• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
Luật WEREWORDS

~ WEREWORDS ~

 

Thành phần

Ứng dụng Werewords tuyệt vời

Tải ứng dụng Werewords vào thiết bị IOS hoặc Android di động của bạn (hãy tới trang beziergames.com để tải)

Đặt thiết bị ở nơi mà tất cả mọi người có thể nhìn và nghe thấy. Nếu chơi với nhóm nhiều người thì tốt nhất là sử dụng máy tính bảng để mọi người nhìn và nghe dễ dàng hơn.

Ứng dụng Werewords hướng dẫn bạn qua buổi đêm của game, cung cấp từ Ma Thuật cho Thị Trưởng, Nhà Tiên tri và Ma sói. Ứng dụng cũng bao gồm bộ đếm thời gian cho việc đoán từ Ma Thuật, thời gian thảo luận cũng như là thời gian bình chọn.

Mở ứng dụng lên và chọn nhân vật bạn muốn chơi ở màn hình chính. Một nhân vật được chọn khi có khung hình vuông xung quanh nhân vật đó (Thị Trưởng là nhân vật bắt buộc và không cần phải chọn trong ứng dụng). Số lượng người chơi được thể hiện ở nút ngoài cùng bên trái, ở trên nút Play (nhấn vào nút này để tăng hoặc giảm số người chơi).

Độ khó được hiển thị ngay bên dưới phía trái của khung chọn nhân vật. Bấm vào nút này để lần lượt lướt qua 4 độ khó khác nhau.

Nút Game Time chỉ ra thời gian mà người chơi phải đoán ra từ Ma Thuật. Nhấn và giữ để điều chỉnh thời gian.

Nhấn vào nút hình bánh răng để:

    • Chọn những danh sách các từ được phân loại (phim, đồ ăn, thể thao,v.v)

    • Tạo danh sách những từ riêng

    • Truy cập vào danh sách từ của cộng đồng

    • Quyết định số lượng từ mà Thị Trưởng có thể chọn

    • Điều chỉnh giọng hướng dẫn và âm lượng nhạc

    • Thay đổi thời gian của bộ đếm

    • Thấy được hướng dẫn cho ứng dụng

    • Những tùy chỉnh khác của ứng dụng

Ứng dụng Werewords sẽ thỉnh thoảng được cập nhật với những chức năng mới, nâng cấp danh sách từ và nhiều hơn nữa. Cho nên hãy sử dụng phiên bản mới nhất khi chơi

 

Luật chơi

 

Thiết lập game

1. Lấy thẻ thị trưởng, nhà tiên tri, 1 thẻ Ma sói và thêm những thẻ dân làng vào để tổng số thẻ nhân vật nhiều hơn một so với tổng số người chơi, Ví dụ, với sáu người chơi, hãy sử dụng thẻ thị trưởng, nhà tiên tri, 1 ma sói và 4 thẻ dân làng.

  Từ 7-11 người chơi, sử dụng 2 thẻ ma sói. Nếu từ 12 người chơi trở lên, sử dụng 3 thẻ ma sói.

2. Đặt những thẻ Đúng/Sai (/) vào ngăn lớn trong hộp đựng và những thẻ Có thể () vào ngăn nhỏ. Đặt những thẻ Chính xác (), Gần đúng() và Sai bét () ở những cái rãnh của hộp.

3. Xào các thẻ nhân vật và chia thẻ cho mỗi người với mặt thẻ được úp xuống, để lại 1 thẻ ở giữa (do số thẻ nhiều hơn số người chơi 1). Sau đó nhìn vào thẻ của bạn một cách bí mật. Game sẽ nhìn như thế này với sáu người chơi:

 

                   

Lượt của Thị trưởng             

                                    

Người chơi có được lá thị trưởng lật bài lên cho mọi người biết, rồi lấy xem thẻ nhân vật đặt ở giữa một cách bí mật (đây sẽ là vai trò bí mật của thị trưởng). Thị trưởng đặt cái hộp chứa những thẻ tròn trước mặt bản thân. Cuối cùng thì người đó đặt thiết bị di động trong tầm tay của bản thân nhưng vẫn đủ để những người khác có thể thấy.

                                    

 

 

Nếu không ai có thẻ thị trưởng thì người chơi ở bên trái của người thị trưởng trước đó sẽ trở thành thị trưởng và lấy thẻ thị trưởng nằm ở giữa và lật lên. Nếu như đây là lần chơi đầu tiên thì xào và chia lại bài cho đến khi có 1 người là thị trưởng

 

Lượt chơi: Buổi đêm

Để bắt đầu game thì thị trưởng phấn nút Play trên ứng dụng. Ứng dụng sẽ kêu tất cả mọi người nhắm mắt lại. Sau đó ứng dụng sẽ kêu thị trưởng thức dậy và nhấn vào vai trò bí mật. Thị trưởng thức dậy và nhấn vào vai trò bí mật của mình trong ứng dụng (có thể là dân làng, ma sói hoặc tiên tri).

                                        

Kế tiếp, thị trưởng sẽ chọn 1 từ Ma Thuật từ những từ mà ứng dụng cho xem. Thị trưởng nên chọn những từ mà những người chơi khác có thể đoán được.

                                                         

Thị trưởng sẽ phải xác nhận với ứng dụng rằng mình chọn từ Ma Thuật đó. Sau đó ứng dụng sẽ kêu thị trưởng nhắm mắt lại.

Sau đó ứng dụng sẽ kêu nhà tiên tri thức dậy và nhìn từ Ma Thuật mà thị trưởng đã chọn. Sau đó ứng dụng kêu nhà tiên tri nhắm mắt lại

                                           

Và cuối cùng, ứng dụng sẽ kêu ma sói thức thậy và nhìn vào từ Ma Thuật. Vài giây sau đó thì ứng dụng sẽ kêu ma sói nhắm mắt lại.

Lượt chơi: Buổi sáng

Ứng dụng sẽ kêu tất cả mọi người dậy và bắt đầu đếm ngược thời gian cho buổi sáng

                                               

Khi thời gian đang đếm ngược thì tất cả mọi người phải tìm cách để đoán ra được từ Ma Thuật là gì

Tất cả người chơi sẽ hỏi thị trưởng bằng những câu hỏi trả lời bằng đúng hoặc sai. Trong lúc này thì thị trưởng sẽ không được phép nói, thay vào đó thì thị trưởng sẽ đưa cho người hỏi những thẻ trả lời: Đúng/Sai (/) -nhớ phải trả lời phù hợp, Có thể () hoặc Gần đúng().

Thị trưởng không thể chỉ vào bất kỳ người chơi nào hoặc bất kỳ thẻ nào, thị trưởng cũng không thể nói cho đến khi hết thời gian hoặc cho đến khi từ Ma Thuật đã được đoán ra. Thị trưởng không thể bỏ qua các câu hỏi dù cho các câu hỏi đó đã được hỏi từ trước. Nếu như những người chơi suy nghĩ sai hoàn toàn (có thể do họ hỏi không chính xác hoặc họ nghĩ rằng họ đã gần đúng trong khi họ sai). Thị trưởng có thể đặt thẻ Sai bét () ở giữa bàn để báo cho tất cả người chơi rằng họ hoàn toàn sai. Thẻ Sai bét có thể được đưa cho một người chơi cụ thể nhưng nó không được sử dụng trong giao đoạn trả lời Đúng/Sai (/) như thường hoặc thẻ Có thể ()

Những người chơi có thể nói chuyện với nhau vào Buổi sáng (trừ thị trưởng) và có thể hỏi lẫn nhau trước khi hỏi Thị trưởng. Chỉ một câu hỏi cho Thị trưởng được đưa ra tại 1 thời điểm. Thị trưởng không được nói trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù cho là nhắc lại câu hỏi hoặc câu trả lời trước đó). Tất cả người chơi (bao gồm cả Thị trưởng) không được tra cứu từ Ma Thuật hoặc tham khảo từ bất cứ thứ gì hoặc bất kỳ ai bên ngoài game về từ Ma Thuật cho đến khi buổi sáng kết thúc. Thẻ trả lời có giới hạn, khi thẻ trả lời Đúng/Sai (/) cuối cùng được đưa cho người chơi thì buổi sáng kết thúc ngay lập tức và thị trưởng phải nhấn nút No More Yes/No Tokens trên ứng dụng.

                                      

Để được tính là đoán chính xác, người chơi phải hỏi đúng từ Ma Thuật (Ví dụ: “Từ ‘ếch’ phải không?”, “ ‘ếch’ đúng không?”). Những câu hỏi gián tiếp, dù cho câu hỏi đó có từ Ma Thuật, vẫn không được tính (Ví dụ: “đó là một loại ếch à?”). Khi điều đó xảy ra thì Thị trưởng có thể sử dụng thẻ Gần đúng().


Nếu như người chơi đoán được từ Ma Thuật

Nếu như người chơi đoán được từ Ma Thuật trước khi hết thời gian, Thị trưởng nhấn vào nút Correct () ở trên ứng dụng, và đưa thẻ Chính xác () cho người đã đoán ra được từ Ma Thuật.

Sau khi từ Ma Thuật đã được đoán, ma sói sẽ lật bài lên. Đây là cơ hội cuối cùng của ma sói để có thể thắng nếu như ma sói đoán ra được ai là nhà tiên tri.

                                           

Trong khoảng thời gian này, tất cả người chơi có thể nói bất cứ thừ gì họ thích bao gồm cả vai trò bí mật của họ là gì và tất nhiên là họ có thể nói dối. Không ai được làm lộ thẻ nhân vật của mình cho đến khi ma sói đã đoán xong.

Ma sói chỉ có 15 giây để quyết định và sau đó chỉ một người chơi. Người chơi này sẽ phải lật thẻ nhân vật của họ lên.

Nếu ma sói đoán đúng nhà tiên tri thì ma sói thắng và dân làng thua. Nếu ma sói không đoán được nhà tiên tri thì dân làng thắng

                         

 

Nếu không ai đoán ra được từ Ma Thuật

Nếu người chơi không đoán ra được từ Ma Thuật khi hết thời gian hoặc là khi hết thẻ trả lời Đúng/Sai (/) và ấn út tương ứng trên ứng dụng. Tất cả người chơi sẽ phải thảo luận trong 1 phút xem ai là ma sói trong bọn họ.

Khi bắt đầu thảo luận, tất cả người chơi (bao gồm cả Thị trưởng-lúc này đã được nói thoải mái) có thể tự nhận mình là bất kỳ nhân vật gì (và đương nhiên là có thể nói dối). Nhưng tất cả người chơi không được để lộ thẻ nhân vật của mình cho đến khi kết thúc lượt bầu chọn.

                         

Khi hết thời gian, tất cả mọi người chỉ vào người mà họ nghĩ là ma sói (bạn không thể chỉ vào bản thân). Người bị chọn nhiều nhất phải lật thẻ nhân vật của họ lên.

Nếu phần lớn người chơi chỉ vào ma sói thì dân làng thắng và ma sói thua. Nếu ngược lại thì ma sói thắng và dân làng thua.

Nếu như số lượt chọn là hòa nhau giữa nhiều người thì tất cả những người được chọn hòa nhau phải lật thẻ nhân vật của mình lên. Trong số những người lật bài lên nếu có ma sói thì dân làng thắng và ma sói thua. Nếu tất cả người chơi đều nhận 1 lượt chọn thì ma sói thắng.

 

 

Khoan, dừng khoản chừng là 2 giây

Đôi khi bạn đoán ra được từ Ma Thuật khi thời gian vừa kết thúc và Thị trưởng không kịp nhấn nút Correct trước khi ứng dụng thông báo đã hết thời gian. Hoặc là Thị trưởng vô tình ấn vào nút Correct khi chưa ai đoán ra được từ Ma Thuật.

Bạn có thể đưa mọi thứ về lại khi nhấn nút Whoops ở góc phải dưới; việc này sẽ hiện ra điều kiện để hoàn thành game khác điều kiện ban đầu.

 

Chơi lại

Nếu bạn muốn chơi lại một cách nhanh chóng, nhấn nút Play Again xuất hiện ở màn hình cuối game. Và ở đây bạn có thể tùy chọn độ khó của game.

 

 

 

Ma sói-Thị trưởng

Nếu vai trò bí mật của Thị trưởng là Ma sói, người đó sẽ không để những người chơi khác đoán được từ Ma Thuật. Điều kiện chiến thắng của người đó lúc này sẽ giống như những ma sói khác. Trong trường hợp này thì Thị trưởng có thể chọn từ Ma Thuật khó hơn. Vào buổi sáng, Ma sói-Thị trưởng có thể làm sai lệch hoặc thậm chí là nói dối những người chơi khác khi đưa cho họ những thẻ trả lời Đúng/Sai (/) .

                   

 

Tiên tri-Thị trưởng

Nếu vai trò bí mật của Thị trưởng là Nhà Tiên tri thì người đó sẽ muốn dân làng đoán ra được từ Ma Thuật. Lúc này tiên tri không thể giúp đỡ cho dân làng nên Thị trưởng lúc này có thể chọn từ Ma Thuật dễ hơn. Nếu lúc này Thị Trưởng chọn từ quá dễ thì Ma sói có thể đoán được Thị trưởng chính là Nhà Tiên tri.

               

Thêm Ma sói

Nếu như có hơn 7 người chơi thì thêm ma sói thứ hai vào game. Nếu có từ 12 người chơi trở lên thì thêm ma sói thứ ba vaò game. Nhớ rằng luôn để tổng số thẻ nhân vật (bao gồm cả Thị trưởng) nhiều hơn 1 so với tổng số người chơi.

        

Khi sử dụng từ hai Ma sói trở lên, ứng dụng sẽ tạo cơ hội cho phe Ma sói được biết lẫn nhau trước khi xem từ Ma Thuật.

Nếu người chơi đoán được từ Ma Thuật thì mỗi Ma sói có thể chọn một người chơi khác nhau và tất cả những người được chọn phải lật thẻ nhân vật của mình lên. Chỉ cần 1 trong số đó là Nhà Tiên tri thì phe Ma sói thắng.

Nếu người chơi không đoán được từ Ma Thuật thì người chơi chì cần đoán ra được 1 Ma sói trong phe Ma sói để thắng. Chỉ cần một trong những Ma sói bị chọn nhiều nhất thì phe dân làng thắng và phe Ma sói thua.

 

Chiến thuật cơ bản

Bắt đầu bằng việc đặt ra những câu hỏi chung chung để đoán ra được loại của từ Ma Thuật sẽ hiệu quả hơn là cố đoán từ Ma Thuật. Đặt những câu hỏi như là “đó là người à?” hoặc “bạn có thể mua nó không?” hoặc “nó có to như hộp đựng bánh mì không?” và từ từ thu nhỏ phạm vi của từ sau mỗi câu hỏi.

Tất cả người chơi phe dân làng tập trung vào người hỏi và câu hỏi của người đó. Nếu người nào đó chơi một cách chậm chạp hoặc hỏi các câu hỏi lạc chủ đề thì người đó có thể là Ma sói.

Nhà Tiên tri phải cẩn thận không được quá lộ liễu với sự hiểu biết của bản thân, nếu không thì Ma sói sẽ biết được thân phận của Nhà Tiên tri.

Ma sói nên cố gắng làm chậm tiến độ hỏi và kết luận nhưng đừng quá lộ liễu. Cố tiêu hao thẻ trả lời với những câu hỏi đánh lạc hướng khỏi từ Ma Thuật.

Ma sói cũng nên chú ý vào những người chơi khác để tìm ra Nhà Tiên tri.

Khi người chơi không đoán được từ Ma Thuật thì những người chơi có vai trò đặc biệt ở phe dân làng nên nói ra vai trò của bản thân để có thể giảm thiểu số lượng người có thể là Ma sói. Người chơi không thể lật thẻ nhân vật của bản thân cho đến khi tất cả mọi người đã bình chọn.

 

Người học việc

Người học việc sẽ trở thành Nhà Tiên tri khi vai trò bí mật của Thị trưởng là Nhà Tiên tri. Khi Người học việc có trong game thì phe dân làng chắc chắn sẽ được giúp đỡ bởi người biết được từ Ma Thuật.

Người chơi có thẻ Người học việc sẽ được kêu nhìn vào màn hình bởi ứng dụng trong buổi đêm. Lúc này, nếu như vai trò bí mật của Thị trưởng là Nhà Tiên tri thì Người học việc sẽ được thấy từ Ma Thuật.

Khi phe dân làng đoán ra được từ Ma Thuật thì phe Ma sói vẫn có thể thắng nhưng trong trường hợp này thì họ sẽ tìm Người học việc không phải là Nhà Tiên tri. Ứng dụng sẽ nói cho phe Ma sói biết là họ sẽ phải tìm ai (Nhà Tiên tri hay là Người học việc) khi đến lúc bình chọn.

Người học việc cũng sẽ nhận vai trò là Thầy bói nếu vai trò bí mật của Thị trưởng là Thầy bói (xem trang 14)

Người học việc cũng sẽ làm cho việc bình chọn dễ dàng hơn cho phe Ma sói vì họ không cần phải để ý đến Thị trưởng trong lúc tìm Nhà Tiên tri.

                                                     

 

Masons(Thông thái)

The Masons thức dậy vào buổi đêm để thấy Mason khác. The Masons thuộc phe dân làng và việc biết được Mason còn lại cho phép họ tin vào lẫn nhau trong lúc bàn bạc.

Nếu bạn chỉ chọn một Mason và không có kẻ Song Trùng (xem trang 15) trên màn hình chính thì the Masons sẽ không bị gọi dậy vào buổi đêm (vì lúc đó sẽ không có ai để xem). Masons phù hợp nhất khi chơi trong một nhóm lớn từ 10 người chơi trở lên.

 

                                                

 

Thứ Gì Đó (đụng chạm vào buổi đêm)

Thứ Gì Đó dậy vào mỗi đêm và chạm vào vai của một người hàng xóm của nó. Điều này làm cho người hàng xóm đó biết rằng Thứ Gì Đó đang ngồi cạnh mình. Thứ Gì Đó thuộc phe dân làng.

Thứ Gì Đó tốt cho phe dân làng vì nếu ai đó bên phe dân làng cảm nhận được cú chạm của nó thì họ sẽ biết rằng người đó không thuộc phe Ma sói. Và nó cũng có mặt hại vì nếu Thứ Gì Đó chạm vào vai của thành viên phe Ma sói thì cũng khẳng định rằng người đóng vai Thứ Gì Đó không phải là Nhà Tiên tri.

                                                       

Người Quan Sát

Người Quan Sát thức dậy và sẽ biết được người chơi nào là Nhà Tiên tri. Người Quan Sát thuộc phe dân làng. Nếu người chơi đoán ra được từ Ma Thuật và Ma sói chỉ vào Người Quan Sát (không phải là Nhà Tiên tri) thì phe dân làng vẫn thắng.

Nếu như Thầy bói có trong game này thì Người Quan Sát sẽ biết được người chơi nào là Thầy bói. Nếu cả hai Nhà Tiên tri và Thầy bói đều có ở trong game thì Người Quan Sát sẽ thấy được cả hai.

Nếu Người học việc có ở trong game cùng với Nhà Tiên tri và/hoặc Thầy bói thì Người Quan Sát vẫn sẽ thấy được tất cả

                                                      

 

Tay sai

Tay sai thức dậy vào buổi đêm nhìn ai là Ma sói. Tay sai thuộc phe Ma sói.

Nếu người chơi không đoán được ra từ Ma Thuật và phần lớn chỉ vào Tay sai thì phe dân làng vẫn thắng như thể họ vừa chọn được Ma sói. Nếu vai trò bí mật của Thị trưởng là Tay sai thì người đó vẫn có thể nói dối như khi người đó là Ma sói.

Tay sai không được bình chọn chung với Ma sói khi họ đang tìm Nhà Tiên tri. Tay sai không lật thẻ nhân vật của bản thân (giống với Ma sói) khi người chơi không đoán được từ Ma Thuật.

                                                  

 

Thầy bói

Thầy bói thức dậy và xem chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong từ Ma Thuật.

Nếu người chơi đoán đúng được từ Ma Thuật, phe Ma sói vẫn có thể thắng bằng cách chỉ ra được Thầy bói. Nếu cả hai Nhà Tiên tri và Thầy bói đều có ở trong game thì điều kiện thắng của phe Ma sói là chỉ cần chọn được 1 trong 2 người.

Khi chơi liên tục nhiều game thì Thầy bói sẽ được hiện thêm chữ cái trong từ Ma Thuật nếu game trước đó không ai đoán ra được từ Ma Thuật.

Bạn có thể tùy chỉnh bao nhiêu chữ cái đầu tiên Thầy bói có thể thấy được bằng tùy chỉnh của Thầy bói trong ứng dụng.

                                                

Kẻ Song Trùng

Kẻ Song Trùng thức dậy, nhìn vào bài của một người bất kỳ nào và nhấn vào vai đó trong ứng dụng. Ứng dụng sau đó đưa thông tin cho Kẻ Song Trùng dựa theo vai mà người đó chọn.

   Dân làng: Kẻ Song Trùng trở thành một dân làng bình thường

   Nhà Tiên tri: Kẻ Song Trùng được nhìn từ Ma Thuật nhưng không được thức dậy khi Nhà Tiên tri được kêu

   Thầy bói: Kẻ Song Trùng được xem chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong từ Ma Thuật và không được thức dậy khi Thầy bói được kêu.

   Người học việc: Kẻ Song Trùng được xem từ Ma Thuật nếu vai trò bí mật của Thị trưởng là Nhà Tiên tri. Hoặc là được xem chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong từ Ma Thuật nếu vai trò bí mật của Thị trưởng là Thầy bói. Kẻ Song Trùng không được thức dậy khi Người học việc được kêu.

   Tay sai: Kẻ Song Trùng sẽ thức dậy khi Tay sai thức dậy (Kẻ Song Trùng và Tay sai sẽ thấy nhau và đồng thời biết được ai là Ma sói). Từ bây giờ Kẻ Song Trùng thuộc phe Ma sói

   Người Quan Sát: Kẻ Song Trùng sẽ thức dây khi Người Quan Sát thức dậy (cả hai sẽ thấy nhau và đồng thời biết được ai là Nhà Tiên tri).

   Ma sói: Kẻ Song Trùng sẽ thức dậy chung với Ma sói và biết được tất cả Ma sói . Từ lúc này Kẻ Song Trùng được xem là Ma sói và được xem từ Ma Thuật.

   Mason: Kẻ Song Trùng sẽ thức dậy chung với the Masons. Tất cả sẽ nhìn mặt nhau.

   Thứ Gì Đó: Kẻ Song Trùng được yêu cầu phải chạm vào vai của người bên phải hoặc bên trái ngay lập tức và không được thức dậy khi Thứ Gì Đó được kêu.

*Khi Kẻ Song Trùng trở thành Nhà Tiên Tri hoặc Thầy bói (hoặc Người học việc nhưng được xem những chữ cái đầu tiên hoặc xem cả từ Ma Thuật) thì phe Ma sói có thể thắng bằng cách chỉ vào Kẻ Song Trùng thay cho việc phải chỉ đúng vào Thầy bói hoặc Nhà Tiên Tri (ứng dụng sẽ thông báo những vai có thể chỉ trước khi bắt đầu bình chọn).

*Nếu từ Ma Thuật chưa được đoán ra và Kẻ Song Trùng trở thành Ma sói hoặc Tay sai thì phe dân làng có thể thắng bằng cách chỉ ra Kẻ Song Trùng.

                                                   

 

Luật chơi cho 2 người

Để chơi Werewords với 2 người, sử dụng thẻ nhân vật Thị trưởng, một dân làng, một Ma sói và một trong hai nhân vật Nhà Tiên Tri hoặc Thầy bói.

Bắt đầu bằng việc chọn ra một Thị trưởng, hai người chơi có thể luân phiên trở thành Thị Trưởng.

Sau đó xào thẻ nhân vật và chia mỗi người một thẻ, đặt thẻ còn lại ra bên ngoài.

Trong ứng dụng, chọn một sói và một Nhà Tiên Tri hoặc một Thầy bói. Điều này giúp ứng dụng biết được rằng bạn đang chơi với 2 người nên điều kiện kết thúc game đặc biệt sẽ được áp dụng.

                                        

Nhấn vào nút Play và chơi game như bình thường cho đến khi đoán được từ Ma Thuật hoặc thời gian/thẻ trả lời đã hết.

Nếu từ Ma Thuật được đoán ra, Ma sói phải lật bài lên và đoán xem người còn lại có phải là Nhà Tiên Tri/Thầy bói không. Khi hết thời gian, Ma sói chỉ vào người còn lại hoặc là lá bài bên ngoài. Ma sói thắng nếu đoán được chính xác vai trò của Nhà Tiên Tri/Thầy bói. Nếu không ai là Ma sói khi từ Ma Thuật đã được đoán thì cả hai đều thắng.

Nếu không đoán được từ Ma Thuật cả hai phải tháo luận xem ai là Ma sói nhưng trong trường hợp này bạn không thể nói vai trò của mình ra. Rồi cả hai người chơi bắt đầu chỉ vào người còn lại hoặc là chỉ vào lá bài nằm bên ngoài.

Nếu một trong hai người chỉ đúng vào Ma sói thì người đó thắng. Nếu Ma sói là lá bài nằm bên ngoài thì cả hai đều có thể thắng nếu cả hai cùng chỉ vào lá bài đó. Nếu Ma sói là một người chơi và người đó bị chỉ vào thì người đó thua, và ngược lại, nếu Ma sói là một người chơi và không bị chỉ vào thì người đó thắng.

Chơi game với hai người thì có chút khác thường vì thường khi chơi với 2 người thì khả năng cao cả hai đều biết từ Ma Thuật là gì nhưng người đoán phải giả vờ như là mình không biết. Đó là dựa vào khả năng nói khoác, nhưng khi rơi vào trường hợp vai trò bí mật của Thị Trưởng là Nhà Tiên Tri và người chơi còn lại là dân làng thì điều quan trọng là phải đoán được từ Ma Thuật là gì để đảm bảo chiến thắng cho cả 2 người chơi.

 

Luật chơi cho 3 người

Để chơi Werewords với 3 người chơi, sử dụng thẻ nhân vật Thị Trưởng, một dân làng, một Ma sói và một trong hai nhân vật Nhà Tiên Tri hoặc Thầy bói. Chia thẻ như bình thường, người làm Thị Trưởng sẽ nhận thêm vài trò bí mật.

                  

Cách chơi vẫn sẽ như game Werewords bình thường nhưng phần này sẽ tập trung nhiều hơn vào việc lừa gạt và tìm ra vai trò của những người chơi khác.

Trong trường hợp mà vai trò bí mật của Thị Trưởng là dân làng thì cả ba người chơi đều biết từ Ma Thuật và Thị Trưởng biết được rằng hai người còn lại đều biết từ Ma Thuật nhưng họ phải giả vờ như là mình không biết. Và Thị Trưởng không được phép tiết lộ bất kỳ điều gì vì điều đó sẽ làm lộ ai là Nhà Tiên Tri

Chơi Werewords với 3 người chơi có thể rất vui và khác thường và sẽ xuất hiện nhiều chiến thuật thú vị mà bạn không thể nào thấy được khi chơi bình thường.

 

Chơi với sự chênh lệch độ tuổi

Sẽ có những người chơi trẻ tuổi gặp khó khăn với một vài từ xuất hiện trong Werewords. Ngược lại, những người chơi lớn tuổi có thể không hiểu được những từ mới hơn.

Việc này sẽ trở nên khó khăn hơn nếu cả hai độ tuổi khác nhau cùng chơi trong một game vì những kiến thức về con người, nơi chốn, những nền văn hóa khác,… không được liên kết với nhau.

Ứng dụng này có tùy chỉnh để bạn có thể điều chỉnh cho những người có kiến thức nền và sự hiểu biết khác nhau có thể chơi chung với nhau.

Một trong những biện pháp hữu hiệu chính là thay đổi sự lựa chọn về từ Ma Thuật của Thị Trưởng lên 5 từ. Thường thì số lượng từ thay đổi theo độ khó (2 từ ở mức Easy đến 5 từ ở mức Ridiculous), nhưng bây giờ bạn có thể sửa đổi nó bên trong tùy chỉnh của Thị Trưởng.

Một tùy chỉnh thích hợp nữa là bỏ danh từ riêng, phòng tránh trường hợp các từ có chữ cái đầu tiên in hoa xuất hiện.

Khuyến khích mọi người chọn từ mà tất cả người chơi sẽ hiểu khi họ là Thị Trưởng. Nếu Thị Trưởng là Ma sói thì người đó sẽ phải quyết định xem rằng nếu cho từ đó quá khó so với mọi người thì việc đó cũng đồng thời làm lộ vai trò bí mật của Thị Trưởng.

 

Chơi Werewords với một nhóm lớn

Một khi bạn đạt tới mức 10 người chơi, làm theo những lời khuyên sau để gia tăng trải nghiệm chơi của bạn

   Đặt thiết bị

   Một trong những vấn đế lớn nhất khi số lượng người chơi nhiều chính là sự tương tác với thiết bị di động. Sử dụng một chiếc điện thoại lớn hoặc máy tính bản để chắc rằng tất cả mọi người có thể thấy màn hình thiết bị khi họ thức dậy vào buổi đêm

   Thị Trưởng phải luôn đặt thiết bị ở giữa bàn sau khi đã chọn xong từ Ma Thuật.

   Chơi trên một chiếc bàn dài sẽ khó khăn hơn là chơi trên một chiếc bàn tròn. Nếu như bạn chỉ có bàn dài thì ghép 2 chiếc bàn dài lại với nhau để không có người chơi nào là quá xa.

   Nếu chơi với Kẻ Song Trùng hoặc Speedwords™ (xem trang 20), vài người chơi sẽ cần tương tác với thiết bị trong buổi đêm. Với nhóm lớn thì nên kêu tất cả mọi người đứng lên trong buổi đêm sẽ cho phép những người khác tương tác với thiết bị và không vô tình đụng chạm vào bàn ghế hoặc gây tiếng động làm lộ vai trò của họ.

   Ma sói thứ ba

   Thêm Ma sói thứ 3 vào game nếu từ 12 người chơi trở lên. Điều này sẽ giúp phe dân làng có thêm mục tiêu nếu từ Ma Thuật chưa được đoán và giúp phe Ma sói có thêm cơ hội để tìm Nhà Tiên Tri.

   Thầy bói và Nhà Tiên Tri

   Bạn có thể thêm cùng lúc Thầy bói và cả Nhà Tiên Tri vào game.

   Trong khoảng 15 người chơi trở lên thì nên xem xét việc thêm cả Người học việc vào game.

   Để khó hơn cho phe Ma sói thì cho thêm cả Người Quan Sát vào. Người Quan Sát có thể cho phe dân làng biết 4 người không phải phe Ma sói trước khi bắt đầu bình chọn.

   Masons

   Masons là điểm cộng lớn cho phe dân làng, đặc biệt là với nhóm nhiều người chơi. Khi từ Ma Thuật không được đoán ra, Masons nên lộ vai của mình với mọi người để phe dân làng loại ra được 2 người.

   Tránh nói chen vào nhau

   Việc nói chen vào nhau làm cho Thị Trưởng (và cả những người khác) khó có thể nghe được các câu hỏi với nhóm nhiều người chơi. Nên đợi đến khi những người khác hỏi xong (hoặc nói xong).

 

Tạo các bộ nhân vật

Bạn có thể tùy ý thêm bớt nhân vật theo ý bạn miễn là bạn tuân theo một số quy tắc cơ bản sau:

   1. Số lượng dân làng luôn lớn hơn số lượng Ma sói (bao gồm cả Tay sai)

   2.Luôn có một Nhà Tiên Tri hoặc Thầy bói và luôn có ít nhất là một Ma sói.

   3.Không nên thay đổi nhân vật ở mỗi game. Thêm hoặc bớt các nhân vật một cách chậm rãi; thay đổi nhân vật quá nhanh có thể làm cho người chơi khác bối rối.

Đây là một vài ví dụ về các bộ nhân vật ở số lượng người chơi khác nhau:

 

 

4 người chơi

                                  

6 người chơi

9 người chơi

   

12 người chơi

18 người chơi

Speedwords™

Để thay đổi không khí và thử thách nhanh hơn, hãy thử Speedwords, lúc này thì người chơi có thêm thông tin về từ Ma Thuật nhưng ít thời gian để tìm ra hơn.

                                               

Để chơi được Speedwords, nhấn vào cái đồng hồ bên cạnh nút Play. Nút Play sẽ chuyển sang Play Speedwords và thanh thời gian sẽ giảm một nửa so với bản gốc.

Game được chơi như bình thường nhưng bây giờ khi Ma sói thức dậy họ sẽ phải nhấn vào một chữ cái trên màn hình thiết bị. Chữ cái đó sẽ hiện ra cùng với số lượng chữ trong từ cho tất cả người chơi khi kết thúc buổi đêm.

 

Danh sách những từ tự tạo

Bạn có thể thêm danh sách những từ của riêng bạn vào ứng dụng của Werewords.

Danh sách những từ đó có thể được đặt ở bất kỳ độ khó nào và bạn có thể nhanh chóng chuyển danh sách tất cả các từ được thêm đó bằng chính thiết bị di động của bạn.

Tải danh sách các từ của những người chơi khác đã được phân loại theo độ tuổi và độ khó vào ứng dụng của bạn. Và vào  trang werewords.com để gửi danh sách các từ của riêng bạn.