• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN CHƠI MANILA

Chuẩn bị:

  • Mỗi người chơi nhận 30 PESOS. Những đồng tiền còn lại để lại vào hộp đặt cạnh game.
  • Mỗi người chơi lấy 3 quân cờ theo màu mình đã chọn.
  • Nếu có 3 người chơi thì mỗi người sẽ nhận 4 quân cờ.

- Cho những quân cờ không sử dụng vào lại hộp.

- Từ 20 lá cổ phiếu, rút ra 3 lá mỗi loại hàng hóa, xào ngẫu nhiên và đặt úp xuống.

Mỗi người chơi rút 2 lá và xem chúng, không để đối phương biết. Sau đó sắp xếp

 
 

cổ phiếu còn lại theo từng loại và đặt xuống cạnh game.

- Đặt 4 token giá trị hàng hóa vào vị trí thấp nhất trong bảng giá trị hàng hóa, đặt token theo màu của từng loại hàng hóa.

- Đặt thuyền, trọng tải hàng hóa và xí ngầu cạnh bàn game.
 
  

Chơi Game:

Trò chơi được chơi qua nhiều vòng, vòng này tiếp nối vòng khác.

Mỗi vòng chơi sẽ thực hiện các lượt sau:

1. Đấu giá giành quyền làm chủ cảng và thực hiện hành động.

2. Đặt quân và di chuyển thuyền bằng cách đồ xí ngầu.

3. Phân phối lợi nhuận.

4. Tăng giá trị hàng hóa lên.

Sau 4 bước trên, vòng chơi sẽ kết thúc và vòng chơi mới bắt đầu với việc đấu giá quyền làm chủ cảng

Đấu giá chức vụ chủ cảng và thực hiện hành động:

Bắt đầu mỗi vòng sẽ là lượt đấu giá chức vụ chủ cảng.

Chức vụ chủ cảng khá quan trọng:

- Có thể mua cổ phiếu.

- Quyết định hàng hóa nào sẽ được vận chuyển.

- Đặt tàu xuống biển và chọn vị trí xuất phát thuận lợi cho các con thuyền.

- Được đặt quân đầu tiên.

Đấu giá giành quyền làm chủ cảng:

Người đưa ra giá cao nhất sẽ trở thành chủ cảng.

  • Với vòng đầu tiên, người lớn nhất sẽ bắt đầu lượt đấu giá của mình với giá trị nhỏ nhất là 1 PESOS (hoặc có thể bỏ qua). Với những vòng sau, người chơi nào làm chủ cảng ở vòng trước sẽ bắt đầu lượt đấu giá. Nếu người chơi bắt đầu bỏ qua, người chơi bên trái sẽ bắt đầu, và như thế cứ tiếp tục cho hết bàn, theo chiều kim đồng hồ.
  • Vòng đấu giá tiếp tục theo chiều kim đồng hồ, với mỗi người chơi, trong lượt của mình có thể bỏ qua hoặc đưa ra mức giá cao hơn. Một khi người chơi đã bỏ qua lượt đấu giá thì không thể nào tham gia đấu giá lại nữa trong vòng đó. Đấu giá sẽ tiếp tục cho tới khi mọi người đều bỏ qua hết, chỉ còn một người. Người chơi này sẽ chiến thắng vòng đấu giá, trả số tiền tương ứng với mức giá mình đưa ra vào ngân hàng và trở thành chủ cảng mới.
  • Nếu không ai tham gia đấu giá, chủ cảng ở vòng trước sẽ tiếp tục làm chủ cảng.

Không ai có thể ra giá cao hơn mức giá người chơi có thể trả. Mọi người chơi có thể cầm cổ phiếu của mình để có tiền trả tiền đấu giá.

Chủ cảng thực hiện hành động của mình:

 

  1. Mua cổ phiếu

 

-Đầu tiên, chủ cảng sẽ quyết định xem có mua cổ phiếu hay không. Nếu mua, chủ cảng sẽ lấy cổ phiếu mong muốn từ ngân hàng và trả giá trị tiền tương ứng.

-Giá trị của cổ phiếu được quyết định bởi giá trị hiện thời của hàng hóa tương ứng với

cổ phiếu đó trong bảng giá trị hàng hóa. Giá trị thấp nhất luôn là 5 PESOS.

 

 
 

VD: Cổ phiếu ngũ cốc hiện giờ có giá 10 PESOS và lụa có giá 20 PESOS. Nhân sâm hiện tại chưa có giá trị nào cả, nhưng chủ cảng muốn mua cổ phiếu với giá 5 PESOS, vì thế chủ cảng mua cổ phiếu ngọc bích, cái đang có giá trị là 5 PESOS.

-Chỉ có chủ cảng mới có thể mua cổ phiếu, nhưng có thể có quyền không mua.

B) Chở hàng

-Tiếp theo chủ cảng sẽ thực hiện hành động thứ hai: Chất lên 3 con thuyền, mỗi con thuyền

một loại hàng hóa. Đây là quyết định độc lập, sẽ có một loại hàng hóa không được vận chuyển.

C) Đặt thuyền lên biển:

Hành động thứ ba của chủ tàu là đặt 3 con thuyền lên biển, nó quyết định vị trí xuất phát của thuyền:

- Mỗi con thuyền có 1 con đường riêng với những vị trí từ 0 đến 13, kết thúc tại cảng đến.

- Chủ cảng đặt mỗi con thuyền lên một trong những con đường biển, nhưng hai thuyền không được đặt chung trên 1 con đường.

- Khi chủ cảng đặt thuyền, có thể quyết định vị trí xuất phát của thuyền trên con đường đã chọn, từ 0 đến 5.

- Tuy nhiên, chú ý rằng, tổng vị trí xuất phát của 3 con thuyền phải luôn bằng 9

 
  

2. Đặt quân cờ và di chuyển thuyền.

 

-Giai đoạn này có 3 lượt đặt quân, theo sau mỗi lượt đặt quân là lượt di chuyển thuyền.

-Sau đó lượt đặt quân đầu tiên và lượt di chuyển quân đầu tiên, sau đó tiếp tục như thế cho hết 3 lượt.

-Nếu có 3 người chơi thì sẽ có 4 lượt đặt quân và 3 lượt di chuyển. Sau lượt đặt đầu tiên sẽ là lượt đặt quân thứ hai.

-Tiếp đến là lượt di chuyển thuyền. Cứ tiếp tục lần lượt như thế cho 4 người chơi.

Đặt quân:

-Bắt đầu với lượt của chủ cảng, và tiếp theo đó theo chiều kim đồng hồ, mỗi người chơi sẽ đặt

một quân cờ của mình lên bất kỳ vị trí trống nào và trả số tiền tương ứng với vị trí đó (ngoại trừ bảo hiểm)

-Bất kỳ lúc nào, người chơi cũng có thể chọn ngừng đặt quân cờ trong lượt của mình. Nhưng

một khi đã hoàn thành xong thì không được đặt thêm quân cho vòng đó nữa.

-Nếu người chơi không có tiền và không thể nào vay mượn ngân hàng được, thì cũng có thể

đặt quân không tốn phí như là “Hành khách mù” (Xem phần “Vay nợ” và “Hành khách mù)

 

Nơi đặt quân?

Người chơi có thể phân phối quân cờ của mình ở những nơi sau:

 

Hàng hóa (trên con thuyền)

 

-Với nhân sâm, lụa và ngũ cốc, có 3 chỗ để đặt quân, và đối với ngọc bích thì có 4 chỗ trống. Khi bạn muốn đặt quân cờ vào một trong 3 chỗ vận chuyển hàng hóa, bạn nên chọn chỗ trống có giá trị thấp nhất ở hàng hóa mong muốn. Mỗi người chơi có thể đặt nhiều quân cờ trên cùng một con thuyền, nếu trong lượt của họ còn trống chỗ.