• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN CHƠI DEAD MAN DRAW

 

HƯỚNG DẪN CHƠI

DEAD MAN DRAW

Trong Draw Dead Man, thử vận may của minh như một tên cướp biên đang cô găng đê tích lũy nhiều chiến lợi phẩm nhất. Nhưng hãy nhớ điều này: đừng có quá tham lam, và bạn có thể mất tất cả! Dead Man's Draw được chơi bởi 2-4 tên cướp biển trong khoảng 10-15 phút. Bốc thẻ lần lượt, cô găng đê thu thập nhiêu chiên lợi phẩm nhật, bao gôm 10 chất bài với 6 giá trị mỗi chất. Bốc các chất khác nhau và kho báu của bạn dần lớn lên, nhưng có được 2 lá trong cùng một chất, bạn bị hủy bài và lượt của bạn kết thúc. Điều gì đang chờ đợi bạn phia trước?

1. Thành Phần

-I cuốn luât

 
 

-60 The Kho Báu: Thẻ kho báu được chia ra làm 10 chất. Mỗi chất có 6 lá bài có giá trị từ 2-7, ngoại trừ Nàng Tiên Cá có giá trị từ 4-9.
 
 

-17 Thẻ nhân vật: Thẻ nhân vật gồm các nhân vật cướp biển và có chức năng riêng.

2. Thiết Lập Ván Chơi:

1.) Bộ bài bỏ:

Bỏ ra các thẻ kho báu với giá trị thấp nhất của mỗi chất. (9 thẻ kho bảu có giá trị là 2, và một thẻ Nàng Tiền Cá với giá trị 4.) Tráo 10 lá bài này đê tạo ra bộ bải bỏ. Đặt úp xuồng trên bề mặt chơi. Người chơi không được nhìn vào các thẻ trong bộ bài bỏ trong suốt trận đấu, ngoại trừ với sự trợ giúp của một chất. (Xem Abilities Suit trên trang 5-7)

2.) Bộ bài bốc: Tráo 50 lá kho báu còn lại với nhau để tạo ra bộ bài bốc. Đặt úp xuống trên bề mặt chơi. Để lại khoảng cách giữa các bộ bài bỏ và bộ bài bốc. Không gian này là khu vực chơi.

3.) Thẻ nhân vật: Tráo các lá nhân vật và cung cấp cho 2 lá cho mỗi người chơi. Mỗi người chơi chọn một trong hai lá nhân vật đó, Các lá nhân vật không sử dụng được loại khỏi trò chơi. Các lá nhân vật sẽ cho người chơi một khả năng đặc biệt cụ thể cho toàn bộ trò chơi. Mỗi người chơi tiết lộ khả năng của mình cho những người chơi khác. (Xem đặc điểm trên các trang 8-11.)

4.) Chọn ngẫu nhiên một người đi trước

3. Cách chơi:

Bốc bài:

Khi đến lượt, bốc lá bài trên cùng của chồng bài bốc, và đặt ngửa lên trên bề mặt chơi.

Luật quan trọng nhất:

Bất cứ lúc nào một thẻ được đặt tại khu vực chơi, cho dù từ bộ bài bốc, bộ bài bỏ hoặc từ bộ bài trước mặt bất kỳ người chơi nào, bạn phai thực hiện chức năng của chât đó. Ngoại lệ duy nhất là thẻ chìa khóa & hòm đồ. Khả năng của 2 chất này kích hoạt khi chúng được thu thập vê.

Bộc thêm nếu bạn dám!

Bạn có thê rút ra một thẻ khác. Tuy nhiên, nêu chất của các thẻ tiếp theo rút ra là trùng một chất đã được rút ra trước đó trong khu vực chơi, bạn sẽ bị hủy bài. Khi bạn bị hủy bài, tất cả các thể trong khu vực chơi được đặt vài bộ bài hủy, bao gồm cả các thẻ gây ra hủy bài. Việc hủy bài xảy ra trước khi thẻ được đặt tại khu vực chơi. Do đó, bạn không thể kích hoạt khả năng của thẻ mà gây ra hủy bài. Bạn không có điêm nào khi bị hủy, và lượt của bạn két thúc. Nếu lá bải được rút ra không trùng chất với các lá bài được rút trước đó trong khu vực chơi, đặt vảo khu vực chơi và kích hoạt khả năng của chất. Bạn có thể tiếp tục bốc bài cho đến khi bạn bị hủy bài hoặc bạn lấy bài về.