• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN LUẬT BOARD GAME THE RESISTANCE- GIÁN ĐIỆP CÁCH MẠNG


Kết cấu trò chơi

-  10 lá bài vai trò.

-  10 lá bài làm nhiệm vụ (5 Success/Thành công – 5 Fail/Thất bại)

-  15 lá bài diễn hoạt (plot)

-  5 thẻ nhóm (có hình súng)

-  20 phiếu biểu quyết  (10 Approve/Đồng ý -10 Reject/Từ chối)

-  5 thẻ kết quả nhiệm vụ

-  1 nút đánh dấu nhiệm vụ

-  1 nút đánh dấu số lần bỏ phiếu

-  1 thẻ đội trưởng

-  3 bảng chơi (dành cho từng số lượng người chơi)

Bối cảnh

The Resistance là thể loại trò chơi phán đoán và thuyết phục. Người chơi có thể là phe kháng chiến (Resistances) với mục đích sống còn là chống đối lại chính quyền hung ác, hoặc bạn có thể trở thành những gián điệp (Spies) làm việc cho chính quyền có nhiệm vụ thâm nhập và phá hoại phe kháng chiến. Phe kháng chiến sẽ chiến thắng khi hoàn thành được 3 trên 5 nhiệm vụ do chính họ đặt ra và ngược lại họ sẽ thua nếu để cho các tên gián điệp phá hỏng 3 nhiệm vụ. Phe gián điệp cũng sẽ chiến thắng nếu phe kháng chiến trở nên quá nghi kị lẫn nhau và không còn đủ sức mạnh đoàn kết để thực hiện mục tiêu cao cả của mình.

Cách chơi căn bản của trò chơi là mọi người chơi có thể nói bất cứ gì họ muốn, vào mọi thời điểm trong suốt trò chơi. Để có thể chiến thắng trong trò chơi này, người chơi cần tận dụng đồng đều khả năng biện luận, phân tích, giao tiếp, trực giác cũng như một chút xảo trá trong lý lẽ của bản thân.

Các lá thẻ bài

Lá bài vai trò - Dùng để xác định thân phận của người chơi theo phe kháng chiến hoặc gián điệp. Người chơi không được phép làm lộ lá bài của mình cũng như diễn tả hình ảnh trên đó.


Thẻ đội trưởng – Người quyết định những người chơi nào sẽ tham gia làm nhiệm vụ.

Thẻ nhóm – Đánh dấu những người được chọn làm nhiệm vụ.Phiếu biểu quyết – Dùng để quyết định đồng ý hay từ chối quyết định của đội trưởng.


Lá bài nhiệm vụ - Quyết định nhiệm vụ thành công hay thất bại.

Lá bài diễn hoạt – Khi sử dụng cho người chơi nhập vào những tình huống diễn ra trong cách mạng và đem lại lợi ích đến từ tính năng ghi trên lá bài.

Chuẩn bị

Chọn bảng chơi theo số lượng người chơi. Đặt bảng chơi ở giữa khu vực chơi cùng với các thẻ kết quả nhiệm vụ, thẻ nhóm và các lá bài nhiệm vụ xung quanh bảng chơi. Đặt nút đánh dấu số lần bỏ phiếu tại mức số 1 trên bảng chơi (mức này sẽ quay về 1 sau mỗi nhiệm vụ). Chia cho mỗi người một bộ hai thẻ biểu quyết (1 approve – 1 reject). Chọn một người ngẫu nhiên làm đội trưởng: Đội trưởng sẽ được giữ thẻ đội trưởng.  Lựa chọn các lá bài vai trò dựa theo số lượng người chơi như sau:

Số người

5

6

7

8

9

10

Kháng chiến

3

4

4

5

6

6

Gián điệp

2

2

3

3

3

4


Trộn tất cả các vai trò lại và chia cho mỗi người một lá vai trò. Mỗi người chơi sẽ bí mật xem lá bài vai trò của mình sau đó úp nó xuống.

Điệp viên lộ diện:

Sau khi mọi người đã biết được vai trò của mình, người làm đội trưởng đầu tiên sẽ thực hiện các bước sau:

- “Mọi người nhắm mắt lại”
- “Điệp viên mở mắt. Nhìn xung quanh và tìm đồng đội của mình.”
- “Điệp viên nhắm mắt lại.”
- “Mọi người mở mắt ra.”

Bắt đầu trò chơi

Trò chơi được giới hạn trong một số vòng nhất định; mỗi vòng gồm có hai phân đoạn thành lập đội và làm nhiệm vụ.

Tập hợp nhóm:

Giai đoạn thành lập nhóm sẽ dựa trên quyết định của người đội trưởng trong việc lựa chọn những thành viên làm nhiệm vụ (số lượng thành viên cần thiết ghi ở mỗi nhiệm trên bảng chơi) *Chèn hình nếu cần. Sau đó, mọi người sẽ bỏ phiếu cho sự quyết định này của người đội trưởng. Nếu đồng ý thì chọn “approve”, không đồng ý thì chọn “reject”. Khi bỏ phiếu, tất cả cùng chọn phiếu biểu quyết của mình và úp nó xuống tới khi tất cả đã lựa chọn xong thì tất cả mọi người lật phiếu của mình lên. Kết quả có đa số phiếu là kết quả cuối cùng (trong trường hợp hòa thì được tính là đã bị từ chối). Nếu kết quả bỏ phiếu là từ chối, đội trưởng sẽ trao quyền lại cho người bên trái của mình để tập hợp lại nhóm mới.

Lưu ý: Đội trưởng phải luôn vote đồng ý.

Lưu ý: Phe gián điệp sẽ thắng nếu như trong 1 nhiệm vụ có 5 lần bỏ phiếu từ chối thành công.

Thực hiện nhiệm vụ:

Nếu như nhóm làm nhiệm vụ được thông qua. mỗi người trong nhóm sẽ được phát 2 thẻ kết quả nhiệm vụ. Mỗi người sẽ chọn một thẻ và đặt úp trước mặt mình. Người đội trưởng sẽ trộn các thẻ được chọn và lật lên cho mọi người cùng thấy. Nhiệm vụ sẽ hoàn thành khi tất cả các thẻ kết quả đều là thẻ Success. Nhiệm vụ thất bại nếu có 1 (hoặc nhiều hơn) thẻ Fail trong các thẻ kết quả.

Ghi chú:

-  Những người thuộc phe kháng chiến luôn phải chọn thẻ Success. Phe điệp viên được quyền lựa chọn giữa Success hoặc Fail.

-  Nhiệm vụ thứ tư của trò chơi khi có từ 7 người trở lên yêu cầu phải có 2 Fail để nhiệm vụ thất bại.

-  Đề nghị rằng nên có 2 người đảo những thẻ kết quả (được chọn và không được chọn) trước khi cho mọi người thấy.

Sau khi giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành, đưa nút số lần bỏ phiều về lại 1. Đặt con dấu nhiệm vụ vào ô nhiệm vụ vừa thực hiện, lật mặt xanh nếu nó thành công hoặc đỏ nếu thất bại. Quyền đội trưởng sẽ được chuyển qua người phía bên trái và vòng chơi tiếp tục như trước.

Kết thúc trò chơi

Trò chơi sẽ kết thúc ngay khi có một bên hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Phe kháng chiến thắng khi có ba nhiệm vụ thành công. Phe điệp viên thắng khi có ba nhiệm vụ thất bại.

Biến thể:

The Resistance là trò chơi cần sự phối hợp nhóm rất cao, cho bạn tự do trải nghiệm với nhiều chuyển biến khác nhau trong trò chơi. Hai cách biến thể phổ biến:

-  Chọn mục tiêu – Nhiệm vụ không cần phải tuân theo thứ tự. Người đội trưởng có thể chọn nhiệm vụ mà mình muốn làm trước khi tiến hành chọn nhóm làm nhiệm vụ.

Mọi người chơi sẽ bỏ phiếu cho cả hai việc chọn nhiệm vụ và chọn nhóm.

Mỗi nhiệm vụ chỉ được thực hiện một lần. Nhiệm vụ thứ 5 không được chọn cho đến khi nào đã có 2 nhiệm vụ thành công.


-  Điệp viên gà mờ – Bỏ qua giai đoạn điệp viên lộ mặt.

Điệp viên thắng quá nhiều??

Không phải là dễ dàng để chiến thắng được một chính phủ quá mạnh mẽ. Bạn có thể sẽ phải chấp nhận rằng chuyện các điệp viên sẽ dễ thắng với luật gốc của trò chơi, đặc biệt với những vòng chơi từ 7 người trở lên. Các lá diễn hoạt sẽ trợ giúp cho phe kháng chiến có thêm thông tin để vạch trần kẻ phản gián, và cơ hội cho các điệp viên mở ra những cách thức mới để dánh lừa phe kháng chiến.

Lá bài diễn hoạt

Những lá bài diễn hoạt cho phép bạn cơ hội để dễ dàng nhận biết được danh tính của những người chơi khác cũng như nâng cao khả năng ứng biến của bản thân.

Những lá diễn hoạt được phân loại cho các bàn chơi có số lượng người tương ứng. Chúng ta chỉ sử dụng các lá diễn hoạt có ghi số người chơi (bên tay trái lá bài) phù hợp với số người đang chơi. 

Cách phân bố các lá diễn hoạt


Vào đầu lượt của mỗi người đội trưởng, họ sẽ rút X số lá diễn hoạt với X = 1 (5-6 người chơi), = 2 (7-8 người) và = 3 (9-10 người) và chia số bài rút được cho những người khác (không được giữ).

Sử dụng lá diễn hoạt:

Có 3 loại lá diễn hoạt: 


-  Lá bài có biểu tượng Đội trưởng (     ) ở trên có tác dụng ngay lập tức khi nó được rút ra.

-  Lá có kí hiệu “1 cho phép người chơi giữ lại và dùng 1 lần duy nhất khi nào họ muốn.
Lá có kí hiệu Hình vuông (      ) có tác dụng tồn tại vĩnh viễn trong bàn chơiLưu ý: Trong một số trường hợp có thể có nhiều lá diễn hoạt có tác dụng cùng lúc, thứ tự kích hoạt sẽ ưu tiên người ngồi gần với người đội trưởng (theo chiều kim đồng hồ). Mỗi người chỉ có một cơ hội sử dụng bất cứ lá diễn hoạt nào có thể dùng của họ; người chơi không được bỏ qua rồi sử dụng lá bài trong cùng nhiệm vụ đó. Những thông tin trong việc sử dụng các lá diễn hoạt có thể sử dụng để thảo luận tuy nhiên những chi tiết về vai trò và kết quả nhiệm vụ được chọn không được phép để lộ trực tiếp cho mọi người thấy.

- Chi tiết các tinh năng:
Overheard Conversation “Tình cờ nghe thấy” – Sử dụng ngay lập tức – Người chơi được đội trưởng đưa lá bài này sẽ được nhìn vào lá vai trò của 1 trong 2 người hai bên.

Opinion marker “Ghi nhận ý kiến” – Sử dụng vĩnh viễn – Người chơi được đội trưởng đưa cho lá này phải chọn và lật thẻ biểu quyết nhóm lên cho mọi người cùng thấy trước khi những người khác bỏ phiếu. Lá này tác dụng đến cuối trò chơi. Nếu có hai lá “Opinion marker” cả hai người phải cho mọi người biết phiếu của mình cùng lúc.

Estabilish Confidence “Gầy dựng lòng tin” – Sử dụng ngay lập tức – Người đội trưởng sẻ phải đưa lá vai trò của mình cho một người chơi khác kiểm tra.

Open up “Mở lòng” – Sử dụng ngay lập tức – Người được đội trưởng đưa lá bài này phải đưa lá vai trò của mình cho một người chơi khác xem (kể cả người đội trưởng) để kiểm tra.

No confidence “Tự ti” – Sử dụng một lần – Người chơi được đội trưởng đưa lá bài này có thể sử dụng nó dể bắt buộc hủy kết quả đồng ý của 1 cuộc biểu quyết nhóm. Lá này có tác dụng như 1 lần phản đối biểu quyết thành công.

Keeping a close eye on you “Đối tượng cần chú ý” – Sử dụng một lần – Người chơi được đội trưởng đưa lá này có thể sử dụng để xem lá bài kết quả của người khác. Sử dụng lá bài không yêu cầu bạn phải thông báo trước và có thể sử dụng nhiều lá như vậy một lúc.

Strong leader “Chỗ dựa vững chắc” – Sử dụng một lần – Người chơi được đội trưởng đưa lá bài này có thể sử dụng nó để trở thành đội trưởng. Khi sử dụng lá bài này phải thông báo trước khi người đội trưởng hiện tại thực hiện hành động. Những lá “Strong leader” khác không được sử dụng cùng lượt với bản thân nó.

In the spotlight “Tâm điểm nghi kị” – Sử dụng một lần – Người chơi được đội trưởng đưa lá này có thể dùng nó để buộc một người chơi lật lá bài kết quả nhiệm vụ của mình lên. Người chơi sử dụng lá này phải công bố và chọn 1 đối tượng trong những người đang làm nhiệm vụ trước khi họ chọn lá kết quả.


Take responsibility “Gánh vác trách nhiệm” – Sử dụng một lần – Người chơi được đội trưởng đưa lá bài này phải lấy một lá bài diễn hoạt từ người chơi khác.

Bạn cảm thấy hứng thú chứ? Hãy ấn vào đây và đặt mua game ngay nào!

Đây là một số Review về game