• Mua hàng: 0949 577 303
 • Luật Board Game
 • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN CHƠI ĐẬP RUỒI

 

 1. Thành Phần
 • 1 Luật Chơi, 112 lá bài (16 lá trong mỗi màu đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, tím, cam;
 • mỗi màu có hai lá trong mỗi giá trị 1 và 5, bốn lá trong mỗi giá trị 2, 3 và 4)
 •  
 1. Chuẩn Bị
 • Xào kỹ tất cả lá bài, sau đó chia cho mỗi người chơi, nếu có người nhận nhiều số bài hơn cũng không sao.
 • Những người chơi lấy bài của mình và tạo thành một xấp, úp xuống đặt trước mặt (không nhìn bài trong xấp đó).
 1. Cách Chơi
 • Chọn một người bắt đầu. Lật lá bài lên
 • Trong đợt của mình, bạn lật một lá trên đỉnh của xấp bài trước mặt ngửa lên. Bạn phải lật hướng ra xa (giữa bàn) để mà bạn không được nhìn hé lá bài đó trước mọi người. Tuy nhiên, nếu bạn lật rất nhanh thì mọi người sẽ không kịp thấy lá bài đó trước
 • Là Bài Ruôi Nếu lá bài bạn lật ra là một con ruồi, bạn đặt nó vào giữa bàn. Bạn không được đặt lá bài đè, chồng lên các lá bài khác. Tất cả lá bài giữa bàn phải xếp riêng rẽ sao cho mọi người đều nhìn thấy.
 • Lá Bài Vợt : Đập Ruồi Khi một người chơi lật lên lá bài "vợt đập ruồi", tất cả mọi người nhanh chóng bắt đầu đập ruồi. Sau đó, bỏ lá bài "vợt đập ruồi" sang một bên và không sử dụng nó nữa. 5 Màu Khác Nhau = 1 Vợt Đập Ruồi

 

 • Khi 4 màu khác nhau của các lá bài ruồi trên bàn, và một người chơi lật lá bài ruồi của màu thứ 5, mọi người cũng nhanh chóng đập ruồi giống như khi lật lá bài "vợt đập ruồi". Sau đó, bạn bỏ lá bài ruồi màu thứ 5 vừa lật sang một bên và không sử dụng nó nữa.
 • Vỉ dụ: Có 9 con ruồi nằm giữa bàn: 5 đó, 2 vàng, 1 xanh lớ; 1 tím. Sau đó một người chơi lật ra lá bài ruồi xanh dương. Tất cả mọi người nhanh chóng đập ruồi, sau khi kết thúc bỏ lá bài ruồi xanh dương sang một bên không sử dụng nữa.
 • Đập Ruồi! Để đập ruồi, bạn nhanh chóng đặt một bàn tay đề lên một lá bài ruồi và giữ nguyên vị trí đó. Bạn có thể sử dụng cả hai tay để bắt 2 con ruồi một lần! Lưu Ý: Với 5 người chơi trở lên, bạn chỉ được phép dùng một tay. Bạn chỉ được đập những con ruồi có màu chiếm ưu thế trên bàn cờ, tức màu có số lượng nhiều nhất. Nếu có hai hoặc nhiều màu cùng nhiều nhất, bạn có thể đập ruồi ở những màu
 • Đập Ruồi! Đê đập ruôi, bạn nhanh chóng đặt một bàn tay đê lên một lá bài ruồi và giữ nguyên vị trí đó. Bạn có thê sử dụng cả hai tay để bắt 2 con ruồi một lần!
 • Lưu Ý: Với 5 người chơi trở lên, bạn chi được phép dùng một tay.
 • Bạn chỉ được đập những con ruồi có màu chiếm ưu thế trên bàn cờ, tức màu có số lượng nhiều nhất. Nếu có hai hoặc nhiều màu cùng nhiều nhất, bạn có thể đập ruồi ở những màu
 • Vi dụ: Có 9 con ruồi nằm giữa bàn: 3 đỏ, 3 xanh lá, 2 xanh dương và 1 tím. Tất cả người chơi chỉ có thẻ đập ruồi trọng màu đô và xanh lá.
 • Những con số trên lá bài ruồi dùng để tính điểm khi kết thúc trò chơi.
 • Sau khi tất cả người chơi đã kết thúc đập ruồi, kiểm tra xem họ đập đúng hay không. Nêu một người chơi đã đập đúng ruôi trong màu hợp lệ, người chơi đó thăng lá bài và đặt úp xuống trước mặt mình. Bạn hãy đặt những lá bài đã thăng được thành một xâp riêng rẽ bên cạnh xấp bài rút để dễ phân biệt.
 • Nếu một người chơi đã đập sai ruồi (ruồi không phải trong màu nhiều nhất), lá bài ruồi đó vẫn nằm giữa bàn. Người chơi đập sai bị phạt, phải lấy một lá bài trên đinh của xấp bài ruồi thắng được và đặt lá bài đó dưới đáy của xấp bài rút. Nếu người chơi đó vẫn chưa thắng lá bài nào, thì không cần phải bị phạt.
 • Nếu có nhiều người cùng đập một con ruồi cùng lúc, người nào có bàn tay ở dưới sẽ thắng lá bài đó.
 1. Kết Thúc Trò chơi

kết thức khi một người lật lá bài cuối cùng của mình từ xấp bài rút.

 1. Tính Điểm

Mỗi người chơi cộng điểm trên các lá bài ruồi đã thắng, người chơi nào có nhiều điểm nhất sẽ giành chiến thắng.

Nếu có người huề điểm, người nào có nhiều bài hơn sẽ thắng.