• Mua hàng: 0949 577 303
 • Luật Board Game
 • 0 sản phẩm
LUẬT CENTURY: A NEW WORLD

Century: A New World | Board Game | BoardGameGeek

Bạn là một người lái buôn ở thế kỷ 16, giúp xây dựng thuộc địa của mình ở Châu Mỹ với sự giúp đỡ của người bản xứ, thông qua việc trao đổi buôn bán các loại hàng hóa như Bắp, thịt, thuốc lá và những bộ lông thú.

Chuẩn bị trò chơi:

1. Xây dựng bản đồ: Đặt những bảng trò chơi như được chỉ định, bản dưới cùng bên phải có thể là bất cứ lựa chọn nào cũng được.

2. Xếp các thẻ tính điểm thành hàng: Bỏ tất cả các thẻ có ngôi sao màu trắng ⍟. Chơi 3 người thì số thẻ phải bỏ là 4.  Với 2 ngươì thì số thẻ phải bỏ là từ 3 tới 4. Xáo tất cả lên sau đó tạo thành một hàng 4 thẻ và đặt  ngửa chúng ở trên cùng của bảng trò chơi, bên cạnh chồng bài ngửa.

3. Đặt các mảnh bổ sung : Bỏ hết các mảnh I và III. Xáo và đặt ngửa các mảnh càng nhiều càng tốt vào các khoảng trống trên tại vị trí đầu bảng trò chơi.

4. Đặt các mảnh khám phá : Xáo trộn và đặt một mảnh lên những khu vực được đánh dấu. Từ 2-3 khu vực sẽ bị che đi khi chơi từ 2-3 người.

5. Sắp xếp bảng người chơi: Mỗi người chơi chọn một bảng cho riêng mình, mặt A và một màu. Đặt 6 người định cư lên bảng và 6 người bên cạnh. Nếu chơi 2 người, bạn bắt đầu với 7 người trên bảng của mình.

6. Phân chia những khối khởi đầu: Người chơi với bảng  sẽ là người đi đầu tiên.

- Thứ 1:  3 Khối vàng.

- Thứ 2: 4 Khối vàng.

- Thứ 3: 4 Khối vàng.

- Thứ 4: 3 Khối vàng.

Trong mỗi vòng chơi:

_ Trong mỗi vòng chơi, mỗi người chơi sẽ có một lượt đi theo chiều kim đồng tính từ người đi đầu tiên. Đến lượt của mình, người chơi sẽ thực hiện một hành động. Nếu ở cuối lượt mà một người chơi có nhiều khối vuông hơn các ô trong kho lưu trữ  thì họ phải bỏ những khối dư đi.

Các loại hành động:

Làm việc: Chọn một khu vực mà không thể có các mảnh khám phá choặc những những người định cửa của người chơi đã đặt sẵn trên đó. Đặt càng nhiều người định cư như được chỉ ra trên khu vực từ bảng của bạn. Nếu đã bị chiếm đóng, hãy trả những người định cư đó vào bảng người chơi của họ và đặt nhiều người định cư ở đó, cộng thêm một người nữa.

 •  Thêm các khối vuông đuộc chỉ định vào kho lưu trữ của bạn.
 •  Nâng cấp lên nhiều lần như được chỉ định, trên cùng một khối hoặc những khối khác nhau. Từ vàng tới đỏ, rồi tới xanh lá, sau đó là tới nâu.
 •  Trao đổi các khối vuông mà bạn có khớp với phần phía trên để đổi lấy các hình khối phía dưới. Điều này có thể thực hiện nhiều lần như mong muốn.
 • Có thể thêm một trong những “Mảnh bổ sung” trên cùng tại đây vào một khu vực trống trên bảng người chơi của bạn. Có thể nhận thẻ tính điểm ở đây bằng cách trả số chi phí là các hình khối tương ứng. Sau đó đẩy những thẻ còn lại qua một bên để tạo thành một khư vực trống cạnh chồng bài và rút một thẻ mới đặt vào đó.

Nghỉ ngơi

Thu những người định cư của mình từ trên bảng trò chơi về bảng người chơi của mình.

Kết thúc trò chơi:

Khi một người chơi nhận được thẻ tính điểm thứ 8 của họ, thì trò chơi sẽ kết thúc vào cuối vòng hiện tại.

Sau đó tính số “Điểm chiến thắng” và người có số cao nhất sẽ thắng.

 •  Các thẻ tính điểm.
 •  Các mảnh bổ sung.
 • Các mảnh khám phá.
 •  Các khối vuông không phải màu vàng ( 1 Điểm chiến thắng).
 • Trong một trận hòa, người chơi cuối cùng trong lượt sẽ thắng.

Những ký hiệu trên các thành phần của trò chơi:

 • : Đối với các khu vực có cùng ký hiệu, bắt buộc giảm số người định cư đi     1. Cộng dồn nhiều lần, nhưng tối thiểu là 1.
 • : Đối với các khu vực có cùng ký hiệu, hãy lấy khối vuông đi trước khi thực hiện hành động. Cộng dồng nhiều lần.
 • : Thêm (Những) người định cư này vào bảng của bạn.
 • : Lấy một mảnh khám phá. Điều này mở ra một khu vực trống.
 • : Thu được những khối vuông này.
 • : 2 điểm cho mỗi biểu tượng này trên mảnh khám phá hoặc thẻ điểm của bạn.
 • : 3 điểm cho mỗi cặp biểu tượng này trên mảnh khám phá hoặc thẻ điểm của bạn.
 • : 1 điểm cho mỗi cặp người định cư của bạn đang có trên bảng trò chơi hoặc bảng người chơi của bạn.