• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN CHƠI SPOT IT

Mục tiêu trò chơi

Spot It! có nhiều cách chơi khác nhau. Nhưng dù bạn lựa chọn cách chơi nào thì mục tiêu chung của các trò chơi đó là luôn cố gắng để trở thành người nhanh nhất phát hiện ra biểu tượng giống hệt nhau giữa hai thẻ, đọc tên nó thật to rồi lấy thẻ, đặt hoặc loại bỏ tùy thuộc vào quy tắc của trò chơi mà bạn đang chơi.

Trò chơi 1: The Tower/ Xây tháp

Chuẩn bị trước khi chơi

Xáo bộ bài và chia cho mỗi người chơi 1 lá bài, đặt nó úp xuống. Phần bài còn lại được đặt ngửa lên giữa bàn chơi.

Trò chơi 1: The Tower/ Xây tháp 0

Mục tiêu của trò chơi

Người chơi thu thập được nhiều bài nhất là người chiến thắng.

Cách chơi

- Cùng lúc, tất cả người chơi đồng thời lật lá bài được chia của mình lên.
- Người chơi lập tức tìm biểu tượng giống nhau giữa thẻ của mình và thẻ trên cùng của bộ bài giữa bàn chơi.
- Khi phát hiện ra biểu tượng giống nhau, người chơi phải hô to tên biểu tượng đó lên. Người đầu tiên hô đúng sẽ được lấy lá bài đầu tiên của bộ bài ở giữa, và đặt  nó chồng lên lá bài vừa lật lên của mình, tạo thành Bộ bài của mình hay “ Tháp”. Lá bài này cũng là lá bài sẽ sử dụng để so sánh ở lượt tiếp theo.
- Người chơi tiếp tục so sánh bài của mình với lá bài ngửa mới nhất ở bộ bài ở giữa.
- Quá trình chơi sẽ diễn ra liên tục mỗi khi lá bài giữa mới xuất hiện, cho đến khi không còn lại lá nào nữa. Người chiến thắng trò chơi là người có nhiều lá bài nhất.

 

Trò chơi 2: The Well/ Lấp giếng

Chuẩn bị trước khi chơi

Lật 1 thẻ bài ngửa ở giữa bàn chơi. Tráo những lá bài còn lại và chia đều chúng cho mỗi người chơi. Mỗi người chơi sẽ có chồng bài úp của riêng mình.

Trò chơi 2: The Well/ Lấp giếng 0

Mục tiêu của trò chơi

Người đầu tiên hết thẻ bài là người giành chiến thắng.

Cách chơi

Trò chơi 2: The Well/ Lấp giếng 1

- Cùng lúc, tất cả người chơi sẽ lật lá bài đầu tiên trong chồng bài của mình lên. 
- Người chơi lập tức tìm biểu tượng giống nhau giữa thẻ của mình và thẻ bài giữa bàn chơi.
- Khi phát hiện ra biểu tượng giống nhau, người chơi phải hô to tên biểu tượng đó lên. Người đầu tiên hô đúng sẽ được đặt thẻ bài của mình vừa lật đặt chồng lên thẻ bài ở giữa. Lá bài này sẽ là lá bài tiếp theo để cách người chơi tìm kiếm các thẻ bài giống.
- Trò chơi tiếp tục diễn ra cho đến khi 1 người chơi hết sạch các thẻ bài trong chồng của mình.

Trò chơi 3: Hot Potato/ Khoai nóng

Chuẩn bị trước khi chơi

Xáo trộn các thẻ và chia một lá bài úp cho mỗi người chơi. Các thẻ bài còn lại được đặt sang một bên để sử dụng sau này.
Tất cả các người chơi quyết định số vòng muốn chơi (tối thiểu 5).

Trò chơi 3: Hot Potato/ Khoai nóng 0

Mục tiêu của trò chơi

Người chơi có ít thẻ nhất sau tất cả vòng sẽ giành chiến thắng

Cách chơi

Trò chơi 3: Hot Potato/ Khoai nóng 1

- Cùng lúc, tất cả người chơi sẽ lật lá bài của mình lên. Thẻ phải được giữ phẳng trong lòng bàn tay một cách ổn định. 
- Người chơi lập tức tìm biểu tượng giống nhau giữa thẻ của mình và thẻ bài của người chơi khác. 
 - Khi phát hiện ra biểu tượng giống nhau, người chơi phải hô to tên biểu tượng đó lên. Người đầu tiên hô đúng sẽ được đặt thẻ bài của mình úp lên đầu thẻ của người chơi khác.

- Trường hợp, nếu người chơi có hai hoặc nhiều thẻ, thì chỉ nhìn vào thẻ trên cùng. Lúc này, nếu người chơi thắng, người chơi đưa tất cả thẻ cho người chơi có biểu tượng trùng. 
- Lặp lại chơi theo cách này cho đến khi có một người chơi có tất cả các thẻ. Người chơi này sẽ bị xử thua vòng đó và các thẻ bài của người đó bị bỏ đi. Một vòng mới bắt đầu.

Trò chơi 4: The Poisoned Gift/ Cục nợ

Chuẩn bị trước khi chơi

Xáo trộn các thẻ và chia một lá bài úp cho mỗi người chơi. Các thẻ bài còn lại được đặt ngửa ở giữa tạo thành bộ bài rút.

Trò chơi 4:  The Poisoned Gift/ Cục nợ 0

Mục tiêu trò chơi

Người có ít thẻ nhất là người chiến thắng

Cách chơi

Trò chơi 4:  The Poisoned Gift/ Cục nợ 1

- Cùng lúc, tất cả người chơi sẽ lật lá bài của mình lên. Người chơi lập tức tìm biểu tượng giống nhau giữa thẻ của mình và thẻ ngửa đầu tiên ở giữa bàn chơi.

- Khi phát hiện ra biểu tượng giống nhau, người chơi phải hô to tên biểu tượng đó lên. Người đầu tiên hô đúng sẽ lấy thẻ ở giữa và đặt nó lên trên thẻ của người chơi khác thẻ mà có kết quả biểu tượng trùng. Đây là "Cục nợ" bởi vì một thẻ không mong muốn được đưa cho đối thủ.
- Lá bài mới sẽ xuất hiện ở bộ bài rút. Người chơi tiếp tục so sánh cho đến khi Bộ bài rút không còn lá bài nào.
- Kết thúc trò chơi, người chơi nào có ít lá bài nhất là người chiến thắng.

Trò chơi 5: Triplet/ Bộ Ba

Chuẩn bị trước khi chơi

Đặt tất cả các lá bài úp xuống thành một bộ bài.

Trò chơi 5: Triplet/ Bộ Ba 0

Mục tiêu trò chơi

Người thu thập được nhiều thẻ nhất là người chiến thắng.

Cách chơi

Trò chơi 5: Triplet/ Bộ Ba 1

- Một người chơi lấy 9 thẻ đầu tiên và đặt chúng lên mặt trên bàn (như hình bên dưới).

- Sau đó, cùng lúc, tất cả người chơi cố gắng tìm một biểu tượng giống nhau trên 3 thẻ bất kỳ. Nghĩa là một ký hiệu phải là có mặt trên cả 3 thẻ.
Ngay sau khi tìm thấy kết quả phù hợp, người chơi phải hô tên biểu tượng đó. Người đầu tiên làm đúng được lấy 3 thẻ mà mình đã thắng, và lấy ra 3 thẻ mới lật lên.
- Khi chỉ còn ít hơn 9 thẻ trong trò chơi và không còn bộ thẻ phù hợp nữa, trò chơi kết thúc và người chơi có nhiều thẻ nhất sẽ thắng.