• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
Luật Phase 10
Thành phần

    • 24 thẻ đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá mỗi loại

    • 4 thẻ "Bỏ qua",

    • 8 thẻ "Tuỳ biến".

    • Lá bài tham khảo (Liệt kê 10 giai đoạn)

    • Sách hướng dẫn


Mục tiêu trò chơi

Là người đầu tiên hoàn thành hết 10 giai đoạn. Trong trường hợp hoà,người chơi có điểm thấp nhất là người chiến thắng.


Thiết lập

Chọn một người làm người chia bài. Người chia bài xào bài và chia 10 lá bài úp cho mỗi người chơi cùng một lúc. Người chơi cầm bài trên tay để không cho người khác nhìn thấy bài.

Đặt úp phần còn lại của bộ bài ở trung tâm để rút. Lật lá trên cùng của bộ bài lên và đặt cạnh bộ bài để tạo thành chồng bài bỏ.


Luật chơi

Người chơi ngồi bên trái người chia bài sẽ chơi đầu tiên. Chơi tiếp tục nhưng vậy theo chiều kim đồng hồ. Vào lượt của bạn, rút một lá bài từ chồng bài rút hoặc chồng bài bỏ rồi cầm nó lên tay.

Kết thúc lượt đi bằng cách bỏ đi bất kỳ lá bài nào của bạn rồi đặt nó vào chồng bài bỏ. Trong vòng đầu tiên, mỗi người chơi cố gắng hoàn thành Giai đoạn 1.

Một Giai đoạn là sự kết hợp của các lá bài. Các Giai đoạn bao gồm các bộ, chuỗi, các lá bài cùng màu hoặc là sự kết hợp của các chuỗi và bộ. Sau đây là các Giai đoạn:


  1. 2 bộ, mỗi bộ 3 lá

  2. 1 bộ 3 lá + 1 chuỗi 4 lá

  3. 1 bộ 4 lá + 1 chuỗi 4 lá

  4. 1 chuỗi 7 lá

  5. 1 chuỗi 8 lá

  6. 1 chuỗi 9 lá

  7. 2 bộ, mỗi bộ 4 lá

  8. 7 Lá cùng màu

  9. 1 bộ 5 lá + 1 bộ 2 lá

  10. 1 bộ 5 lá + 1 bộ 3 lá


Mỗi người chơi chỉ có thể chơi 1 Giai đoạn trong lượt.

Chú thích:


Bộ:

Một bộ bao gồm hai lá bài hoặc nhiều hơn có cùng số. Ví dụ: Giai doạn 1 cần 2 bộ 3 lá, vậy có thể là 3 lá có số 7 và 3 lá có số 10. Hai bộ đó có thể trùng số, ví dụ như 3 lá có số 10 và thêm 3 lá có số 10 nữa. Những lá bài trong bộ có thể khác màu.


Chuỗi:

Một chuỗi bao gồm 4 hoặc nhiều hơn các lá bài theo thứ tự. Ví dụ: Giai đoạn 2 cần một chuỗi 4, chuỗi 4 đó có thể là 3 – 4 – 5 – 6. Nhưngc lá bài trong chuỗi có thể không cùng màu.


Tất cả cùng màu:

Những lá bài có cùng màu. Ví dụ:  Giai đoạn 8 cần 7 lá bài cùng màu, đó có thê là 7 lá màu đỏ hoặc 7 lá màu xanh. Các là bài cùng màu không cần theo thứ tự số.


Lá "tuỳ biến":

Một lá tuỳ biến có thể thay thế một lá bài trong chuỗi số hoặc bất kỳ màu nào, để hoàn thành một chuỗi. Ví dụ: Một người chơi một có một chuỗi 4 nhưng chỉ có các lá 3, 4, 6.

Người đó có thể sử dụng lá bài tuỳ biến nhưng một lá bài số 5 để hoàn thành chuỗi. Hay, một người có 6 lá xanh và sử dụng lá tuỳ biến như một lá bài xanh để hoàn thành Giai đoạn 8.

   • Trong một Giai đoạn có thể sử dụng nhiều lá tuỳ biến. Người chơi có thể sử dụng bao nhiêu lá tuỳ biến tuỳ thích miễn là nó được kết hợp với các là bài bình thường khác.

   • Một khi một lá tuỳ biến được sử dụng trong một Giai đoạn. Nó không thê bị thay thế bởi các lá bài khác hay sử dụng ở bất kì chỗ nào, nhưng phải duy trì là lá bài khi sử dụng lúc ban đầu cho đến khi lượt đi kết thúc.

   • Nếu người chia bài lật lá bài đầu tiên ở chồng bài rút là lá tuỳ biến người chơi đầu tiên có thể lấy lá bài tuỳ biến đó.


Lá “bỏ qua”:

Lá “bỏ qua” chỉ có một mục đích duy nhất là làm người chơi khác mất một lượt đi. Để sử dụng , đơn giản là bỏ đi lá “bỏ qua” trong lượt của bạn, rồi sau đó chọn một người chơi và người đó sẽ mất một lượt đi.

   • Khi bạn rút một lá “bỏ qua”, bạn có thể sử dụng nó ngay lập tức hoặc giữ nó lại để sử dụng ở lượt sau.

   • Lá “bỏ qua” không thể sử dụng trong lúc bạn đang hoàn thành Giai đoạn nào nhưng có thể sử dụng khi đã bỏ bài xuống .

   • Lá “bỏ qua” không được rút từ chồng bài bỏ.

   • Mỗi vòng, mỗi người chơi chỉ bị nhận 1 lá “bỏ qua”

   • Khi ai đó bị mất lượt....

   • Nếu người chia bài bắt đầu chồng bài bỏ với lá “bỏ qua”, lượt chơi đầu tiên của người chơi đầu tiên sẽ tự động bị mất lượt.


Hoàn thành Giai đoạn:

Nếu, trong suốt lượt chơi của bạn, bạn có thể hoàn thành Giai đoạn đó với bài trên tay, đặt bài ứng với Giai đoạn xuống , ngửa mặt ở trên bàn trước khi cho vào chồng bài bỏ. Ví dụ, bạn đang có gắng hoàn thành Giai đoạn 1 (2 bộ, mỗi bộ 3 lá). Bạn có 3 lá 5 và 2 lá 7 và bạn rút được  một lá 7 nữa. Bây giờ bạn có 2 bộ, mỗi bộ 3 lá và bạn có thể đặt chúng xuống. Trong lượt tiếp theo, bạn sẽ chơi Giai đoạn 2.

    • Bạn phải có tất cả bài của Giai đoạn tương ứng trước khi đặt chúng xuống

    • Bạn có thể đặt nhiều hơn số lượng bài tối thiểu mà Giai đoạn đó cần, nhưng chi những lá cùng loại với những lá mà bạn đã đặt xuống trong Giai đoạn.

Ví dụ: Bạn đặt 3 lá 5 và 3 lá 7 để hoàn thành Giai đoạn 1. Bạn có thêm 2 lá 5 nữa trên tay và có thể ngay lập tức đặt chúng xuống bàn với 3 lá 5 có sãn, tất cả trong cùng 1 lượt

Bạn cũng có 3 lá "10" trên tay, nhưng không thể đặt chúng xuống bởi vì Giai đoạn 1 chỉ yêu cầu duy nhất 2 bộ ( bạn đã đặt xuống bộ của 5 và bộ của 7). Vì thế, bạn chỉ có thể thêm những lá 5 khác hay những lá 7 khác cho Giai đoạn này.

    • Mỗi vòng chỉ được hoàn thành 1 Giai đoạn.

    • Nếu bạn hoàn thành Giai đoạn thành công, sau đó bạn phải cố gắng hoàn thành Giai đoạn tiếp theo trong vòng tiếp theo. Nếu không thể hoàn thành Giai đoạn, bạn phải hoàn thành Giai đoạn đó trong vòng tiếp theo. Vì thế, có thể tất cả người chơi có thể không chơi cùng một Giai đoạn trong cùng vòng chơi.

    • Giai đoạn phải được chơi theo thứ tự, từ 1 đến 10. Ví dụ, một người chơi cố gắng hoàn thành Giai đoạn 4 (1 chuỗi 7 lá) đặt xuống 1 chuỗi 9 lá. Chuỗi bài đó cũng chỉ được coi là 1 chuỗi 7 lá để hoàn thành Giai đoạn 4, không thể hoàn thành Giai đoạn 8 (1 chuỗi 8 lá) hay Giai đoạn 9 (1 chuỗi 9 lá)

    • Bạn nhận được điểm cho Giai đoạn bạn hoàn thành ngay khi bạn đặt bài xuống. Bạn không cần phải thắng trong vòng để nhận được điểm cho Giai đoạn được hoàn thành. Số người chơi hoàn thành Giai đoạn trong vòng có thể nhiều hơn 1.


Tấn công:

Tấn công là cách để bỏ đi những lá bài còn lại sau khi hoàn thành Giai đoạn. Bạn tấn công bằng cách đặt một lá bài vào bài đã đặt xuống bởi người khác. Lá bài phải hoàn toàn hợp với những lá bài đã có.

Ví dụ: Bạn có thể đặt 1 hoặc nhiều hơn những lá số 4 cho người chơi khác đang có sẵn bộ của lá số 4. Bạn có thể thêm một lá số 2 cho người chơi đã có sẵn chuỗi 3, 4, 5, 6. Bạn cũng có thể thêm lá 7, 8 vào chuỗi đó nếu bạn có.

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hơn các lá bài màu xanh cho người chơi đang có 7 lá bài xanh khi đang trong Giai đoạn 8. Lá tuỳ biến vẫn giữ nguyên tác dụng khi được sử dụng cho người chơi khác.


Trước khi tấn công, bạn phải hoàn thành Giai đoạn của mình trước. Bạn chỉ được tấn công trong lượt của mình. Bạn có thể tấn công bài của chính mình, bài của người chơi khác hoặc là cả hai


Thoát vòng/ kết thúc vòng:

Sau khi hoàn thành Giai đoạn, người chơi phải có gắng “thoát vòng” ngay khi có thể. Để thoát vòng, bạn phải bỏ hết bài còn lại trên tay, có thể sử dụng bài hoặc tấn công Giai đoạn của người chơi khác trên bàn.

Người chơi thoát vòng đầu tiên sẽ chiến thắng vòng đó. Người chiến thắng vòng và những người chơi khác cũng hoàn thành Giai doạn sẽ chơi giai đoạn tiếp theo vào vòng sau. Người chơi gom bài còn lại trên tay của mọi người (càng ít bài trên tay bạn càng tốt). Tất cả bài được xào lên để bắt đầu một vòng mới. (hãy nhớ rằng, nếu bạn không hoàn thành Giai đoạn của bạn khi người khác đã thoát vòng, bạn phải chơi lại Giai đoạn đó ở vòng tiếp theo)


Tính điểm

Bạn sẽ cần giấy bút để tính điểm cho mọi người. Người thắng trong vòng sẽ được không điểm. Người chơi sẽ có càng nhiều điểm phụ thuộc vào số bài còn lại trên tay:

• 5 điểm cho mỗi lá bài từ thứ 9 trở xuống

• 10 Điểm cho mỗi lá thứ 10 đến 12

• 15 Cho mỗi lá bỏ qua

• 25 Điểm cho mỗi lá tuỳ biến

Chỉ tính điểm với bài trên tay người chơi, không tính điểm bài đã đặt xuống. Sau khi điểm đã được ghi lại, người ngồi phía bên trái người chia bài sẽ là người chia bài tiếp theo. Tất cả bài phải được gom lại và xào lên rồi mới được bắt đầu vòng mới.


⇒ Người thắng cuộc ⇐

Người chơi đầu tiên hoàn thành 10 Giai đoạn khi kết thúc vòng sẽ là người chiến thắng.

Nếu có nhiều hơn một người hoàn thành 10 Giai đoạn trong cùng vòng thì người chơi có ít điểm nhất sẽ thắng. Trong trường hợp hoà, người chơi hoà sẽ chơi lại Giai đoạn 10. Người chơi thoát vòng đầu tiên sẽ chiến thắngLuật biến thể


1. Tất cả người chơi đều chơi 10 vòng. Mọi người đều qua Giai đoạn tiếp theo cùng lúc bất kể có hoàn thành Giai đoạn hay không.

Vì thế trong vòng đầu tiên, mọi người đều hoàn thành Giai đoạn 1, tương ứng là Giai đoạn 2 cho vòng 2. Sau 10 Giai đoạn , người chơi thấp điểm nhất sẽ thắng


2. Người chơi sẽ tự quyết định cần hoàn thành bao nhiêu Giai đoạn để chiến thắng (VD: 5 hay 7 Giai đoạn).

Trước khi chơi, mọi người phải thống nhất với nhau cần chơi bao nhiêu Giai đoạn để có thể thắng. Luật chơi vẫn giữ nguyên.


3. Người chơi có thể chọn ra Giai đoạn để chơi (ví dụ: Giai đoạn 2,4,6,8) thay vì chơi tất cả các giai đoan. Luật chơi vẫn giữ nguyên.