• Mua hàng: 0949 577 303
 • Luật Board Game
 • 0 sản phẩm
18 in 1 - Hướng dẫn chơi Cờ Vua

Mục tiêu: Chiếu bí Vua của đối thủ.

Bàn cờ:

 • Cờ vua được chơi trên bàn cờ 8x8 ô vuông, với 64 ô.
 • Mỗi ô có màu đen hoặc trắng xen kẽ.
 • Bàn cờ được đặt sao cho ô góc dưới bên phải của người chơi là ô màu trắng.

Quân cờ:

 • Mỗi người chơi có 16 quân cờ: 1 Vua, 1 Hậu, 2 Xe, 2 Tượng, 2 Mã, và 8 Tốt.
 • Quân cờ được đặt trên bàn cờ theo vị trí ban đầu.

Cách di chuyển quân cờ:

 • Mỗi loại quân cờ có cách di chuyển riêng.
 • Vua: Di chuyển 1 ô theo bất kỳ hướng nào.
 • Hậu: Di chuyển bất kỳ số ô nào theo đường chéo, ngang hoặc dọc.
 • Xe: Di chuyển bất kỳ số ô nào theo đường ngang hoặc dọc.
 • Tượng: Di chuyển bất kỳ số ô nào theo đường chéo.
 • Mã: Di chuyển theo hình chữ L (2 ô theo một hướng và 1 ô theo hướng vuông góc).
 • Tốt: Di chuyển 1 ô về phía trước (hoặc 2 ô nếu là nước đi đầu tiên). Tốt cũng có thể ăn quân chéo 1 ô về phía trước.

Luật chơi:

 • Người chơi luân phiên di chuyển quân cờ của mình.
 • Không được di chuyển quân cờ đến ô có quân cờ của mình.
 • Có thể di chuyển quân cờ đến ô có quân cờ của đối thủ để ăn quân cờ đó.
 • Nếu Vua bị chiếu (bị tấn công bởi quân cờ của đối thủ), người chơi phải di chuyển Vua để thoát khỏi chiếu.
 • Nếu Vua không thể thoát khỏi chiếu, người chơi bị chiếu bí và thua cuộc.

Cách chiến thắng:

 • Chiếu bí Vua của đối thủ.
 • Đối thủ bỏ cuộc.
 • Đối thủ hết nước đi hợp lệ (hòa cờ).

Luật hòa cờ:

 • Vua không bị chiếu và không có nước đi hợp lệ nào cho cả hai người chơi.
 • Vua và Tốt của cùng một màu không còn nước đi hợp lệ nào.
 • Cùng một vị trí cờ xuất hiện 3 lần liên tiếp.
 • 50 nước đi liên tiếp không có quân cờ nào bị ăn và không có Tốt nào di chuyển.