• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
Bán Hàng Cùng Thế Giới Boardgame

- Hello, hello, xin chào, bạn mun tr thành đi tác phân phi ca TGBG ư? Hay đơn giản bạn chỉ muốn có một số lượng lớn Boardgame để sử dụng cho câu lạc bộ hoặc đội nhóm? Vậy thì sao ta? Đọc xíu nữa đi.

 

Vy đi tác phân phi là làm ǵ nh? Đó s là mt nhân vt đc bit, nhân vt đó s ly nhng sn phm như ma sói, coup... t TGBG vi mc giá "đc bit" và phân phi li tùy thích vi khách hàng ca bn.

 

Nói vy đă đ rơ ràng chưa... chc chn là chưa ri, nên là mi thc mc bn gi ngay cho tên này nhé hn ta tên Trưng, hn là nhân vt nguy him đang ph trách phân phi ca TGBG đy.

 

Gọi tên này nè: Nht Trưng - 0120 8545 814.

Cảm ơn, cảm ơn, thank you!