• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN CHƠI YAHTZEE

1/ Thiết lập:
Mỗi người được 1 bản tính điểm.
Bàn chơi có 5 viên xí ngầu và 1 đồ đổ xí ngầu.

 


2/ Điều kiện thắng:
Ai cao điểm nhất là người chiến thắng.
3/ Cách chơi:
Bước 1: Người chơi cầm 5 viên xí ngầu và đổ, khi ra kết quả bạn có thể giữ nguyên kết
quả đó hoặc có thể lấy viên xí ngầu không hợp đem đi đổ lại.
Lưu ý: chỉ được đổ lại 2 lần.
Bước 2: Sau ra kết quả cuối cùng rồi mình điền điểm vào bảng tính điểm (chọn bất kỳ
hàng nào cũng được).
Bảng hướng dẫn tính điểm được ghi trong mặt sau.
Lưu ý:
+ Nếu mà hàng nào đã tính điểm rồi thì không được sửa điểm chỗ đó.
+ Hàng nào mà không giống cái bảng đã liệt kê thì điểm ở đó mặc định là 0.
4/ Trò chơi kết thúc:
Khi tất cả mọi người ghi hết bản điểm 1 hàng dọc thì kết thúc trò chơi.