• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
Hình Ảnh Giới Thiệu Board Game Mới Tháng 8
Mỗi tháng một lần, Thế giới board game sẽ giới thiệu 3 board game mới. Tháng 8 này, 3 boardgame đó là Spyfall, Mykerinos và Modern art. Đây là hình ảnh chơi boardgame của sự kiện giới thiệu board game mới tháng 8.

Để lại bình luận