• Mua hàng: 0949 577 303
 • Luật Board Game
 • 0 sản phẩm
Hướng dẫn chơi scout - Trò chơi đánh bài dãy số và nhóm

  
 

 

Bộ bài:

 • 45 lá bài, đánh số từ 1 đến 10. Mỗi lá bài có một số khác nhau ở mặt sau và có thể sử dụng cả hai mặt.
 • Điều chỉnh số lá bài theo số người chơi:
  • 3 người chơi: Loại bỏ tất cả các lá bài 10.
  • 4 người chơi: Loại bỏ lá bài duy nhất có mặt 9 và 10.
  • 5 người chơi: Sử dụng tất cả các lá bài.

Chia bài:

 • Trộn bài kỹ và chia đều cho mỗi người chơi.
 • Trong suốt ván bài, bạn không được sắp xếp lại thứ tự bài trong tay. Tuy nhiên, bạn có thể lật ngược toàn bộ bài trên tay nếu muốn.
 • Mỗi người chơi nhận được 1 Phiếu "Hút Bài & Chơi" để sử dụng một lần mỗi vòng.

Vòng chơi:

 • Mỗi người chơi có một lượt theo thứ tự. Người chơi bắt đầu với lá bài có ½ ở đầu tiên.
 • Hành động trong lượt: Bạn có thể chơi một dãy số/nhóm số hoặc thực hiện hành động hút bài.
  1. Chơi dãy số/nhóm số:
   • Đánh ra một dãy số tăng dần hoặc một nhóm số có giá trị cao hơn dãy/nhóm số cuối cùng được đánh ra (xem bảng hướng dẫn đính kèm).
   • Lấy các lá bài thuộc dãy/nhóm số trước đó mà bạn đã thắng và úp xuống chồng điểm của mình.
  2. Hút bài:
   • a) Chọn một trong hai lá bài ở đầu hoặc cuối dãy số/nhóm số đang nằm trên bàn và đặt nó vào bất kỳ vị trí nào trong tay bài của bạn (có thể lật ngược). Người chơi sở hữu lá bài bị hút sẽ nhận được một Phiếu Hút Bài (điểm thắng).
   • b) Sử dụng Phiếu "Hút Bài & Chơi": Một lần mỗi vòng, bạn có thể sử dụng Phiếu này để chơi dãy số/nhóm số ngay sau khi thực hiện hành động hút bài.

Tính điểm:

 • Một ván bài kết thúc khi:
  • a) Một người chơi đánh ra hết bài trên tay.
  • b) Một người chơi đánh ra dãy/nhóm số quá cao khiến tất cả người chơi khác đều hút bài và đến lượt người chơi đó lần nữa.
 • Điểm của người chơi = Số lá bài đã hút + Phiếu Hút Bài - Số lá bài còn lại trên tay.
 • Người chơi đánh ra dãy/nhóm số cuối cùng (tức là người chơi có lượt khi tất cả người khác đều hút bài) không cần trừ điểm cho số bài còn lại trên tay.
 •