt tay kia lên bàn để tập trung, sau đó họ bắt đầu cấp độ tiếp theo. Một lần nữa tất cả các lá bài phải được đặt theo thứ tự tăng dần trên một chồng ở giữa bàn.

Ví dụ: Tim, Sarah và Linus chơi cấp độ 2. Mỗi người chơi bây giờ có 2 lá bài trong tay. Mỗi người đặt một tay lên bàn để tập trung trước khi bắt đầu chơi.

Sarah đặt lá bài 7 ở giữa bàn, Linus chơi lá bài 11, Tim chơi lá bài 35 và 47, Linus chơi lá bài 81, Sarah chơi lá bài 94. Tất cả theo thứ tự tăng dần, mọi thứ đều chính xác - hoàn thành cấp độ 2!

Trò chơi tiếp tục như thế này cho từng cấp độ. Đối với mỗi cấp độ mới, tất cả 100 lá bài luôn được trộn lại và mỗi người chơi được chia nhiều hơn một lá bài so với vòng trước.

Quan trọng: Mỗi người chơi phải luôn chơi lá bài thấp nhất mà họ đang cầm. Ví dụ, nếu Tim có các lá bài 21, 56 và 93 trong tay, anh ta phải chơi lá bài 21 trước.

Phần Thưởng (Cấp độ 2, 3, 5, 6, 8, 9)

Khi vượt qua cấp độ 2, cả đội nhận được một ngôi sao ném như phần thưởng. Một ngôi sao ném được lấy từ rìa bàn và được thêm vào số ngôi sao ném hiện có.

Các phần thưởng cho việc hoàn thành cấp độ 3, 5, 6, 8 và 9 cũng được lấy từ rìa bàn bởi đội. Trong mỗi trường hợp, phần thưởng được hiển thị ở góc dưới bên phải của thẻ cấp độ (1 mạng chơi hoặc 1 ngôi sao ném).

Lưu ý: Trong trường hợp lý tưởng, đội có thể sở hữu tối đa 5 mạng chơi và 3 ngôi sao ném.

Mất Mạng Khi Chơi Bài Sai

Nếu ai đó chơi một lá bài số theo thứ tự sai, trò chơi sẽ bị dừng ngay lập tức bởi bất kỳ người chơi nào (hoặc những người chơi) có lá bài có giá trị thấp hơn lá bài đã chơi.

Điều này khiến đội mất một mạng chơi và một thẻ mạng phải được lấy ra và đặt ở rìa bàn. Tiếp theo, bất kỳ lá bài nào đang cầm có giá trị thấp hơn lá bài vừa chơi phải được đặt sang một bên. Sau đó, đội tập trung lại và tiếp tục với cấp độ hiện tại (không bắt đầu lại!).

Ví dụ: Sarah chơi lá bài 34. Tim và Linus hét "dừng lại". Tim cầm lá bài 26, Linus cầm lá bài 30. Mất một mạng chơi. Tim đặt lá bài 26 của mình sang một bên, và Linus cũng làm tương tự với lá bài 30 của mình. Đội tập trung lại và trò chơi tiếp tục.

Sử dụng Ngôi Sao Ném

Bất kỳ lúc nào trong một cấp độ, người chơi có thể đề nghị sử dụng một ngôi sao ném - điều này được báo hiệu bằng cách giơ tay lên. Nếu tất cả người chơi đồng ý, ngôi sao ném được sử dụng và mỗi người chơi loại bỏ lá bài thấp nhất trong tay họ bằng cách đặt nó úp xuống một bên.

Một ngôi sao ném sau đó được đặt sang một bên. Tiếp theo, tất cả người chơi tập trung lại và trò chơi tiếp tục.

Kết Thúc Trò Chơi

Nếu đội hoàn thành tất cả các cấp độ trong chồng bài, họ đã giành được chiến thắng chung cuộc! Nếu đội mất mạng chơi cuối cùng, thì nỗ lực của họ đã thất bại.

Thách Thức Mới

Nếu đội hoàn thành tất cả các cấp độ trong chồng bài (và đang nhảy múa vui mừng), trò chơi sẽ tiếp tục ngay lập tức trong chế độ mù.

Đội bắt đầu lại từ cấp độ 1 với tất cả mạng chơi và ngôi sao ném còn lại, nhưng lần này tất cả các lá bài đều được chơi úp xuống trên chồng bài ở giữa bàn. Vào cuối cấp độ, chồng bài này được lật lại và kiểm tra trình tự các lá bài.

Nếu một người chơi mắc lỗi, điều này sẽ mất một mạng chơi. Các luật còn lại không thay đổi. Đội có thể hoàn thành bao nhiêu cấp độ trong chế độ mù?