• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN LUẬT BANG! THE DICE GAME
Nếu bạn thích Boardgame, chắc hẳn bạn đã biết đến Bang!, một boardgame "kinh điển" với bối cảnh cao bổi miền viễn Tây Hoa Kì. Với sự hấp dẫn của mình, Bang! đã phát triển rất nhiều biến thể khác nhau. Trong bài viết này, Thế giới Board Game sẽ giới thiệu đến các bạn một phiên bản thú vị của Bang, sử dụng xúc xắc thay cho các thẻ bài - Bang! The Dice Game.
---------------------------


Các thành phần
- 5 viên xúc xắc với 6 mặt kí hiệu.
- 8 lá chức năng: 1 Sheriff, 2 Deputy, 3 Outlaw, 2 Renegade.
- 16 lá nhân vật với kỹ năng và số máu khác nhau.
- 6 lá  bài tóm tắt tính năng các kí hiệu xúc xắc.
- 9 token mũi tên.
- 25 token 1 viên đạn và 15 token 3 viên đạn.
Toàn cảnh các thành phần trong game

Nhiệm vụ
Mỗi người chơi sẽ có một mục tiêu dựa theo lá chức năng:
- Sheriff: phải tiêu diệt hết Outlaws, Renegade.
- Deputy: Hỗ trợ và bảo vệ Sheriff hoàn thành mục tiêu.
- Outlaws: Giết sheriff
- Renegade: là người cuối cùng còn sống sót trên bàn chơi.

Chuẩn bị
1. Chia các lá chức năng bằng số người chơi:
- 3 người: xem phần luật đặc biệt.
- 4 người: 1 Sheriff, 2 Outlaws, 1 Renegade.
- 5 người: 1 Sheriff, 1 Deputy,  2 Outlaws, 1 Renegade.
- 6 người: 1 Sheriff, 1 Deputy,  3 Outlaws, 1 Renegade.
- 7 người: 1 Sheriff, 2 Deputy,  3 Outlaws, 1 Renegade.
- 8 người: 1 Sheriff, 2 Deputy,  3 Outlaws, 2 Renegade.
Tráo các quân bài, chia ngẫu nhiên mỗi người một lá và úp xuống.
2. Người chơi bí mật xem lá chức năng của mình, không để người khác thấy. Riêng người chơi cầm lá Sheriff lộ diện, lật bài lên và để trước mặt.
3. Xáo các lá bài nhân vật và chia mỗi người 1 lá, lật ngửa lên. Từng người đọc to tên và tính năng đặc biệt của nhân vật mình.
4. Mỗi người lấy số đạn bằng số máu trên lá bài nhân vật của mình, riêng Sheriff được công thêm 2 máu. Số đạn này tượng trưng cho số máu của nhân vật. Khi mất máu, bạn bỏ số đạn tương ứng ra giữa bàn.
5. Đặt 9 token mũi tên thành chồng giữa bàn.
6. Bỏ những lá chức năng và nhân vật còn dư vào hộp.
7. Sheriff lấy 5 viên xúc xắc và bắt đầu game.

Cách chơi
Game chơi theo lượt theo chiều kim đồng hồ. Khi đến lượt:
- Đổ 5 viên xúc xắc. Sau đó có thể giữ kết quả hoặc đổ lại bất cứ xúc xắc nào thêm 2 lần nữa. Nếu đổ lần 3, bạn có thể đổ luôn cả những xúc xắc đã giữ ở lần 2. Và kết quả ở lần 3 là kết quả cuối cùng, bạn không được thay đổi.
- Khi đã dừng đổ xúc xắc, thực hiện kết quả trên viên xúc xắc.
- Lượt bạn kết thú, đến lượt người bên trái.
Luật quan trọng
- Thuốc nổ không thể đổ lại
- Kết quả của mũi tên phải được thực hiện ngay.
* Đạn và mũi tên: Khi bạn nhận được 1 máu hoặc 1 mũi tên, lấy chúng từ giữa bàn. Ngược lại, nếu mất máu hay mất tên, trả lại giữa bàn.
Bạn có thể đổi 1 viên đạn 3 và 3 viên đạn 1 bất cứ lúc nào.

Xúc xắc
Trên xúc xắc thể hiện 6 biểu tượng khác nhau, và mỗi biểu tượng thể hiện chức năng riêng. Bạn sẽ phải thực hiện kết quả của tất cả xúc xắc đã đổ.
1. Mũi tên: Bạn phải thực hiện ngay lập tức khi đổ ra, không được để đến cuối lượt. Lấy 1 token mũi tên cho mỗi mũi tên đổ ra và đặt trước mặt. Sau đó bạn có thể đổ lại viên xúc xắc này nếu bạn muốn và còn lượt đổ. Nếu bạn lấy token mũi tên cuối cùng, những người có mũi tên trước mặt sẽ bị tấn công bởi người da đỏ, và mất số máu bằng số mũi tên họ có. Sau đó, trả tất cả mũi tên ra giữa bàn, bạn tiếp tục lượt của mình.
2. Thuốc nổ: Bạn không thể đổ lại viên xúc xắc này! Nếu bạn đổ ra từ 3 thuốc nổ trở lên, mất 1 máu và kết thúc lượt ngay lập tức. Những viên xúc xắc khác vẫn được tính như bình thường.
3a. Súng tầm 1: chọn người bên cạnh, trái hoặc phải, người đó mất 1 máu.
3b. Súng tầm 2: Chọn người cách bạn 1 người, trái hoặc phải, người đó mất 1 máu. Nếu chỉ còn 2 hoặc 3 người, xem như súng tầm 1. 
Chú ý: Khi tính tầm không tính người đã bị loại.
5. Bia: Chọn 1 người bất kỳ, kể cả bản thân, hồi 1 máu. Hồi tối đa bằng số máu giới hạn.
6. Súng máy: nếu đổ ra từ 3 kí hiệu súng máy trở lên, kích hoạt súng, mỗi người chơi (trừ bạn) sẽ mất 1 máu. Bạn trả lại tất cả mũi tên ra giữa bàn.

Mất hết máu và chết
Nếu bạn mất hết máu, bạn chết và bị loại khỏi game. Trả lại tất cả mũi tên của bạn, và lật lá chức năng. Bây giờ, dù chết, nếu đồng đội của bạn thắng thì bạn vẫn sẽ thắng.

Kết thúc trò chơi
Trò chơi sẽ kết thúc ngay nếu:
a. Sheriff chết: Nếu Renegade là người cuối cùng còn sống, Renegade thắng! Ngược lại tất cả Outlaws cùng thắng.
b. Tất cả Renegade và Outlaws chết: cả Sheriff và Deputy thắng chung.
Lưu ý: 2 Renegade không phải là đồng đội của nhau, và chỉ thắng khi là người duy nhất cuối cùng còn sống. Nếu Sheriff bị giết khi còn cả 2 Renegade thì Outlaws thắng (kể cả khi Outlaws lúc đó đã chết hết)
Ví dụ: 
- Cả Sheriff và Outlaws đã chết hết, chỉ còn Renegade và Deputy, thì Outlaws thắng. 
- Tất cả người chơi chết cùng lúc, Outlaws thắng.

Luật đặc biệt 3 người
Lấy 3 lá chức năng: Deputy, Outlaws, Renegade. Xáo bài và chia mỗi người 1 lá, lật mở trước mặt. Nhiệm vụ của mỗi người như sau:
- Deputy phải giết Renegade.
- Renegade phải tiêu diệt Outlaw.
- Outlaw phải giết Deputy.
Chơi như bình thường, bắt đầu từ Deputy. Người chơi thắng khi chính tay làm mục tiêu mất giọt máu cuối cùng. Nếu người bạn giết không phải nhiệm vụ của bạn, thì người còn sống cuối cùng là người thắng.

Nhân vật
Bart Casissidy (8)
Bạn có thể lấy vào 1 mũi tên thay vì mất 1 máu (không áp dụng khi mất máu bởi người da đỏ hoặc thuốc nổ, và không được dùng kỹ năng này lấy mũi tên cuối cùng)

Black Jack (8)
Bạn có thể đổ lại viên thuốc nổ (không thể đổ lại nếu đổ ra nhiều hơn 3 thuốc nổ trong cùng 1 lượt, tính năng thuốc nổ vẫn sẽ được kích hoạt)

Calamity Janet (8) 
Bạn có thể dùng súng tầm 1 như súng tầm 2 và ngược lại.

El Gringo (7)
Khi 1 người chơi làm bạn mất máu, người đó lấy 1 mũi tên (không áp dụng bởi thuốc nổ và người da đỏ)

Jesse Jones (9)
Nếu bạn có 4 máu hoặc ít hơn, hồi 2 máu cho mỗi bia bạn tự dùng cho chính mình.

Jourdonnais (7)
Bạn không mất nhiều hơn 1 máu bởi Người da đỏ.

Kit Carlson (7)
Dùng mỗi kí hiệu súng máy trên xúc xắc đổ ra để bỏ đi 1 mũi tên của bất kì ai, kể cả bạn. Nếu bạn đổ ra 3 kí hiệu súng máy, bạn bỏ tất cả mũi tên của mình và bỏ 3 mũi tên của bất kỳ ai, bạn vẫn làm những người chơi khác mất 1 máu.

Lucky Duke (8)
Bạn có thêm 1 lượt đổ lại xúc xắc.

Paul Regret (9)
Bạn không bao giờ mất máu bởi súng máy.

Pedro Ramirez (8)
Khi mất 1 máu, bạn có thể tự bỏ 1 mũi tên. (tuy nhiên vẫn mất máu).

Rose Doolan (9)
Súng tầm 1 của bạn có thể bắn tới người ở tầm 2, và Súng tầm 2 của bạn có thể bắn tới người ở tầm 3.

Sid Ketchum (8)
Đầu lượt bạn, bạn có thể chọn 1 người để hồi 1 máu, kể cả bạn.

Slab The Killer (8)
Mỗi lượt 1 lần, bạn có thể dùng viên xúc xắc có kí hiệu bia để gấp đôi viên xúc xắc có kí hiệu súng tầm 1 hoặc súng tầm 2 (nhưng viên xúc xắc chọn để gấp đôi vẫn chỉ có tác dụng vào 1 mục tiêu, và kí hiệu bia này không còn tác dụng hồi máu).

Suzy Lafayette
Nếu bạn không đổ ra kí hiệu súng tầm 1 hoặc tầm 2, bạn hồi 2 máu. Chỉ áp dụng vào cuối lượt của bạn.

Vulture Sam (9)
Khi 1 người chơi bị giết, bạn hồi 2 máu.

Willy the Kid (8)
Bạn chỉ cần có 2 kí hiệu Súng máy là có thể kích hoạt tính năng này, nhưng chỉ được sử dụng tính năng mỗi lượt 1 lần, kể cả khi bạn đổ ra tới 4 kí hiệu súng máy.


Bang! The Dice Game là một boardgame dễ chơi với nhịp game nhanh, nhưng cũng không kém phần gay cấn và kịch tính. Người chơi sẽ phải sáng suốt nhận ra ai là đồng đội, ai là mục tiêu cần tiêu diệt, và từ đó có những chiến lược phù hợp để trở thành người chiến thắng.

Bạn cảm thấy hứng thú chứ? Hãy ấn vào đây và đặt mua game ngay nào!


[Thegioiboardgame.vn l Người dịch: Skye]