• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN CHƠI SITTING DUCK - BẮN VỊT

SITTING DUCK

A.THÀNH PHẦN.

  • 41 thẻ vịt: : gồm có 6 màu (như hình) mỗi màu có 6 thẻ vịt, và 5 thẻ nước. Các thẻ này đươc xếp để tạo thành hàng vịt.

  

  • 54 thẻ hành động: bao gồm các hành động cho phép người chơi nhắm, bắn … và các hành động khác để đạt được mục tiêu nhanh hơn hoặc ngược lại.

  • 6 mục tiêu: dùng để đánh dấu các mục tiêu vịt đang nguy hiểm chuẩn bị bắn trên hàng vịt.   

B. THÀNH PHẦN

Từ bàn vịt mỗi người chơi chọn 1 màu đại diện cho đàn vịt của mình và đặt 1 con vịt trước mặt để đại diện cho đàn vịt của mình.

Các thẻ vịt còn lại sẽ được xào cùng với 5 thẻ nước, các thẻ sau khi xào sẽ được úp xuống và chia 6 thẻ lật ngửa để tạo thành hàng vịt.

6 thẻ vịt đầu tiên được đặt từ trái qua phải theo 1 hàng và lật lên. Các thẻ còn lại đặt bên phải hàng vịt.

Xào các thẻ hành động và chia cho mỗi người chơi 3 thẻ, các thẻ còn lại để qua 1 bên làm chồng bài rút.

C. CÁCH CHƠI

Người chơi có vịt đứng đầu hàng vịt sẽ là người chơi đầu tiên và sau đó đến lượt các người chơi khác theo chiều kim đồng hồ. Mỗi lượt, người chơi phải đánh 1 thẻ bài trên tay mình (bắt buộc mặc dù trong 1 số trường hợp người chơi k muốn đánh) và rút 1 thẻ hành động từ chồng bài để luôn giữ số bài trên tay là 3.

Thứ tự để chơi như sau:

  • Chơi 1 hành động bằng thẻ bài trên tay. Người chơi bắt buộc phải dùng 1 thẻ hành động khi ở lượt chơi của mình (cho dù thẻ hành động có lợi hay hại đối với bạn).
  • Thêm mục tiêu hành động trên thẻ vịt nếu cần thiết
  • Thay đổi hàng vịt nếu cần thiết: hành động này có thể bao gồm thay đổi hàng vịt, loại bỏ thẻ vịt đã bị bắn, xáo trộn vị trí thẻ vịt…
  • Rút thẻ hành động để trên tay đủ bài (3)

*** nếu thẻ hành động không thể thực hiện trong lượt thẻ đó sẽ được bỏ, nhưng bạn có thể không chọn bỏ bài nếu hành động có thể được thực hiện.

Các thẻ vịt bị bắn sẽ được loại ra ngoài và và đưa cho người sở hữu. Thẻ vịt bị loại sẽ được thay thế bằng thẻ vịt từ chồng bài vịt và các thẻ vịt sẽ đi theo hàng. Thẻ vịt mới được lắp sẽ ở cuối hàng.

 Nếu tất cả 5 vịt trong đàn vịt của 1 người chơi bất kì đều bị bắn. Người chơi đó sẽ không thể chiến thắng nhưng người chơi vẫn có thể chơi các thẻ hành động cho đến khi kết thúc.

D. KẾT THÚC TRÒ CHƠI

Người chơi có vịt còn duy nhất trên bàn vịt sẽ là người chiến thắng.

E. LƯU Ý.

Thẻ LƯỠNG LỰ: đổi vị trí một lá vịt của bạn với lá ngay phía sau đó. Bạn không thể dùng nếu vịt của bạn ở cuối hàng. Chỉ dùng cho vịt của bạn.

Thẻ TIẾN LÊN: đổi vị trí một lá vịt của bạn với lá ngay phía trước đó. Bạn không thể dùng nếu vịt của bạn ở đầu hàng. Chỉ dùng cho vịt của bạn.

Thẻ TIẾN NHANH: di chuyển 1 lá vịt của bạn lên đầu hàng và dời các thẻ còn lại về sau  1 ô. Chỉ dùng cho vịt của bạn.

Thẻ VỊT VÀ SỰ ẨN NẤP: đặt 1 lá vịt của bạn dưới 1 lá vịt liền kề. Bạn không thể đánh nếu lá liền kề là lá trống (nước). Khi lá này được dùng, đẩy hàng thiếu lên 1 ô và mở bài để bổ sung. Lá chỉ có tác đụng cho đến khi bạn bắt đầu tới lượt bạn.

Thẻ LẶN SÂU: đặt lá hành động lên trên lá vịt của bạn cho đến đầu lượt sau. Nếu lá vịt bị bắn, chỉ loại bỏ tâm ngắm không loại bỏ lá vịt. Nhưng lá vịt này vẫn chịu ảnh hưởng liên quan đến hàng sông.

Bạn cảm thấy hứng thú chứ? Hãy ấn vào đây và đặt mua game ngay nào!