• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN CHƠI MA SÓI ULTIMATE - ARTIFACTS - CỔ VẬT

HƯỚNG DẪN CHƠI

MA SÓI ULTIMATE ARTIFACTS

 

Đây không phải game riêng biệt, bản này phải bắt buộc chơi chung với bản Ultimate Werewolf. Trong Artifaets, mỗi người chơi được trao cho 1 lá bài Vật Phẩm bên cạnh chức năng lá bài Ultimate Werewolf. Vật Phẩm thường giúp cho người chơi có thêm sức mạnh có thể gây ảnh hưởng nhiều tới cục diện của game.

 

  1. THÀNH PHẦN: Gồm 44 lá Vật Phẩm và tờ Luật
  2. CHUẨN BỊ: Xào chồng bài Vật Phẩm lên. Sau đó chia cho mỗi người 1 lá sau khi họ nhận được nhẫn vật lá bài cùa Ultimate Werewolf. (Lưu ý: sau khi xong món Vật Phẩm đó là úp xuống không được tiết lộ cho người khác).
  3. CÁCH CHƠI:

Trong suốt trò chơi, mỗi người có thể lật lá bải Vật Phẩm lên và dùng năng lực đặc biệt của lá đó. Vài năng lực chỉ sử dụng 1 lần kể từ khi lật lên còn những lá khác luôn có hiệu lực khi lật lên.

Để dùng Đồ Vật, người chơi phải nói rằng họ muốn lật lá Vật phẩm của mình trước và sau đó (khi không ai được nói mở Vật Phẩm nữa) người đó có thể lật lá Đồ Vật lên và dùng năng lực của lá đó. Mọi người có thể thấy những lá Đồ Vật đã được lật lên.

Vật Phẩm có thể chi được lật duy nhât 1 lân (có vài trường hợp ngoại lệ cho các Vật Phẩm khác). Trong trường hợp nhiều người cùng muốn lật Vật Phẩm lên. Quản Trò sẽ quyết định thứ tự Vật Phẩm nảo sẽ được lật trước. Vật Phầm phải được sử dụng trước khi người khác lật Vật Phẩm của họ lên.

Người chơi không thể lật Vật Phẩm của họ trong đêm, hoặc sau khi treo cô (nhưng họ có thể lật trong lúc bàn luận cho đến khi biểu quyết) hoặc khi họ chết vì bất cứ lý do gì, ngoại trừ lá The Rob of Reincarnation (Gậy của sự tái sinh) và The Seepter of Rebirth (Trượng của sự hồi sinh).

Úp Vật Phẩm của người chết về lại chồng bải không sử dụng.

Vật Vật Phẩm có thể không sử dụng được vì nó phụ thuộc vào sự thay đổi trong game như số lượng người chơi trong game hoặc số lượng bài lật/úp.

Ví dụ: nếu 1 người lật lá The Prism of Power (Lăng kính quyền năng) khi có ít hơn 3 người chơi để chọn, thì lá đó vô tác dụng.

Vật Phẩm luôn luôn tuân theo luật Ultimate Werewolf. Vi dụ lá The Cap of Idiocy (Chiếc mũ của sự ngu dốt) sẽ khiến cho chức năng Pacifist (Người yêu Hòa bình) có thể biểu quyết giết trong lượt biểu quyết.

 

SỰ ẢNH HƯỞNG:

Các Vật phảm này rất khác với năng lực của các chức nằng trong Ultimate Werewolf  vật Phẩm được lạt lên còng khai. Trong hầu hết các trưởng hợp (ngoại trừ Vật Phẩm ghi Bí Mật), kết quả của năng lực đó sẽ được công khai. Đồng nghĩa việc toàn bộ làng sẽ  biết dược chuyện gì xảy ra với Vật Phẩm bạn sử dụng.

 

Trong suất trò chơi, người chơi có thể nói dối người chơi khác rằng họ đang giữ Vật Phẩm nào đó, khi mà nó chưa được lật lên. Một khi lật lên, Vật Phẩm đó sẽ được lật lên 1 cách công khai và mọi người sẽ được biết là đó là gi.

 

Tiên Tri trong Ultimate Werewolf (hoặc bất kì chức năng có thẻ xem trong đêm) luôn luôn soi người chơi thông qua là bải chức năng, chứ không phải theo chức năng đã được thay đổi bởi Vật Phẩm.

 

LỜI KHUYÊN CHO QUẢN TRÒ:

Vật phẩm có thể dẫn game đến 1 chiều hướng hoàn toàn mới và có thẻ gây khó khăn cho người mới chơi. Chỉ thêm Vật Phẩm vào game khi mà người chơi đã từng chơi qua 1 vài ván game Ultimate Werewolf. Vài người chơi và nhóm chơi sẽ không thích 1 vài Vật Phẩm (vì họ không thích chức năng liên quan). Hãy bỏ những láà không muốn chơi ra ngoài trước khi xào bài lên nhé.

Khi chuẩn bị chơi với số người it hơn 44 (hầu hết là như vậy), dùng 1 tỉ lệ 1:4 để quyết định xem bao nhiêu là bài "ngọc" (những lá có năng lực) có trong game: 1 ngọc cho mỗi 4 Vật Phẩm. Nếu bạn không làm vậy, bạn có thể khiến trò chơi có quả nhiều bài ngọc, và các Vật Phẩm này sẽ khiến trò chơi bị ánh hưởng quá nhiều.

 

GIẢI THÍCH

Giải thích các điều khoản ghi trong những Vật Phẩm :

Chọn 1 người: Sự lựa chọn luôn luôn công khai (tất cả mọi người đều thấy bạn chọn).

Bạn có thẻ chọn bản thân, và cho tất cả những lá luôn có hiệu lực Khi lật lên, bạn không thế chọn cùng 1 người 2 lân trong 1 trò chơi.

 

 

Bình minh của ngày:

Vài là luôn có hiệu lực khi lật lên đòi hỏi chủ nhân của nó phải thực hiện hành động đầu tiên vào buổi sáng ngay sau khi phiên trong đêm xong. Mỗi là này được dùng đầu tiên trong ngay sau khi họ đã lật bài lên. Điều này xảy ra trước khi bắt kì cuộc tranh luận nào. Quản Trò sẽ quyềt định thứ tự của những lá này.\

 

Không ảnh hưởng : Vài Vật Phẩm (như lá The Sapphire of Fate (Viên ngọc của số phận) khi tất cả Vật Phẩm được lật lên hoặc The The Vold of Nothingness (Khoảng trồng hư vô) sẽ không có ảnh hường gì nữa. Kết quả là bạn không thể thực hiện chức năng (hoặc thậm chí thay đổi năng lực) của 1 lá bài đó.

 

Người chơi: Bật kỷ ai dang chơi, ngoại trừ người giữ lá Con Ma.

Lật Bài: 1 Vật phẩm được xem là đã lật bài và chức năng của nó được kích hoạt khi nó nằm ngửa và mọi người đều biết là đó là gì.

 

Bí mật: Vài Vật Phẩm cho phép bạn giữ thông tin bí mật, có nghĩa là không ai ngoại trừ bạn biết điều đó. Tất nhiên, bạn có thế nói cho người khác thông tin dó, nhưng bạn cũng có thể nói dối nếu bạn muốn.

 

Năng lực đặc biệt:

Đây là năng lực của là bài Ultimate Werewolf tương ứng. Vài Vật phẩm hủy năng lực đặc biệt hoặc trảo đổi nó.

Ví dụ: năng lực của Sói là dậy vào ban đêm với Sói Khác. Nêu 1 người chơi là Sói và mắt đi năng lực này, anh ta không được dậy vào ban đêm với Sói khác. Nêu anh ta là Sóii cuỗi cùng, anh ta không được dậy vào ban đêm (mặc dù Quán Trò vẫn kêu Sói dậy, nhưng không ai chết đếm đó.)

Nếu 1 năng lực đặc biết đã được sử dụng (như Phù Thủy dùng cả 2 bình rồi), và có 1

Vật Phẩm hủy năng lực của người chơi đó thì sẽ không có gi xảy ra cho người chơi đó.

Nếu 1 Vật Phẩm trao đổi hoặc sao chép cho ai đó, người nhận năng lực đó có thể dùng năng lực đó, thậm chí nếu chức năng góc đã dùng năng lục đó rồi.

 

Úp Bài: 1 Vật Phăm được xem là úp bài nêu nó chăa bị lật mặt lên (và chưa kích hoại).

 

Vật Phẩm Vui:

Phối hợp nhiều chồng bài Artifacts đề mỗi người chơi có hơn 1 Vật Phẩm để chơi.

Bạn có thể cho 1 người chơi nhiều hơn 1 Vật Phẩm. Nếu làm vậy. Vật Phẩm ảnh hưởng tới Vật Phẩm khác chỉ gây ảnh hưởng tới 1 lá bài của nguời chơi. Người chơi sẽ phải chọn Vật Pharm nào của đổi phương mà họ muốn gây ảnh hưởng.

Vật Phẩm có thể dùng để thưởng cho người chơi.

Vi dụ: phe thắng của 1 game có thể có 1 người được thương 1 Vật Phẩm trong game tiếp theo (hoặc có thêm 1 Vật Phẩm trong game tiếp theo)

Bạn có thể giới hạn Vật Phẩm để người mong muốn có được chúng. 1 game có vài người có Vật Phẩm và những người khác thì không có sẽ tạo nên 1 bàn chơi hết sức thú vị và gây cấn!