• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN CHƠI STONE AGE MỞ RỘNG - PHIÊN BẢN MÙA ĐỒNG KỶ NIỆM

HƯỚNG DẪN CHƠI STONE AGE MỞ RỘNG

TRONG PHIÊN BẢN KỶ NIỆM

BẢN MÙA ĐÔNG


Mở Rộng Mini: Động Vật Hoang Dã

Lúc chuẩn bị:

  • Trộn lẫn các thẻ nền văn minh và đặt bốn thẻ lên bàn cờ theo cách thông thường (xem trang 3). Sau đó, trộn lẫn bốn thẻ động vật hoang dã (gấu bắc cực, lợn rừng, sói, chim săn mồi) vào các thẻ nền văn minh còn lại. (Sẽ không bao giờ có động vật hoang dã nào được chơi trong vòng đầu tiên).

 

 

 

Khi lật ra một lá động vật hoang dã

  • Khi bạn lật ra một lá động vật hoang dã trong khi rút thêm thẻ nền văn minh, hãy đặt nó cạnh bàn cờ để tất cả người chơi có thể nhìn thấy (không đặt trên ô dành cho thẻ nền văn minh). Sau đó, tiếp tục rút thêm thẻ nền văn minh mới cho đến khi có bốn thẻ khả dụng cho vòng tiếp theo. Lúc này, động vật hoang dã sẽ đe dọa các bộ lạc.

Ví dụ:

  1. Bạn lật ra một lá động vật hoang dã và đặt nó cạnh bàn cờ.
  2. Sau đó, bạn bốc tối đa bốn thẻ khả dụng theo cách thông thường.