• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
LUẬT CARCASSONNE: NHỮNG TOÀ THÁP - CARCASSONNE EXPANSION 4: THE TOWERS

Hướng dẫn cách chơi Board Game Carcassonne

Các thành phần của bản mở rộng

• 18 mảnh đất mới.

• 30 mảnh tháp (Với màu trung tính)

• 1 tòa tháp dạng rút mảnh (Không nên tách tòa tháp ra. Có thể các mảnh được rút từ trên cùng cũng như từ dưới đáy. Chúng tôi đề nghị những mảnh này nên được rút ra từ trên cùng, vì sẽ rất nguy hiểm do các mảnh kia sẽ rơi xuống khi chúng ta rút từ dưới đáy).

 

Chuẩn bị  

Người chơi sẽ nhận một số mảnh tháp dựa trên tổng số người chơi:

2 người chơi: Mỗi người được 10 mảnh.

3 người chơi: Mỗi người được 9 mảnh.

4 người chơi: Mỗi người được 7 mảnh.

5 người chơi: Mỗi người được 6 mảnh.

6 người chơi: Mỗi người được 5 mảnh.

 

Bắt đầu chơi:

1. Đặt một ô

Đặt một mảnh đất mới theo cách thông thường. Ngoài nền tháp, không có yếu tố mới nào trong các mảnh đất.

 

2. Bố trí người hầu:

Thay vì di chuyển nàng tiên (The fairy) hoặc bố trí người hầu, thợ xây hoặc con heo, thì người chơi bây giờ có thể chọn đặt một trong các mảnh tháp của mình lên bất kỳ mảnh đất nào có nền tháp đã được đặt hoặc trên một tòa tháp đã được xây dựng (172), hoặc hoàn thành việc xây dựng một tòa tháp bằng cách đặt một “Người hầu” lên đỉnh tháp (173).

 

Đặt một mảnh tháp và bắt một tù nhân:

Bất cứ khi nào người chơi đặt một mảnh tháp, họ có thể bắt một tù nhân lớn (174) hoặc một tù nhân bình thường (175, 176, 177). Không thể bắt thợ xây và con heo (178). “Người hầu” có thể bị bắt phụ thuộc vào chiều cao của tòa tháp mà mảnh tháp đó vừa được đặt. Nếu tòa tháp có một tầng, người có thể chọn 5 mảnh đất mà từ đó một “Người hầu” có thể bị bắt làm tù nhân: Tại mảnh nền tháp và những mảnh nối với nó theo chiều ngang và chiều dọc.

 

Nếu tòa tháp được xây dựng đến tầng thứ hai, thì người chơi có 9 cơ hội để bắt một tù nhân. 

 

Với mỗi mảnh tháp được đặt trên tháp, phạm vi của nó tăng thêm 4 ô (179). Có thể bắt tù nhân  vượt qua các “hố” ở nơi đặt mảnh đất, như vượt qua các tòa tháp khác có độ cao bất kỳ (180). Không có giới hạn về độ cao mà một tòa tháp có thể xây.

 

Khi người chơi bắt một “Người hầu” của người chơi khác làm tù nhân, thì người bắt giữ phải đặt tù nhân đó rõ ràng trước mặt mình. Nếu người chơi bắt một trong những “Người hầu” của mình làm tù nhân, nó sẽ được đưa trở lại kho. Nếu tên trộm, hiệp sĩ, hoặc nông dân cuối cùng của người bị loại bỏ khỏi con đường, thành phố hoặc trang trại bao gồm cả thợ xây và con heo của người chơi, thì thợ xây hoặc con lợn cũng bị loại bỏ và trả lại cho người chơi (181).

 

Triển khai một “Người hầu” đến một tòa tháp:

Nếu một “Người hầu” được đặt lên đỉnh tòa tháp (182) thì xây tháp sẽ kết thúc và nó có thể không được xây thêm nữa (183). “Người hầu” vẫn ở trên đỉnh tháp cho tới khi trò chơi kết thúc và không bị di dời hoặc quay lại kho của người chơi trừ khi bị rồng ăn thịt (184,185)  hoặc bị bắt bởi các tòa tháp khác (186, 187). Hành động này có thể hữu ích khi có người chơi muốn bảo vệ nhân vật có giá trị hơn khỏi việc bị bắt.

 

Tù nhân:

Bắt cứ khi nào hai người chơi bắt được một trong những “Người hầu” của nhau, chúng bị hoán đổi ngay lập tức sau đó trả lại cho chủ sở hữu của chúng, Không cho phép thương thượng. Việc trao đổi là tự động (188)! Nếu một những người chơi có một số tù nhân thuộc về người chơi khác, chủ nhân có thể quyết định tù nhân nào sẽ được trả lại (189).

 

Hơn nữa, trong lượt của họ, một người chơi có thể quyết định trả tiền chuộc (190) và mua lại một tù nhân từ một đối thủ  (191). Trong trường hợp này, người chơi nên di chuyển con dấu tính điểm của mình trên bảng tính điểm lùi về phía sau 3 bước và của đối phương thì tiến lên 3 bước. “Người hầu” này sau đó có thể đặt trong cùng lượt đó.

 

Quy tắc nhà:

Không thể đặt tháp trên các mảnh đất trống (Cám ơn Viberunner)

Không thể trả lại meeple bị bắt bằng cách trả tiền chuộc (Luật Eye for an eye). (Cảm ơn Keyofnight) Một tòa tháp một tầng chỉ có thể bắt được một “Người hầu) trên ô của chính nó. 

Mỗi tầng sẽ tăng thêm một ô ở mỗi hướng, tốc độ tăng phạm vi giống như quy tắc bình thường, nhưng điểm khởi đầu sẽ ít quyền lực hơn (Luật No surprises).

 


Góc hỏi đáp:

172: Một cây cầu có khả năng bắc qua nền tháp sẽ không ngăn cản sự phát triển của tháp đó và tháp đã hiện diện ở đó sẽ không ngăn cản việc đặt cầu. Nếu hai công trình giao thoa với nhau, các mảnh tháp có thể dược di dời để chúng

không còn nằm trên biểu tượng nền tháp nữa. Cả hai công trình sau đó có thể được đặt mà không có xung đột (11/2003)

 

173: Không thể đặt “Người hầu” trên nền tháp để ngăn cản việc xây tháp. Chỉ có thể đặt các mảnh tháp trên nền tháp. Việc xây tháp chỉ có thể bị chặn khi đã có một tháp tồn tại.

 

174: Các quy tắc ban đầu không đề cập đến những “Người hầu lớn”, nhưng một số câu hỏi thường gặp cho biết rằng chúng được chơi và xử lý như những “Người hầu” bình thường như những quy tắc mới đã mô tả hiện nay.

 

175: Có một chút thay đổi trong các quy tắc ở đây. Các quy tắc ban đầu quy định rằng có thể bắt một “Người hầu của đối thủ làm tù nhân”. Giờ đây, người chơi hoàn toàn có thể bắt những “Người hầu” của mình, trái ngược với câu hỏi thường gặp trước đó. Phiên bản RGG của Big Box cũng thay đổi quy tắc này.

 

176: Câu hỏi: Nếu bạn đặt một mảnh “Rồng” và thêm một mảnh tháp, điều gì sẽ xảy ra đầu tiên? “Người hầu” bị bắt trước hay rồng di chuyển trước? Trả lời: Tù nhân được đưa đi trước, đặt một mảnh tháp là một giải pháp thay thế cho việc đặt “Người hầu”, vì vậy nó sẽ xảy ra trước khi rồng di chuyển.

 

177: “Người hầu” trong lâu đài được khỏi tháp, rồng và dịch bệnh.

 

178: Một câu hỏi thường gặp trước đây đã nói rằng những người thợ xây và con lợn có thể bị bắt làm tù nhân, bởi vì chúng là những “Người hầu” vào thời điểm đó; tuy nhiên, theo các quy tắc hiện hành, chúng không còn được coi là “Người hầu”, vì thế chúng không thể bị bắt làm tù nhân.

 

179: Nói cách khác, phạm vi các mảnh đất hướng ra từ tháp (Không tính bản thân mảnh đất nền) bằng với số lượng các tầng tháp.

 

180: Câu hỏi: Tháp thấp hơn có thể bắt “Người hầu” từ tháp cao hơn không, hoặc là có cần bằng hoặc cao hơn không? Trả lời: Chiều cao của tháp chỉ có tác dụng tăng phạm vi của “Đòn tấn công” và không có chức năng nào khác.

 

181: Đây là do các thợ xây và những con lợn không còn được xem là những “Người hầu” và chúng không thể tiếp tục chơi độc lập.

 

182: Thật kỳ lạ, điều này tạo thành một sự thay đổi quy tắc, vì theo các quy tắc cũ, thợ xây và con lợn được coi là những “Người hầu” vì thế chúng có thể được đặt lên đỉnh tháp, và điều này đã được xác nhận trong một câu hỏi thường gặp.

 

183: Điều này chỉ đúng với điều kiện là “Người hầu” vẫn ở trên tháp, sự hiện diện của “Người hầu” trên tháp sẽ ngăn chặn sự phát triển của tháp, không phải là hành động sắp đặt vị trí. Nếu “Người hầu” bị rồng hoặc tháp khác loại bỏ, các mảnh tháp có thể tiếp tục được đặt vào khi đỉnh tháp nay đã trống (11/2013)

 

184: Tiên nữ có thể được chuyển đến một mảnh đất khi “Người hầu” duy nhất ở mảnh đất đó đang ở trên một tòa tháp.

 

185: Rồng ăn thịt tất cả các “Người hầu” trên một mảnh đất, kể cả khi có một người đang ở trong tháp.

 

186: Đối với các quy tắc của người Đức có liên quan, đây chỉ là một giải thích rõ ràng trước đây đã nêu trong FAQ. Tuy nhiên, đối với các quy tắc tiếng Anh ban đầu của Rio Grande Games, đây là một thay đổi quy tắc đáng kể. Các quy tắc ban đầu của người đức không đề cập đến việc “Người hầu” trên tháp có thể bị bắt hay không, Và FAQ đã xác nhận rằng chúng có thể bị bắt. Tuy nhiên, bản dịch RGG tuyên bố rõ ràng là chúng không thể bị bắt. Vì thế, khi phát hành Big Box thì họ đã tự mình sữa chữa điều đó, khiến cho hai bộ quy tắc một lần nữa phù hợp với nhau. Trong tất cả những bộ luật ngoại trừ bản in gốc của “The Tower” của RGG, những “Người hầu” trên tháp có thể bị bắt.

 

187: Câu hỏi: Nếu con rồng có thể ăn thịt một “Người hầu” trên một tòa tháp, thì “Người hầu” cũng có thể bị quyền rũ bởi một công chúa? Trả lời: Không, Tháp không phải một phần của thành phố; chúng là hai khu vực riêng biệt.

 

188: Hai câu liên quan đến thương lượng và bản chất tự động của giao dịch được làm rõ trong ấn bản RGG của Big Box.

 

189: Đây cũng là một giải thích mới không có trong các quy tắc ban đầu.

 

190: Không tăng gấp đôi tiền chuộc cho “Người hầu lớn”, nó có thể “Lớn” nhưng nó vẫn chỉ là một người.

 

191: Câu hỏi: Việc chuộc lại tù nhân có xảy ra trong “Lượt đi đôi”? (Ví dụ: chỉ một lần như tính điểm “Fairy”? hoặc hai

lần, như một phần của một bước lập lại?) Trả lời: nó xảy ra một lần mỗi lượt, “Lượt đi dôi” (Thực chất) chỉ là một lượt duy nhất.