• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
LUẬT UNSTABLE UNICORNS

Bắt đầu với những BABY UNICORNS trong chuồng UNICORN của bạn, và bắt đầu xây dựng quân đội Kỳ lân (UNICORN ARMY) của bạn

Sử dụng thẻ UPGARDE và DOWNGRADE để bảo vệ và xây dựng chuồng Kỳ lân của bạn (hoặc tấn công người chơi khác MUAHAHAHA)

Thẻ INSTANT (Khẩn cấp) ngăn chặn người chơi khác đánh những 1 thẻ xuống, bạn có thể biết được họ là người bạn tốt của mình hoặc là kẻ địch của ban!

Người đầu tiên  hoàn thành quân đội Kỳ lân sẽ là người chiến thắng! Hình ảnh dễ thương sẽ khiến bạn không thể dời mắt khỏi bộ game thú vị này!

Thành phần

• 13 thẻ Kỳ lân sơ sinh

• 22 thẻ Kỳ lân cơ bản

• 30 thẻ Kỳ lân ma thuật

• 23 thẻ ma thuật

• 8 thẻ Downgrade

• 14 thẻ Upgrade

• 14 thẻ Khẩn cấp

• Luật hướng dẫn

Mục tiêu trò chơi

Người đầu tiên đạt được số kỳ lân cần thiết trong chuồng sẽ là người chiến thắng. Họ sẽ được biết đến như là Người cai trị chính nghĩa của ma thuật. Mọi người sẽ phải cuối đầu trước họ ..ít nhất là cho tới game tiếp theo.

  • 3 -5 players: 7 Kỳ lân để thắng
  • 6- 8players: 6 Kỳ lân để thắng

Thiết lập

Lấy tất cả thẻ BABY UNICORNS ra và lấy 1 thẻ BABY UNICORN đặt vào trong chuồng (STABLE) của mỗi người chơi. Những thẻ còn lại (thẻ BABY UNICORNS) được đặt thành 1 chồng. Đó chính là chồng NURSERY.

Xáo tất cả những thẻ còn lại và chia cho mỗi người chơi 5 thẻ. Những thẻ còn lại sẽ trở thành chồng bài rút.

 

Người mặc đồ màu mè nhất trên bàn chơi(nhìn phát là biết ngay Unicornest) sẽ là người đi đầu

ĐIỀU BẠN CẦN LÀM VÀO LƯỢT CỦA MÌNH

Theo chiều kim đồng hồ và mỗi lượt người chơi sẽ thực hiện 4 GIAI ĐOẠN sau:

Bắt đầu lượt

Nếu bất kì thẻ nào trên tay bạn có 1 Effect có thể xảy ra tại giai đoạn bắt đầu của bạn, bạn có thể sử dụng chúng ngay. Nếu bạn quên điều này trước khi rút thẻ, bạn sẽ không được sử dụng Effect này.

Rút thẻ

Rút 1 thẻ từ chồng bài rút.

Hành động

Chơi 1 thẻ từ tay của bạn hoặc Rút thêm 1 thẻ từ chồng bài rút.

Kết thúc lượt

Bỏ thẻ để giữ đúng số thẻ giới hạn trên tay là 7

Nếu bạn đã chơi hết thẻ?

Nếu bạn là 1 Gà mờ, game kết thúc khi bạn hết thẻ trên tay. Nếu không có người chơi nào hoàn thành quân đội Unicorn, sẽ không có người chơi nào trở thành Người cai trị của thế giới thần tiên.

Nếu bạn là 1 người chơi phá luật (Rule-breaker), bạn có thể xáo tất cả những thẻ bỏ và để trở lại bạn khi bạn hết thẻ. Luật chơi này không đưuọc khuyến khích chơi MUAHAHAHA

Nếu bạn là 1 BABY UNICORN, game kết thúc khi bạn lật cái bàn. Đừng trở thành BABY UNICORN. Bạn có thể làm tốt hơn.

Các loại thẻ

INSTANT

Chơi 1 thẻ INSTANT ở bất kì thời điểm nào để ngăn người chơi khác chơi 1 thẻ nào đó. Bỏ thẻ INSTANT vào chồng bài bỏ sau khi sử dụng

UPGRADE

Chơi 1 thẻ UPGARDE trong lượt của bạn để cho chuồng của người chơi khác 1 hiệu ứng tích cực.

(chuồng của bạn luôn luôn là 1 lựa chọn tốt)

DOWNGRADE

Chơi 1 thẻ DOWNGRADE trong lượt của bạn để cho chuồng của người chơi khác 1 hiệu ứng tiêu cực

(sử dụng thẻ này cho chuồng của đối thủ)

MAGIC

Chơi 1 thẻ MAGIC trong lượt của bạn để tạo sự lộn xộn. Bỏ thẻ này vào chồng bài bỏ sau khi sử dụng.

MAGICAL UNICORN

Chơi 1 thẻ MAGICAL UNICORN bằng cách đặt nó trong chuồng của bạn trong lượt chơi của bạn. Mỗi thẻ này sẽ có 1 hiệu ứng đặc biệt.

BASIC UNICORN

Chơi 1 thẻ BASIC UNICORN bằng cách đặt nó trong chuồng của bạn trong lượt chơi của bạn. Chúng không có năng lượng, nhưng chúng vẫn đặc biệt

BABY UNICORN

Mỗi người chơi bắt đầu với 1 thẻ BABY UNICORN trong chuồng. bạn chỉ có thể tập hợp nhiều hơn bằng cách sử dụng các thẻ đặc biệt!

Những từ bạn cần phải biết

STABLE: Khu vực nơi mà bạn chơi đặt thẻ UNICORN, UPGRADE và DOWNGRADE

IN PLAY: Các thẻ có trong  khu vực STABLE của người chơi

BRING DIRECTLY INTO PLAY: Thêm 1 thẻ vào khu vực STABLE ngay lập tức. Hành động này không được tính như là giai đoạn HÀNH ĐỘNG trong chơi lượt của bạn.

SACRIFICE: Bỏ 1 thẻ từ khu vực STABLE của bạn vào chồng bài bỏ.

DESTROY: Hủy 1 thẻ từ khu vực STABLE của người chơi khác và bỏ vào chồng bài bỏ.

DISCARD: Bỏ 1 thẻ trên tay của bạn vào chồng bài bỏ.


Lưu ý:

Nếu bạn giữ hơn 7 thẻ tại cuối lượt của mình, bạn phải bỏ bớt thẻ chỉ còn lại 7. Nếu bạn giữ ít hơn 7 thẻ, đừng tham lam và rút thêm thẻ.

Nếu thẻ nói đến “mỗi người chơi” (each player) có nghĩa sẽ bao gồm cả bạn.

Nếu bạn hết thẻ BABY UNICORN tại bất kì thời điểm nào, tìm thông qua túi của bạn: spare change, gum wrapper hoặc dựa vào các thẻ baby thay thế

Khi PANDAMONIUM xuất hiện trong bàn chơi, tất cả UNICORN của người chơi đó sẽ là PANDA, nhưng hiệu ứng vẫn không đổi


NHỮNG CÂU HAY GẶP

When this card enter your stable: khi thẻ này tiến vào chuồng của bạn

At the beginning of your turn: tại lúc bắt đầu lượt chơi của bạn

Search the desk: tìm trong chồng bài rút

Discard pile: chồng bài bỏ

Steal: lấy Unicorn từ người chơi khác và mang trực tiếp về chuông của mình, nếu có hiệu ứng thì sẽ được dung ngay lập tức

Search the deck for …: tìm lá bài trong chồng bài rút …

Bring directly: mang trực tiếp 1 thẻ vào khu vực chơi

Skip: trực tiếp bỏ qua giai đoạn nào đó

Stop that player’s card from being played: ngăn chặn 1 thẻ người chơi ở giai đoạn đang được chơi

Stop that player’s card from coming into play: ngăn chặn 1 thẻ của người chơi chuẩn bị tiến vào khu vực chơi

Draw: rút thẻ từ chồng bài rút

As long as this card in your stable: khi mà thẻ này có ở trong STABLE của bạn