• Mua hàng: 0949 577 303
 • Luật Board Game
 • 0 sản phẩm
18 in 1 - Hướng dẫn chơi các trò chơi đua - Steeplechase, Racing Game, Motor Racing

Luật chơi Steeplechase

Mục tiêu: Người chơi đầu tiên đưa ngựa của mình về đích sẽ chiến thắng.

Chuẩn bị:

 • Bàn cờ Steeplechase
 • 6 quân cờ ngựa (mỗi người chơi chọn một màu)
 • 2 xúc xắc
 • 50 thẻ bài (bao gồm thẻ chướng ngại vật, thẻ di chuyển đặc biệt và thẻ tiền thưởng)

Cách chơi:

 1. Thiết lập: Mỗi người chơi chọn một màu và đặt quân cờ ngựa của mình vào ô xuất phát. Xáo trộn thẻ bài và đặt úp xuống bàn.
 2. Lượt chơi: Người chơi lần lượt tung xúc xắc và di chuyển quân cờ ngựa của mình
 3. Di chuyển:
  • Xúc xắc 1: Di chuyển ngựa của bạn theo số ô được tung.
  • Xúc xắc 2: Di chuyển ngựa của bạn theo số ô được tung, nhưng bạn có thể chọn di chuyển ngựa của mình theo bất kỳ hướng nào.
 4. Chướng ngại vật: Khi bạn hạ cánh trên ô có chướng ngại vật, bạn phải rút một thẻ bài chướng ngại vật. Thẻ bài này sẽ cho bạn biết phải làm gì, chẳng hạn như di chuyển ngựa của bạn lùi lại một vài ô hoặc bỏ lượt chơi.
 5. Thẻ di chuyển đặc biệt: Một số thẻ bài cho phép bạn di chuyển ngựa của mình theo cách đặc biệt, chẳng hạn như di chuyển ngựa của bạn đến ô đích hoặc di chuyển ngựa của bạn qua một chướng ngại vật.
 6. Thẻ tiền thưởng: Thẻ bài tiền thưởng có thể mang lại cho bạn lợi thế, chẳng hạn như thêm tiền hoặc di chuyển thêm lượt.
 7. Kết thúc trò chơi: Người chơi đầu tiên đưa ngựa của mình về đích sẽ chiến thắng.
 

Luật chơi Racing Game

Cách chơi:

1. Chuẩn bị:

 • Mỗi người chơi chọn một màu và lấy 5 quân cờ tương ứng.
 • Mở bảng trò chơi và đặt các quân cờ vào vị trí xuất phát.

2. Lượt chơi:

 • Người chơi lần lượt tung xúc xắc.
 • Di chuyển quân cờ của bạn theo số ô được tung.
 • Nếu bạn dừng trên ô có hành động, thực hiện hành động được ghi trên ô đó.

3. Kết thúc trò chơi:

 • Người chơi đầu tiên di chuyển hết 5 quân cờ của mình một vòng quanh bảng trò chơi và về đích sẽ chiến thắng.
 

Luật chơi Motor Racing

Cách chơi:

1. Chuẩn bị:

 • Mỗi người chơi chọn một màu và lấy các quân cờ tương ứng.
 • Mở bảng trò chơi và đặt các quân cờ vào vị trí xuất phát.

2. Lượt chơi:

 • Người chơi lần lượt tung xúc xắc.
 • Di chuyển quân cờ của bạn theo số ô được tung.
 • Nếu bạn dừng trên ô có hành động, thực hiện hành động được ghi trên ô đó.

3. Kết thúc trò chơi:

 • Người chơi đầu tiên di chuyển quân cờ của mình một vòng quanh bảng trò chơi và về đích sẽ chiến thắng.