• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
LUẬT MA SÓI MỘT ĐÊM: RẠNG ĐÔNG - ONE NIGHT ULTIMATE WEREWOLF: DAYBREAK

 

Trong phần Ma Sói Một Đêm: Rạng Đông, đã có một sự bùng nổ về Ma Sói trong thị trấn và tất cả Sói đều có năng lực đặc biệt. May mắn thay phe Dân Làng cũng có những nhân vật tuyệt vời để giúp mọi người tìm ra ai là Sói.

Thành Phần

• 11 Thẻ bài nhân vật

• 11 Token nhân vật

• 2 Token lính gác

• 6 Token Cổ vật

• Luật game 

• Hướng dẫn người mới chơi

 

Chơi với nhân vật phần Rạng Đông

Phần này mô tả toàn bộ nhân vật trong phần Rạng Đông và cũng giải thích sự tương tác của chúng với bộ game gốc Ma Sói Một Đêm.

Được ghi chú ở dưới, phe ‘Ma Sói’ bao gồm Sói Đầu Đàn, Sói Huyền Bí và Sói Ngái Ngủ.

Nếu như bạn là dân chuyên chơi Ma Sói Một Đêm thì bạn có thể thêm một vài nhân vật của phần Rạng Đông một cách từ từ cho đến khi bạn quen dần với nó.

 

Những nhân vật thức dậy vào buổi đêm

Lính Gác

Lính gác thức dậy và có thể đặt thẻ ‘khiên’ trên thẻ nhân vật của bất kỳ ai trừ bản thân của lính gác. Từ lúc trở đi thì thẻ nhân vật đó không thể bị xem, di chuyển và không thể bị đặt Cổ Vật lên thẻ đó.

Khiên của Lính Gác làm cho Phù Thủy, Kẻ Trộm, Kẻ Say Xỉn và Kẻ Mất Ngủ không thể nhìn hoặc di chuyển bài của người đó (nếu đã được đặt khiên). Dù cho chức năng của Kẻ Say Xỉn là bắt buộc nhưng việc đặt khiên lên thẻ của Kẻ Say Xỉn làm cho người đó không sử dụng được chức năng của mình. 

Khi thiết lập game thì nên đặt thẻ khiên gần những thẻ ở trung tâm để cho Lính Gác có thể lấy thẻ dễ dàng hơn.

Lính Gác thuộc phe Dân Làng.

“Lính Gác thức dậy đi. Hãy đặt thẻ khiên lên bất kỳ thẻ của ai trừ bản thân.”

Lính Gác mở mắt và đặt thẻ khiên lên thẻ nhân vật của bất kỳ ai trừ bản thân.

“Lính Gác hãy đi ngủ đi”

 

Sói Đầu Đàn

Nếu chơi với Sói Đầu Đàn thì đặt bất kỳ một thẻ Ma Sói nào ( bao gồm cả Sói thường, Sói Huyền Bí và Sói Ngái Ngủ) úp xuống và vuông góc với 3 thẻ đặt ở trung tâm. Vào buổi đêm thì Sói Đầu Đàn thức dậy chung với tất cả sói khác. Sau đó thì Sói Đầu Đàn sẽ được kêu dậy riêng. Sói Đầu Đàn phải đổi thẻ Sói nằm ở trung tâm với thẻ nhân vật của bất kỳ người chơi nào (nhưng không được đổi thẻ của bản thân và những Sói khác) và không được phép nhìn vào bất kì thẻ nào.

Tất cả những nhân vật nào có chức năng xem hoặc di chuyển những thẻ nhân vật ở trung tâm thì đều có thể xem và di chuyển thẻ Sói ở trung tâm.

Sói Đầu Đàn thuộc phe Ma Sói.

“Sói Đầu Đàn thức dậy đi, đổi thẻ Sói ở trung tâm với thẻ của bất kỳ người chơi nào.”

Sói Đầu Đàn thức dậy và tráo đổi thẻ Sói ở trung tâm với thẻ của một người khác.

“Sói Đầu Đàn hãy đi ngủ đi.”

 

Sói Huyền Bí

Sói Huyền Bí thức dậy chung với những con Sói khác. Sau đó thì Sói Huyền Bí sẽ được kêu dậy riêng. Sói Huyền Bí có thể nhìn vào thẻ của một người chơi bất kỳ. 

Sói Huyền Bí thuộc phe Ma Sói.

“Sói Huyền bí dậy đi, và nhìn vào bài của một người bất kỳ”

Sói Huyền Bí thức dậy bí mật nhìn vào bài của một người khác.

“Sói Huyền Bí hãy đi ngủ đi.”

 

Tiên Tri Tập Sự

Tiên Tri Tập Sự thức dậy và có thể nhìn vào một trong những lá bài ở trung tâm. Tiên Tri Tập Sự thuộc phe Dân Làng.

“Tiên Tri Tập Sự hãy thức dậy đi. Bây giờ hãy nhìn vào một trong những thẻ ở trung tâm.”

Tiên Tri Tập Sự mở mắt ra và nhìn vào một trong những thẻ đặt ở trung tâm.

“Tiên Tri Tập Sự hãy đi ngủ đi.”

 

 

Điều Tra Viên

Điều Tra Viên thức dậy và lần lượt nhìn vào bài của hai người bất kỳ. Nếu như Điều Tra Viên nhìn vào bài của bất kỳ Sói nào hoặc của Chán Đời thì Điều Tra Viên không được xem bài tiếp nữa và biến thành Sói hoặc Chán Đời dựa vào bài mà Điều Tra Viên đã xem được. 

Nếu Điều Tra Viên xem được bài của Kẻ Song Trùng mà đã bắt chước thành Sói thì Điều Tra Viên vẫn sẽ tiếp tục xem bài của người khác (Điều Tra Viên không biết được là Kẻ Song Trùng biến thành ai và sẽ không biến thành nhân vật mà Kẻ Song Trùng bắt chước dù cho rằng đó là Sói hay là Chán Đời)

Điều Tra Viên thuộc phe Dân Làng, trừ khi người đó nhìn được Sói thì sẽ chuyển sang phe Ma Sói. Còn nếu Điều Tra Viên nhìn được Chán Đời thì sẽ biến thành Chán Đời và chỉ thắng khi bị treo cổ.

“Điều Tra Viên dậy đi. Giờ hãy lần lượt nhìn vào 2 thẻ của bất kỳ người nào và nếu thấy Sói hoặc Chán Đời thì phải dừng lại và biến thành nhân vật đó.”

Điều Tra Viên mở mắt ra nhìn vào bài của 2 người chơi khác. Nếu người đó thấy được bài của Sói hoặc Chán Đời thì dừng lại và trở thành nhân vật đó.

Điều Tra Viên hãy đi ngủ đi.

 

Phù Thủy

Phù Thủy thức dậy và có thể nhìn vào một trong những thẻ trung tâm. Nếu như Phù Thùy đã nhìn một thẻ trung tâm thì Phù Thủy phải tráo đổi thẻ đó với thẻ của bất kỳ người nào khác (bao gồm cả thẻ của bản thân Phù Thủy) và đặt thẻ của người bị tráo đổi về vị trí trung tâm mà không được nhìn vào thẻ đó. Phù Thủy thuộc phe Dân Làng, trừ khi Phù Thủy đổi thẻ của chính mình sang những phe khác.

“Phù Thủy dậy đi. Có thể nhìn vào một thẻ bất kỳ trong những thẻ trung tâm và nếu làm điều đó thì phải đổi thẻ đó với thẻ của bất kỳ ai.”

Phù Thủy mở mắt ra và có thể nhìn vào một thẻ bất kỳ ở trung tâm. Nếu Phù Thủy làm thế thì phải tráo đổi thẻ đó với thẻ của bất kỳ ai.

“Phù Thủy hãy đi ngủ đi.”


 

Người Dân Ngu Ngốc

Người Dân Ngu Ngốc thức dậy và có thể dịch chuyển bài của tất cả người chơi (trừ bản thân) qua 1 đơn vị bên trái hoặc bên phải. Nếu Người Dân Ngu Ngốc chọn dịch chuyển bài thì tất cả bài phải được dịch chuyển trừ bài của bản thân Người Dân Ngu Ngốc, bài ở trung tâm và bài có thẻ khiên của Lính Gác ở trên.

Người Dân Ngu Ngốc thuộc phe Dân Làng.

“Người Dân Ngu Ngốc thức dậy đi. Bạn có thể dịch chuyển bài của tất cả mọi người trừ bản thân sang bên trái hoặc bên phải.”

Người Dân Ngu Ngốc mở mắt ra và có thể di chuyển bài của tất cả mọi người sang 1 đơn vị bên trái hoặc bên phải (trừ bài của bản thân, bài ở trung tâm và bài có thẻ khiên của Lính Gác đặt ở trên).

“Người Dân Ngu Ngốc hãy đi ngủ đi.”

 

 

Người Tiết Lộ

Người Tiết Lộ thức dậy và có thể lật bài của một người chơi bất kỳ lên (trừ bản thân) . Nếu bài được lật là của Sói hoặc Chán Đời thì phải úp xuống lại, còn nếu là của Kẻ Song Trùng hoặc Điều Tra Viên (và tất cả nhân vật còn lại) thì vẫn để quay lên. Người Tiết Lộ chỉ có thể lật bài của một người cho dù đó là Sói hoặc Chán Đời.

Người Tiết Lộ thuộc phe Dân Làng.

“Người Tiết Lộ thức dậy di, và lật bài của một người chơi bất kì lên. Nếu đó là bài của Sói hoặc Chán Đời thì úp xuống lại.”

Người Tiết Lộ mở mắt ra và lật bài của một người chơi bất kì lên. Nếu đó là bào của Sói hoặc Chán Đời thì phải uống xuống lại.

“Người Tiết Lộ đi ngủ đi.”

 

 

Chuyên gia Cổ Vật

Chuyên gia Cổ Vật thức dậy và có thể đặt úp một Cổ Vật ngẫu nhiên (Chuyên gia  Cổ Vật không được xem đó là gì) trên bài của bất kì người chơi nào (bao gồm cả bàn thân). Xem danh sách Cổ Vật ở trang kế tiếp và tác dụng của chúng.

Chuyên gia Cổ Vật không được đặt Cổ Vật lên trên thẻ có khiên của Lính Gác trên đó.

Chuyên gia Cố Vật thuộc phe Dân Làng.

“Chuyên gia Cổ Vật thức dậy đi. Giờ hãy đặt úp một Cổ Vật ngẫu nhiên trên thẻ của bất kì người chơi nào.”

Chuyên gia Cổ Vật mở mắt ra và đặt úp một Cổ Vật ngẫu nhiên lên thẻ của người chơi bất kì.

“Chuyên gia Cổ Vật đi ngủ đi.”

 

 

Những nhân vật không thức dậy vào buổi đêm

 

Vệ Sĩ

Khi tất cả mọi người bình chọn, người mà Vệ Sĩ chỉ vào sẽ không thể bị treo cổ. Nếu đó là người bị chọn nhiều nhất thì người bị chọn nhiều thứ hai (phải có ít nhất 2 lượt chọn) sẽ bị treo cổ. Nhân vật Vệ Sĩ nên được chơi khi có từ 5 người trở lên.

Khi có Vệ Sĩ trong game thì tất cả người chơi nên lật bài của mình lên sau khi đã chọn xong (để cho mọi người biết rằng Vệ Sĩ đang chỉ vào người nào).

Vệ Sĩ thuộc phe Dân Làng.

 

Sói Ngái Ngủ

Sói Ngái Ngủ không thức dậy cùng với những Sói khác. Khi tất cả Sói được kêu thức dậy thì Sói Ngái Ngủ chỉ đưa ngón tay cái ra cho những Sói khác biết. Khi trong bàn chơi có nhân vật Tay Sai thì Sói Ngái Ngủ chỉ đưa ngón tay cái ra trong lượt của Tay Sai. Sói Ngái Ngủ thuộc phe Ma Sói.

Khi chơi với Sói Ngái Ngủ thì Quản trò nên đánh thức Sói khác một chút

“Tất cả Sói, trừ Sói Ngái Ngủ ra, hãy thức dậy và nhìn vào nhau. Sói Ngái Ngủ hãy giơ ngón tay cái lên.”

Tất cả Sói (trừ Sói Ngái Ngủ) mở mắt ra và nhìn lẫn nhau. Sói Ngái Ngủ thì giơ ngón tay cái lên để những Sói khác biết.

“Sói Ngái Ngủ thu ngón tay lại và những Sói khác đi ngủ đi”

 

 

Cổ Vật

Những Cổ Vật khác nhau này có thể được đặt trên bài của bất kì người chơi nào bởi Chuyên gia Cố Vật. Khi kết thúc buổi đêm, người chơi nào có thẻ Cổ Vật nằm trên bài mình thì phải nhìn vào đó một cách bí mật. Người chơi có thẻ Cổ Vật không được cho những người chơi khác xem nhưng họ có thể nói về Cổ Vật đó (và họ có thể nói dối).

Tất cả Cổ Vật ghi đè lên những thẻ mà chúng được đặt trên, những Cổ Vật làm thay đổi vai trò của bạn cũng lấy đi cả chức năng đặc biệt của bạn vào cuối game (ví dụ: nếu thẻ của bạn là Vệ Sĩ và Cổ Vật bạn nhận được là Dấu hiệu của Thường Dân thì người mà bạn chỉ vào cuối game vẫn có thể bị treo cổ vì bây giờ bạn đã trở thành Dân Làng, không còn là Vệ Sĩ nữa).

Cổ Vật làm thay đổi vai trò của người chơi cũng loại bỏ cả khả năng của Thợ Săn và điều kiện thắng của Chán Đời.

Cổ Vật có chung chức năng với nhân vật của bạn (ví dụ: nếu bạn nhận được Vuốt Sói khi bạn đang là Sói) thì sẽ không có tác dụng gì. Đôi khi thẻ của bạn sẽ bị thay đổi nên đừng quá chắc chắn, và nếu thẻ của bạn thực sự bị thay đổi thì Cổ Vật vẫn sẽ ghi đè lên nhân vật của bạn.

Trong lúc thiết lập game thì tất cả thẻ Cổ Vật nên được úp xuống và trộn đều và chồng thẻ Cổ Vật nên được đặt ở ở gần trung tâm để Chuyên gia Cổ Vật có thể lấy được dễ dàng.

Bạn có thể thêm vào chỉ một vài Cổ Vật thay vì tất cả dựa vào ý thích của bạn.

 

Dưới đây là danh sách các Cổ Vật:

Vuốt Sói : Bây giờ bạn đã trở thành Sói

Dấu hiệu của Thường Dân  : Bây giờ bạn đã trở thành Dân Làng và không có bất kì chức năng đặc biệt nào.

Gậy của Chán Đời  : Bây giờ bạn đã trở thành Chán Đời. Bạn chỉ có thể thắng nếu bạn bị treo cổ. Nếu bạn bị treo cổ thì phe Ma Sói không thể thắng. Nếu cả bạn và Sói bị treo cổ thì bạn lẫn phe Dân Làng đều thắng

Hư Không :  Cổ Vật này không có tác dụng gì.

Mặt nạ Câm Lặng : Bạn không thể nói. Bạn có thể sử dụng hành động hoặc ngôn ngữ ký hiệu v.v miễn là bạn không nói bất cứ thứ gì.

Tấm màn của sự xấu hổ  : Bạn phải quay ghế, cơ thể và mặt khỏi những người chơi khác. Bạn vẫn có thể nói nhưng bạn không thể nhìn vào người chơi khác và bài của họ. 

Bạn cũng không thể quay lại lúc bình chọn nhưng bạn có thể cố chỉ tay vào một người nào đó (những người chơi khác sẽ quyết định xem là bạn đang chỉ vào ai).

 

 

 

Kẻ Song Trùng và phần Rạng Đông

Nhóm của bạn có thể chơi Kẻ Song Trùng một cách bình thường với bản Ma Sói Một Đêm gốc. Để chơi với phần Rạng Đông thì chúng tôi khuyên rằng nên chơi với những nhân vật khác trừ Kẻ Song Trùng trước.

Kẻ Song Trùng làm những điều sau dựa trên những gì mà Kẻ Song Trùng thấy (những nhân vật được đánh dấu * là những chức năng mà Kẻ Song Trùng thực hiện ngay lập tức)

*Lính Gác: Kẻ Song Trùng-Lính Gác có thể đặt khiên ngay lập tức trên thẻ của người chơi khác (trừ bản thân)

*Sói Đầu Đàn: Kè Song Trùng-Sói Đầu Đàn ngay lập tức tráo đổi thẻ Sói ở trung tâm với thẻ của bất kỳ người chơi nào (trừ bản thân và Sói Đầu Đàn) và không được nhìn vào bất kì thẻ nào. Khi tất cả Sói được kêu dậy thì Kẻ Song Trùng-Sói Đầu Đàn dậy chung với tất cả Sói nhưng không được dậy khi Sói Đầu Đàn được kêu.

*Sói Huyền Bí: Kẻ Song Trùng-Sói Huyền Bí có thể nhìn vào bài của người chơi khác ngay lập tức. Khi tất cả Sói được kêu dậy thì Kẻ Song Trùng-Sói Huyền Bí dậy chung với tất cả Sói nhưng không được dậy khi Sói Huyền Bí được kêu.

*Tiên Tri Tập Sự: Kẻ Song Trùng-Tiên Tri Tập Sự có thể nhìn một trong những thẻ trung tâm ngay lập tức và không thức dậy khi Tiên Tri Tập Sự được kêu.

*Điều Tra Viên: Kẻ Song Trùng-Điều Tra Viên có thể ngay lập tức lần lượt nhìn vào bài của hai người chơi khác. Nếu nhìn vào bài của Sói thì trở thành Sói. Kẻ Song Trùng-Điều Tra Viên không thức dậy khi Điều Tra Viên được kêu.

*Phù Thủy: Kẻ Song Trùng-Phù Thủy có thề nhìn vào một thẻ trung tâm ngay lập tức và nếu như làm điều đó thì Kẻ Song Trùng-Phù Thủy phải tráo đổi thẻ đó với thẻ của người chơi bất kỳ mà không được nhìn vào bất kì thẻ nào. Kẻ Song Trùng-Phù Thủy không thức dậy khi Phù Thủy được kêu.

*Người Dân Ngu Ngốc: Kẻ Song Trùng-Người Dân Ngu Ngốc có thể ngay lập tức di chuyển thẻ của tất cả người chơi sang trái hoặc phải. Kẻ Song Trùng- Người Dân Ngu Ngốc không thức dậy khi Người Dân Ngu Ngốc được kêu.

Người Tiết Lộ: Kẻ Song Trùng-Người Tiết Lộ dậy vào những lúc cuối của buổi đêm, ngay sau khi Người Tiết Lộ đi ngủ và có thể lật những là bài đang úp. Nếu thẻ đó là Sói hoặc Chán Đời thì thẻ đó phải được úp xuống lại. Kẻ Song Trùng-Người Tiết Lộ không thức dậy khi Người Tiết Lộ được gọi dậy.

Chuyên gia Cổ Vật: Kẻ Song Trùng-Chuyên gia Cổ Vật dậy vào những lúc cuối của buổi đêm, ngay sau khi Chuyên gia Cổ Vật đi ngủ và có thể đặt một Cổ Vật úp xuống trên thẻ của người chơi khác (trừ thẻ có Khiên hoặc thẻ có Cổ Vật khác trên đó). Kẻ Song Trùng-Chuyên gia Cổ Vật không thức dậy khi Chuyên gia Cổ Vật được gọi dậy.

Vệ Sĩ: Kẻ Song Trùng-Vệ Sĩ sẽ không được làm gì vào buổi đêm. Khi đến thời gian bình chọn Kẻ Song Trùng-Vệ Sĩ chọn ai thì sẽ bảo vệ người đó.

Sói Ngái Ngủ: Kẻ Song Trùng-Sói Ngái Ngủ thuộc phe Ma Sói nhưng không thức dậy cùng với những Sói khác mà thay vào đó giơ ngón cái ra khi Sói được kêu.

Hướng dẫn của Kẻ Song Trùng sẽ phức tạp hơn dựa vào những nhân vật bạn sử dụng trong phần Rạng Đông. 

Nếu nhìn thấy những nhân vật không dậy vào buổi đêm (Vệ Sĩ hoặc Sói Ngái Ngủ) hoặc những nhân vật có chức năng vào buổi đêm (Lính Gác, Sói Đầu Đàn, Sói Huyền Bí, Tiên Tri Tập Sự, Điều Tra Viên,…) thì bạn có thể sử dụng hướng dẫn của phần Ma Sói Một Đêm gốc. Nếu Kẻ Song Trùng nhìn thấy Người Tiết Lộ hoặc Chuyên gia Cổ Vật thì phải thức dậy ngay sau khi những nhân vật đó kết thúc chức năng.

Nếu cả hai Người Tiết Lộ và Kẻ Song Trùng đều có trong game thì hãy theo hướng dẫn sau:

 

“Nếu Kẻ Song Trùng nhìn thấy Người Tiết Lộ thì hãy thức dậy và lật thẻ bất kì lên. Nếu thẻ đó là Sói hoặc Chán Đời thì hãy úp xuống lại.”

Kẻ Song Trùng mở mắt ra và lật thẻ của một người chơi khác. Nếu đó là Sói hoặc Chán Đời thì úp thẻ đó xuống lại.

“Kẻ Song Trùng đi ngủ đi.”

 

 

Nếu cả hai Chuyên gia Cổ Vật và Kẻ Song Trùng đều có trong game thì hãy theo hướng dẫn sau:

“Nếu Kẻ Song Trùng nhìn thấy Chuyên gia Cổ Vật thì hãy thức dậy và đặt một Cổ Vật lên thẻ của bất kì ai.”

Kẻ Song Trùng thức dậy và đặt Cổ Vật úp xuống trên thẻ của bất kì ai nhưng không được đặt trên thẻ đã có Khiên hoặc Cổ Vật sẵn.

“Kẻ Song Trùng đi ngủ đi.”

 

 

 

Khi chơi với hơn 10 người

Nếu bạn có hơn 10 người chơi và có cả phiên bản Ma Sói Một Đêm lẫn Rạng Đông thì nên xem xét việc tách ra làm 2 nhóm và mỗi nhóm chơi một phiên bản.

Nếu bạn muốn chơi cùng một game với hơn 10 người chơi cùng nhau thì bạn sẽ cần một người phụ đứng/ngồi gần với các thẻ nhân vật để lật/di chuyển các thẻ khi các người chơi thức dậy. Khi người chơi thức dậy thì họ sẽ chỉ vào thẻ để xem/di chuyển và người phụ sẽ làm điều đó giúp họ. Việc cố nhét hơn 10 người chơi vào một cái bàn và để cho họ có thể tương tác với trung tâm của cái bàn cũng hơi khó để thực hiện.

 

Những trường hợp thú vị

Bạn có thể sử dụng nhiều nhân vật khác nhau trong lúc chơi nếu bạn thích. Những trường hợp sau là những những bộ nhân vật mà chúng tôi cảm thấy thú vị trong những buổi chơi thử. Số lượng người chơi trong các trường hợp này là khá ít nên bạn có thể thêm những nhân vật khác để phù hợp với số lượng người chơi (nhớ rằng là số lượng nhân vật phải nhiều hơn số người chơi là 3).

 

• Có ít nhất 3 người chơi

Biến hình liên tục: Kẻ Song Trùng, Sói Đầu Đàn, Sói Huyền Bí, Tay Sai, Kẻ Trộm, Phù Thủy, Chán Đời.

Không tin một ai: Kè Song Trùng, Sói Đầu Đàn, Sói Ngái Ngủ, Kè Trộm, Phù Thủy, Chán Đời.

Có ít nhất 4 người chơi

Câu chuyện cảnh giác: Ma Sói, Sói Huyền Bí, Tiên Tri, Tiên Tri Tập Sự, Người Tiết Lộ, Thợ Săn, Vệ Sĩ.

Có ít nhất 5 người chơi

Thông tin xã hội: Ma Sói, Sói Huyền Bí, Tiên Tri, Tiên Tri Tập Sự, Điều Tra Viên, Phù Thủy, Kẻ mất ngủ, Người Tiết Lộ.

Hoàn toàn hỗn loạn: Kẻ Song Trùng, Sói Đầu Đàn, Ma Sói, Kẻ Trộm, Phù Thủy, Kẻ Gây Rối, Người Dân Ngu Ngốc, Chuyên gia Cổ vật.

 

Thứ tự gọi dậy với cả 2 phần Một Đêm và Rạng Đông

Sau đây là danh sách các nhân vật được gọi dậy trong cả 2 phần Ma Sói Một Đêm và Rạng Đông và thứ tự gọi nên gần nhau (chỉ nên gọi tên của nhân vật trong game):

0: Lính Gác

1: Kẻ Song Trùng

2: Tất cả Sói

   2-B: Sói Đầu Đàn

   2-C: Sói Huyền Bí

3: Tay Sai

4: Mason

5: Tiên Tri

   5-B: Tiên Tri Tập Sự

   5-C: Điều Tra Viên

6: Kẻ Trộm

   6-B: Phù Thủy

7: Kẻ Gây Rối

   7-B: Người Dân Ngu Ngốc

8: Kẻ Say Xỉn

9: Kẻ Mất Ngủ

9a:Kẻ Song Trùng-Kẻ Mất Ngủ

10: Người Tiết Lộ

10a:Kẻ Song Trùng-Người Tiết Lộ

11: Chuyên gia Cổ Vật

11a: Kẻ Song Trùng-Chuyên gia Cổ Vật

Dân Làng, Chán Đời và Thợ Săn từ phiên bản Ma Sói Một Đêm không thức dậy vào buổi đêm. Vệ Sĩ và Sói Ngái Ngủ từ phiên bản Rạng Đông không thức dậy vào buổi đêm.