• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN LUẬT GAME BOHNANZA
Trong trò chơi này, mỗi người chơi sẽ là một nông dân, trồng đậu trên 2 hoặc 3 cánh đồng và cố gắng để thu lợi nhuận từ chúng nhiều nhất. Khi bán đậu, càng có nhiều đậu cùng loại bạn sẽ được nhiều vàng hơn. Bạn sẽ thắng khi có được nhiều vàng nhất thông qua quá trình trồng đậu, thu hoạch và bán. Nếu không có một chiến lược sáng suốt, bạn có thể bị các người chơi láng giềng ép phải bán đậu với giá thấp, và đôi khi có thể còn bị trắng tay.
---------------------------

Số người chơi: 2-7
Tuổi: 12+
Thời gian: 45'
Các thành phần trong trò chơi
   * Các lá bài đậu
Có tất cả 11 loại đậu khác nhau, mỗi loại có số lá bài khác nhau được ghi trên lá bài cùng với tên và hình ảnh của loại đậu.
Ở dưới mỗi lá bài sẽ có một bảng giá đậu. Bảng giá đậu thể hiện số vàng mà người chơi sẽ có được khi bán đậu. Các con số cho biết số lượng lá bài đậu người chơi cần bán để có 1, 2, 3 hay 4 đồng vàng.
Ví dụ: Khi người chơi bán 1-2 lá đậu Stink Bean thì người đó chẳng thu được gì. Nếu bán 3-4 lá sẽ được 1 đồng vàng; bán 5-6 lá sẽ được 2 đồng vàng, bán 7 lá được 3 đồng vàng và từ 8 lá trở lên thì được 4 đồng vàng.

   * Đồng vàng
Khi bán đậu, người chơi sẽ nhận số đồng vàng bằng cách lật ngược lá bài sang mặt có hình đồng vàng.

   * Cánh đồng
Khu vực trước mặt người chơi sẽ là các cánh đồng trồng đậu của người đó. Đầu trò chơi, mỗi người sẽ có 2 cánh đồng. Mỗi cánh đồng chỉ được trồng 01 loại đậu, với số lượng đậu tùy thích.

Chuẩn bị
Cất lá cánh đồng thứ 3 vào hộp. Người chơi lớn tuổi nhất sẽ xào bài ngẫu nhiên và chia cho mỗi người năm lá đặt úp xuống. Mỗi người chơi cầm bài trên tay, xem bài, nhưng không đươc phép làm thay đổi thứ tự các lá bài được chia.
Lưu ý: Người chơi KHÔNG được thay đổi thứ tự các lá bài đậu trong suốt quá trình chơi. Khi rút bài, người chơi rút từng lá, và lá cuối cùng sẽ nằm dưới những lá khác.
Sau khi chia bài, những lá bài đậu còn dư sẽ đặt ở giữa bàn, dùng làm chồng bài rút trong quá trình chơi. Kế bên sẽ là chồng bài bỏ. Người bên trái người chia bài sẽ được chơi đầu tiên.

Cách chơi
Trong mỗi lượt, người chơi sẽ có các hành động:
1. Trồng đậu
2. Rút bài mới, trao đổi hoặc tặng lá bài đậu
3. Trồng đậu từ bài mới rút hoặc mới được tặng
4. Rút bài mới

1. Trồng đậu
Người chơi sẽ trồng lá bài đậu đầu tiên trên tay xuống 1 trong các cánh đồng. Nếu lá bài đậu giống với loại đậu đã trồng sẵn trên cánh đồng, người chơi sẽ trồng tiếp vào cánh đồng đó, còn nếu không giống, người chơi sẽ trồng vào cánh đồng trống. Nếu không có cánh đồng nào còn trồng, người chơi sẽ phải thu hoạch và bán tất cả những lá bài đậu trên 1 trong 2 cánh đồng, sau đó trồng lá bài đậu trên tay thay vào đó.
Tiếp theo, nếu muốn tiếp tục trồng đậu, người chơi có thể rút lá bài đậu tiếp theo trên tay và thực hiện tương tự, sau đó kết thúc giai đoạn. Người chơi không được trồng tới lá thứ 3. Nếu người chơi không còn bài đậu trên tay thì bỏ qua giai đoạn này.

2. Rút bài mới, trao đổi hoặc tặng lá bài đậu
Người chơi rút 2 lá trên cùng từ chồng bài sấp và mở lên cho tất cả người chơi cùng xem. Người chơi có thể giữ lại 2 lá này để trồng trong giai đoạn 3, trao đổi hoặc tặng cho người chơi khác.
* Quy luật trao đổi/tặng:
- Việc trao đổi/tặng luôn phải có sự tham gia từ người chơi đang trong lượt. Hai người đều không trong lượt thì không được trao đổi/tặng lá bài đậu cho nhau.
- Người chơi trong lượt có thể trao đổi/tặng 2 lá vừa lật và những lá trên tay.
- Người ngoài lượt chỉ có thể trao đổi/tặng những lá trên tay.
Ví dụ: A nói:” A muốn đổi 1 lá Soy bean mới lật ra và 1 lá Blue Bean trên tay để lấy 1 lá Red Bean, ai muốn đổi không?”

* Lưu ý:
Những lá bài đậu có từ việc trao đổi/tặng, người chơi sẽ không cầm lên tay mà đặt sang một bên cho giai đoạn 3. Những lá bài này cũng không được dùng để tặng hay trao đổi tiếp. Người chơi không được phép thay đổi thứ tự những lá bài trên tay, nhưng được phép dùng bất cứ lá nào trên tay để trao đổi/tặng không kể thứ tự. Để đảm bảo thứ tự bài không xáo trộn, chỉ khi người nhận đã đồng ý thì người chơi mới rút lá bài trên tay rakhỏi vị trí.

Tặng
Mặc dù trao đổi thì nghe có lợi hơn là tặng, việc tặng bài đậu cho người khác lại tốt hơn giữ lại, vì lá bài giữ thì sẽ phải trồng. Việc tặng cần phải được người nhận đồng ý.
Giai đoạn này kết thúc khi người chơi không muốn trao đổi/tặng nữa.

3. Trồng đậu từ bài mới rút hoặc mới được tặng
Tất cả người chơi bắt đầu trồng những lá bài trao đổi hoặc được tặng (và lá bài lật nếu là người chơi đang trong lượt). Thứ tự trồng tùy thuộc vào người chơi nhưng phải trồng hết những lá này, đồng thời người chơi cũng có quyền thu hoạch và bán bất cứ lúc nào.
Nếu người chơi phải trồng loại đậu không giống với loại đang trồng, và không có cánh đồng nào còn trống, thì người chơi phải tạo ra một cánh đồng trống, bằng cách mua cánh đồng thứ 3 hoặc thu hoạch và bán hết đậu ở 1 cánh đồng.

4. Rút bài mới
Người chơi rút thêm 3 lá từ chồng bài sấp, lần lượt từng lá và đặt đúng vị trí trên tay. Nếu chồng bài hết, xào lại chồng bài bỏ. Người chơi kết thúc lượt, chuyển sang người bên trái.
Thu hoạch và bán đậu
Người chơi có quyền thu hoạch và bán đậu bất cứ lúc nào, kể cả trong lượt của mình, và phải bán hết những lá đậu cùng loại trên 1 cánh đồng. Người chơi đếm số lá đậu, tra bảng giá đậu để quy ra số đồng vàng nhận được. Người chơi sẽ giữ lại số lá bài đậu vừa bán bằng số đồng vàng, lật sấp lại (mặt hình đồng vàng), tượng trưng cho số vàng nắm giữ. Số lá bài còn lại cho vào chồng bài bỏ.
Khi thu hoạch và bán, phải chọn cánh đồng có từ 2 lá trở lên, trừ khi tất cả cánh đồng đều chỉ có 1 lá bài đậu.

Mua cánh đồng 3
Một lần duy nhất trong game, người chơi có thể mua thêm 1 cánh đồng bằng cách bỏ 3 đồng vàng (3 lá bài trên cùng) vào chồng bài bỏ, và người chơi sẽ có thể trồng thêm 1 loại đậu nữa. Người chơi được quyền mua cánh đồng thứ 3 bất cứ lúc nào, kể cả ngoài lượt. Cánh đồng 3 đặt trước mặt và có thể sử dụng để trồng ngay.

Kết thúc và tính điểm
Game kết thúc khi chồng bài sấp được bốc hết đến lần thứ 3. Nếu xảy ra trong giai đoạn 2, trò chơi sẽ tiếp diễn đến hết giai đoạn 3. Nếu chỉ còn 1 lá trong giai đoạn 2 thì lật 1 lá. Còn nếu xảy ra trong giai đoạn 4, game kết thúc ngay.
Lúc này, người chơi đặt tất cả bài đậu trên tay sang 1 bên, thu hoạch và bán tất cả đậu trong các cánh đồng. Người có nhiều đồng vàng nhất sẽ thắng. Nếu số vàng bằng nhau thì dựa vào số lượng bài trên tay, ai nhiều bài hơn sẽ thắng.

Biến thể theo số lượng người chơi.
3 người chơi: Bỏ lá Cocoa Bean. Mỗi người có 3 cánh đồng từ đầu, không phải mua thêm. Game end khi chồng bài sấp rút hết đến lần thứ 2.
4-5 người chơi: Bỏ lá Coffee Bean.
6-7 người chơi: Bỏ lá Cocoa Bean và Coffee Bean. Đầu game, chia 3 lá cho người đầu tiên, 4 lá cho người thứ 2, 5 lá cho người thứ 3, những người còn lại có 6 lá. Ở giai đoạn 4 rút 4 lá thay vì 3. Lá cánh đồng thứ 3 có giá 2 đồng vàng thay vì 3.

Luật cho 2 người chơi
Có những thay đổi sau:
- Bỏ Garden Bean và Cocoa Bean
- Người chơi chỉ được bán đậu trong lượt của mình
- Khi mua cánh đồng thứ 3, người chơi sẽ bỏ 3 đồng vàng vào hộp (nghĩa là loại bỏ những lá bài này khỏi game)
- Game kết thúc ngay khi rút hết chồng bài lần đầu.

Trong lượt, người chơi sẽ thực hiện các hành động sau:
1. Trồng hoặc bỏ những lá bài được tặng
Người chơi có thể trồng hoặc bỏ những lá có được từ giai đoạn 3 của đối thủ vào chồng bài bỏ.
2. Trồng và bỏ bài.
Sau khi trồng 1 hoặc 2 lá bài, người chơi có thể bỏ 1 lá bất kì trên tay vào chồng bài bỏ.
3. Rút bài mới, trồng và tặng.
Người chơi bốc 3 lá từ chồng bài sấp và lật lên, đặt giữa bàn. Nếu lá trên cùng của chồng bài bỏ giống với một trong những lá vừa lật ra, lấy lá trên cùng của chồng bài bỏ đó đặt ra giữa bàn. Lặp lại đến khi lá bài trên cùng của chồng bài bỏ khác với những lá lật giữa bàn. Lúc này người chơi được quyền trồng những lá lật trên bàn. Những lá không dùng thì để lại cho giai đoạn 1 của người chơi còn lại.

Bohnanza là một game chiến thuật, đàm phán, giao thương không quá "hại não", sẽ đem lại những phút thoải mái vui vẻ nhưng cũng không kém phần thú vị cho các bạn đâu. Hiện tại Bohnanza đã có mặt trong kho của Thế giới Boardgame rồi đấy, hãy thử và cảm nhận niềm vui nhé ^_^

Bạn vẫn còn băn khoăn? Còn đợi gì nữa mà không xem ngay Review game tại đây


[Thegioiboardgame.vn l Người dịch: Skye]