• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
LUẬT CABO - ĐI TÌM CHÚ KỲ LÂN CABO

CABO

tìm cabo , chú ngựa huyền bí

I. Thiết lập

_ Xào chồng bài chơi.

_ Chia cho mỗi người chơi 4 lá và đặt úp theo 1 hàng như hình.

_ Để chồng bài chơi và chồng bài bỏ ở giữa bàn chơi như hình.

_ Chọn nhìn một cách bí mật 2 lá bài bất kì của bạn và tìm cách nhớ nó.

_ Người chơi không được thay đổi thứ tự.

_ Chọn 1 người đi đầu.

II. Cách Chơi

bắt đầu từ người đi đầu, theo chiều kim đồng hồ. Trong lượt bạn rút 1 lá bài từ chồng bài rút hoặc chồng bài bỏ, hay là kêu CABO.

1. Lấy 1 lá từ chồng bài chơi : sau đó chọn một trong các hành động sau

a. kích hoạt kỹ năng từ lá bài nếu có.

b. thay đổi 1 trong 4 lá bài trước mặt của bạn, lá bị thay thế mở ngửa ra và đặt vào chồng bài bỏ.

c. đặt vào chồng bài bỏ và ngửa lên.

2. Lấy 1 lá tù chồng bài bỏ : lấy một lá trên cùng của chồng bài bỏ, sau đó đem nó thay cho 4 lá trước mặt bạn. Lá vừa đưa vào phải để ngửa cho những người khác thấy và lá thay thế lật lên và đưa lên đầu chồng bài bỏ

3. Kêu CABO : Nếu bạn gọi Cabo, lượt đi của bạn sẽ kết thúc. Tất cả những người chơi khác sẽ được đi thêm 1 lượt nữa (theo chiều kim đồng hồ).

III. Đổi Nhiều lá Bài Cùng Lúc

_ Để đổi được nhiều lá bài, thì tất cả các lá bài phải có cùng giá trị với nhau (Ví dụ, tất cả lá bài đều là 6). Thì trước khi loại bỏ chúng, hãy đưa chúng lên phía trước và lật bất kỳ thẻ nào chưa được tiết lộ lên trên. Đặt thẻ được rút vào vị trí của thẻ đã đổi. 

_ Nếu bất kỳ lá bài nào được đưa lên không khớp, hãy trả chúng trở lại hàng, giữ chúng úp mặt. Thêm thẻ được rút vào một trong hai đầu của hàng. 

_ Nếu ba thẻ trở lên không khớp, hãy lấy một thẻ khác từ bộ bài và đặt nó úp xuống một trong hai đầu của hàng mà không cần nhìn vào nó.

IV. Kỹ Năng Các Lá Bài Đặc Biệt

_Khi bạn rút ra được card có tính năng đặc biệt, bạn sẽ đưa card đó vào chồng bài bỏ và thực hiện chức năng của nó.

_Cụ thể như sau

7 hoặc 8         peek             bí mật xem 1 lá bài của bạn

9 hoặc 10        spy             bí mật xem 1 lá bài của đối thủ

11 hoặc 12     swap           đổi bài của bạn vs 1 đối thủ

V. Kamikaze - thần phong

_Nếu bạn có 2 lá 13 và 2 lá 12, bạn  coi như tối ưu và không bị lên điểm. Những người chơi khác sẽ bị lên 50 điểm

_Nên nếu bạn chắc bạn như vậy bạn nên là người gọi Cabo

VI. Kết Thúc Vòng

_ Xảy ra khi 1 người gọi cabo (những người chơi khác đi thêm 1 lượt) hoặc khi chồng bài chơi hết.

_ nếu game chưa end, thì xào lại ván mới. Người chơi thấp điểm nhất đi trước

VII. Tính Điểm Cuối Vòng

_ Điểm của bạn bằng tổng giá trị số điểm của các lá bài trước mặt bạn

_ Nếu bạn gọi cabo và thấp điểm nhất, bạn không bị có thêm điểm. Nếu không, bạn sẽ bị cộng thêm 10 điểm'

_ Ghi nhận điểm của người chơi và chơi tiếp

VIII. Kết Thúc Trò Chơi

_Khi có 1 người chơi bị trên 100 điểm thì game end, người chơi thấp điểm nhất sẽ thắng. Nếu hoà, người chơi vòng cuối cùng thấp điểm nhất sẽ thắng.

IX. Tính Lại Điểm

_Nếu bạn có đúng 100 điểm, thì bạn sẽ được reset còn 50 điểm (1 lần mỗi game)