• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
LUẬT CARCASSONNE: BÁ TƯỚC, NHÀ VUA VÀ KẺ CƯỚP BARON - CARCASSONNE EXPANSION 6: COUNT, KING AND ROBBER BARON

NHÀ VUA VÀ KẺ CƯỚP BARON

Các mảnh bổ sung:

• 5 mảnh đất mới.

• 1 mảnh vua.

• 1 mảnh kẻ cướp Baron.

Bắt đầu chơi:

Đặt các mảnh đất: 

Trộn lẫn 5 mảnh đất kia vào các mảnh đất khác. Chúng có thể sử dụng chung với bất kỳ hoặc tất cả các bộ mở rộng khác.

 

Điểm hoàn thành các con đường, thành phố và nhà thờ:

Hoàn thành thành phố: 

Khi bắt đầu trò chơi, nhà vua sẽ được đặt cạnh sân chơi. Ngay khi người chơi hoàn thành thành phố đầu tiên, người đó phải lấy mảnh vua về. Nếu trong quá trình chơi có một người chơi khác hoàn thành một thành phố lớn hơn (62), tức là người đặt mảnh cuối cùng vào thành phố đó thì người đó sẽ nhận được vua (63). Vào cuối trò chơi, người chơi đang sở hữu vua sẽ ghi được 1 điểm cho mỗi thành phố đã hoàn thành (64, 65).

 

Hoàn thành các con đường: 

Cách hoạt động của kẻ cướp Baron y hệt như nhà vua. Người chơi hoàn thành con đường dài nhất sẽ nhận được hắn, vào cuối trò chơi, người đang sở hữu hắn sẽ nhận được 1 điểm cho mỗi con đường đã hoàn thành (66).

Quy tắc nhà:

Khi trò chơi kết thúc, sử dụng các viên xí ngầu và đặt chúng lên các tính năng đã hoàn thành, sau đó gom chúng lại, đếm khi bạn đi.

Đặt các phần không sử dụng (Hoặc những đồ vật khác) lên bảng điểm để thể hiện kích của thành phố lớn nhất và con đường dài nhất.

Người chơi đang giữ vua hoặc cướp baron vào cuối trò chơi sẽ nhận trực tiếp 10 điểm cho mỗi loại. Điều này khớp với số điểm được tính cho hàng hóa thương mại và tránh phải đếm số lượng đường và thành phố đã hoàn thành.

Người chơi đang giữ vua hoặc cướp baron vào cuối trò chơi sẽ nhận trực tiếp 10 điểm cho mỗi loại hoặc 40 điểm nếu cả 2 đang được giữ bởi 1 người.

Người chơi hoàn thành con đường đầu tiên sẽ nhận được tên cướp Baron và giữ nó cho tới khi có một người chơi khác hoàn thành một con đường dài hơn. Cho tới lúc đó, người chơi sẽ nhận 1 điểm thưởng mỗi khi một con đường hòa thành. Điều tương tự cũng áp dụng cho nhà vua và các thành phố.

 


Góc hỏi đáp:

62: Người chơi hoàn thành thành phố lớn nhất, ở đây có nghĩa là thành phố được tạo ra bởi nhiều mảnh đất nhất, sẽ nhận được vua. Vì thế thành phố ghi điểm cao nhất không phải lúc nào cũng có thể dành được vua, chẳng hạn như một thành phố nhỏ hơn nhưng kiếm được nhiều nhiều điểm hơn nhờ các cờ hiệu hoặc nhà thờ lớn. Điều này cũng đúng với những con đường và kẻ cướp Baron.

 

63: Mẹo trong Vua và kẻ cướp baron : Trong quá trình chơi thường rất khó để ghi nhớ kích thước của thành phố hoặc con đường hiện tại là lớn nhất hoặc dài nhất. Để tránh việc pải liên tục đếm lại chúng, người chơi có thể đánh dấu kích thước của và thành phố lớn nhất và con đường dài nhất trên bảng tính điểm bằng cách sử dụng một vật mô hình trung lập cho nhà vua và một cái khác cho kẻ cướp Baron.

 

64: Lâu dài (Từ cầu, lâu đài và chợ) không được tính là thành phố để ghi điểm cho nhà vua.

 

65: Thành phố Carcassonne (Từ bảng bá tước Carsassonne) sẽ không được tính là một phố khi ghi điểm cho mảnh nhà vua.

 

66: với mảnh đất ngã ba đường (Có ở bản mở rộng Abbey và Mayor) thì chiều dài của con đường là tổng số mảnh đất trên đường chứ không chỉ đơn giản là khoảng cách dài nhất giữa hai đầu. Một con đường có ba điểm dừng phải được đóng lại, nhưng kết quả là nó sẽ dài hơn.


 

BÁ TƯỚC CỦA CARCASSONNE

Các mảnh bổ sung

• 12 mảnh thành phố mới.

• 1 bá tước.

Chuẩn bị

Lúc bắt đầu trò chơi, 12 mảnh thành phố được đặt lên bàn để tạo ra một thành phố đơn lẻ. Thành phố này (67) – Carcassonne – Hoạt động như là điểm bắt đầu của trò chơi (68, 69, 70). Vì thế mảnh bắt đầu bình thường sẽ không  được sử dụng (71,72).

 

Có 4 khu vực trong thành phố bao gồm:

1.Lâu đài.

2.Chợ.

3.Thợ rèn.

4.Thánh đường.

Mô hình bá tước bằng gỗ sẽ được đặt tại khu vực “lâu đài” của Cassanonne và sau đó trò chơi sẽ bắt đầu như thường lệ.

 

Bắt đầu chơi

Điểm hoàn thành các con đường, thành phố và nhà thờ

Triển khai các “Người hầu” tới và từ Carcassonne: Bất cứ khi nào có một người chơi đặt một mảnh khiến ít nhất một người ghi được điểm (73,74), nhưng người chơi đặt mảnh đó lại không được, thì người chơi này có thể đặt một “Người hầu” từ kho của mình đến một khu trong thành phố mà họ chọn (75, 76, 77, 78). Nếu có một số tình năng được hoàn thành, người chơi không được ghi điểm có thể tận dụng cơ hội này.

Mỗi lượt người chơi có thể đặt một “Người hầu” tới Carcassonne (79). Vị trí này bổ sung cho bất kỳ “Người hầu” nào mà người chơi đó có thể đặt theo cách bình thường trong lượt của mình, nhưng người đó chỉ có thể đặt một “Người hầu” vào những nơi có thể đặt trong Carcassonne bất kể đang có bao nhiêu cơ hội ghi điểm tại vị trí này (80).

Tuy nhiên, nếu người chơi có “Lượt đi đôi” nhờ  “Thợ xây”. Thì “Người hầu” có thể được đặt vào Carcassonne trong cả hai phần của lượt đó (81).

Những “Người hầu lớn” cũng có thể được đặt vào Carcassonne; như thường lệ, chúng sẽ được tính là hai “Người hầu” theo sự tính toán của đa số các tính năng có liên quan (82).

Nếu sử dụng bản “Tu tiện và thị trưởng”, thì thị trưởng cũng có thể được đặt vào khu lâu đài và đặt toa xe tới lâu đài, thợ rèn và khu thánh đường (83).

Nếu một tính năng hoàn thành (84,85) trong quá trình chơi tiếp theo, thì trước việc tính điểm bắt đầu (86) thì tất cả người chơi có thể bố trí lại những “Người hầu” của họ từ khu phố thích hợp đến tính năng được tính điểm (Ngoài trừ những “Người hầu” đứng cùng khu phố với bá tước). Bằng cách này, những “Người hầu” có thể được đặt ở các tính năng đã được sử dụng.

Những “Người hầu” có thể được đặt lại theo các quy tắc sau đây:

• Từ khu lâu đài, một “Người hầu” có thể chuyển tới thành phố (87)

• Từ khu thợ rèn, một “Người hầu” có thể chuyển tới một con đường.

• Từ khu thánh đường, một “Người hầu” có thể chuyển tới một nhà thờ (88).

• Từ khu chợ, một Người hầu” có thể chuyển tới một trang trại (89).

Những “Người hầu” ở khu chợ chỉ có thể được đặt lại khi kết thúc trò chơi (90,91).

 

Điều đó hoạt động như thế nào trong thực tế?

Bắt đầu từ người chơi bên trái người đặt mảnh đất tính điểm (Tức là người đặt mảnh cuối để tính điểm), tiếp đến là những người chơi khác, với việc đặt lại một lần quanh bàn (92). Vì thế người chơi có thể đặt lại “Người hầu” của mình lần cuối. Mỗi người chơi có thể chọn đặt lại tất cả, bất kỳ, hoặc không ai trong số những “Người hầu” của mình từ khu phố thích hợp cho tới tính năng được tính điểm. Việc tính điểm tiếp tục như thường lệ (93).

Bất kỳ “Người hầu” nào không được đặt lại vẫn ở trong Carcassonne. “Người hầu” trong Carcassonne chỉ có thể được đặt lại theo cách được mô tả ở trên. Chúng không được trở lại cho người chơi theo bất kỳ cách nào khác (Chẳng hạn như trở lại khu vực của người chơi). Rồng không được di chuyển vào bất kỳ ô nào trong số 12 ô của thành phố, và do đó nó không thể “Ăn” bá tước, cũng như bất kỳ “Người hầu” nào được đặt ở đó (94,95,96,97,98).

Bá tước

Khi người chơi đặt một “Người hầu” tại Carcassonne, người đó đồng thời cũng có thể di chuyển “Bá tước” đến một trong các khu vực của thành phố. Tại khu vực mà “Bá tước” đang đứng, không có bất cứ “Người hầu” nào có thể được đặt lại (99). Ví dụ: Mốt một thành phố đang được tính điểm và “Bá tước” đang ở trong lâu đài, không ai có thể đặt lại một “Người hầu” từ lâu đài đến thành phố.

 

Những “Người hầu”  ở khu này được xem là đoàn tùy tùng của “Bá tước”, và do đó chúng sẽ bị chặn cho đến khi “Bá tước” được chuyển sang một khu khác. “Bá tước” phải luôn đứng rõ ràng trong các khu vực và không bao giờ rời khỏi Carcassanne.

Những biến thể chính thức

Ngay cả tầng lớp quý tộc cũng phải tuân theo những quy tắc nhất định, và không thể cứ đơn giản làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Các biến thể sau đây đã tính tới điều này và hạn chế quyền tự do của “Bá tước”. Việc sử dụng các biến thể này sẽ cho phép mở rộng thêm các khả năng chiến thuật nhỏ hơn. Trong cả hai biến thể, “Bá tước” không còn được tự do di chuyển nữa mà thay vào đó là:

• Bất cứ khi nào một “Người hầu” mới được đặt vào thành phố Carcassonne, “Bá tước” sẽ được di chuyển theo chiều kim đồng hồ tới khu vực tiếp theo của thành phố, hoặc là:

• “Bá tước” được di chuyển tới bất kỳ khu vực nào trong thành phố mà “Người hầu” mới được đặt vào.

Quy tắc nhà

Đặt con sông trước, sau đó đặt thành phố Carcassanne bên cạnh nó sao cho chạm được nhiều mảnh đất nhất. Nhiều khả năng là điều này dường như sẽ khiến cho dòng sông chảy qua thành phố.


Góc hỏi đáp:

67: Thành phố Carcassonne được tính khi tính điểm trang trại vào cuối trò chơi và cũng được tính khi tính điểm cho nhà Vua (11/2013).

 

69: Con rồng có thể bay vòng quanh bên ngoài Carcassonne và xem các khu vực phong cảnh như những mảnh đất bình thường và có thể ăn bất cứ “Người hầu” nào trên những mảnh đất đó. Những “Người hầu” bên trong Carcassanne không bị ảnh hưởng. Điều này thể hiện một sự thay đổi đáng chú so với các “Câu hỏi thường gặp” trước đây (10/2012).

 

70: Với những cách giải thích mới liên quan đến việc đặt rồng và những “Người hầu” trên các địa điểm bên ngoài thành phố Carcassonne, thì có vẻ như “Bệnh dịch” cũng nên được cho phép ở phần bên ngoài của những mảnh đất này. Tuy nhiên, điều này không được xem là chính thức (1/2013).

 

71: Các quy tắc mới nhất cho The River II quy định rằng “Nếu bạn quyết định sử dụng Bá tước Carcassonne và The River II làm ô bắt đầu cho một trò chơi,  thì có thể một người sẽ không thể sử dụng tất cả các mảnh sông nếu chúng được đặt quá gần Thành phố Carcassonne. Những mảnh song không thể đặt được phải bị loại bỏ khỏi trò chơi, theo các quy tắc cơ bản. Ngay cả khi con sông không thể được đặt toàn bộ, trò chơi vẫn nên  được tiến hành theo cách thông thường ”. Xem phần Bình luận trong The River II để biết thêm chi tiết.

 

72: Các quy tắc ban đầu được bổ sung thêm câu làm rõ sau đây: “Nếu dòng sông đang sử dụng thì mảnh “Mùa xuân” nên được đặt tiếp theo, và theo hướng mà dòng sông dẫn ra khỏi thành phố”. So sánh điều này với đoạn giới thiệu về các quy tắc cho “Bá tước”, “Nhà vua” và “Vương hậu”: “Không nên kết hợp 2 bản “bá tước của Carcassanne” và “Dòng sông 2” bởi vì có thể nảy sinh các tình huống không thể xếp các mảnh đất đúng cách”. Nói các khác thì là vị trí chính thức đã thay đổi trong những năm qua.

 

73: Phiên bản ban đầu của các quy tắc có đề cập cụ thể tới việc hoàn thành một con đường, thành phố hoặc nhà thờ  nếu cần kích hoạt vị trí của một “Người hầu” tại Carcassanne. Tuy nhiên, phiên bản RGG về các quy tắc và quy tắc của Big Box 2 đã thay đổi quy tắc được đưa ra ở đây.

 

74: Rõ ràng là chỉ có cách ghi điểm do vị trí của mảnh đất mới có thể kích hoạt vị trí của “Người hầu” trong Carcassanne. Do đó việc ghi điểm từ các sự kiện không liên quan đến cảnh quan (Chẳng hạn như các công văn hoặc trả tiền chuộc cho tháp canh) sẽ khôn kích hoạt vị trí của “Người hầu”. Tuy nhiên điều đáng chú ý là một câu trả lời khác của “Các câu hỏi thường gặp” (Bên dưới và trong khu vực phiên bản tu viện và thị trưởng) cho thấy vị trí của một kho thóc có khả năng đặt một “Người hầu” ở Carcassonne.

 

75: Thị trưởng và toa xe có thể được đặt vào một khu thích hợp của Carcassonne. Kho thóc không thể được đặt trong thành phố Carcassonne.

 

 

76: Câu hỏi: Nếu tôi đặt một kho thóc trên nông trại mà người chơi khác có nông dân, khiến cho họ ghi điểm trong khi tôi không ghi được điểm nào thì tôi có thể chuyện một “Người hầu” đến Carcassonne không? (Trong khi không ghi điểm ngay bây giờ, kho thóc chắc chắn sẽ ghi điểm vào cuối trò chơi).

 

Trả lời: Có, điều đó được phép. Chỉ lập tức ghi điểm. Một câu hỏi tương tự được nêu ra có liên quan đến “Trao đổi hàng hóa” điều này có thể dẫn tới điểm kết thúc trò chơi.

 

77: Câu hỏi: Giả sử tôi có một kẻ dị giáo tham gia vào một cuộc thách đấu với một nhà sư, và tôi đặt mảnh đất hoàn thành nhà thờ của nhà sư, để nhà sư ghi được 9 điểm và tôi được 0 điểm. Tôi có thể di chuyển một “Người hầu” tới Carcassanne trong trường hợp này được không?

 

Trả lời: Có, đã kích hoạt việc tính điểm, không nhận được điểm: các điều kiện được đáp ứng.

 

78: Không thể triển khai “Người hầu” tới Carcassonne thông qua công phép thuật. Cổng phép thuật chỉ cho phép những “Người hầu” được triển khai đến các mảnh đất có thể chiếm giữ đúng theo các quy tắc thông thường, như thể người chơi vừa đặt câu hỏi. Carcassonne được sử dụng theo các quy tắc khác nhau.

 

79: Người chơi hoàn thành một con đường, một thành phố hoặc nhà thờ, nhưng không có lợi nhuận, không thể đặt một “Người hầu” tới Carcassonne và đặt lại một người khác trước khi khu vực đấy được tính điểm. Việc tính điểm sẽ diễn ra đầu tiên và sau đó, nếu có cơ hội, một “Người hầu” sẽ được đặt vào Carcassonne. Nếu người chơi sử dụng một “Người hầu” đã có mặt trong Carcassonne, thì người đó sẽ kiếm được lợi nhuận từ việc ghi điểm và như vậy có thể không  chuyển một “Người hầu” khác tới Carcassonne.

 

80: Câu này là phần bổ sung cho các quy tắc trong phiên bản “RGG” của Big Box 2.

 

81: Câu này ban đầu xuất hiện trong các quy tắc, trong phần đề cập đến cách kết hợp “Bá tước của Carcassonne” với các bản mở rộng khác. Ngoài ra, phiên bản của các quy tắc trong “Bá tước, Nhà vua và các bà vợ” làm rõ ràng một “Người hầu” có thể được đặt vào Carcassonne trong cả 2 phần của lượt đánh đôi, thay vì trong cả hai lượt bởi vì lượt đánh đôi được tính là 1 lượt thay vì 2 lượt riêng lẻ.

 

82: Câu này cũng xuất hiện trong phần kết hợp bản mở rộng này với các câu khác.

 

83: Câu cuối cùng này được trích ra từ quy tắc “Hig’s Big Box 2”, nó xuất hiện trễ một chút trong văn bản. Nó cũng xuất hiện trong phiên bản “RGG”. Cùng có một câu nói như sau: “Nếu chúng tham gia vào việc ghi điểm, nó được tính là hai “Người hầu” như bình thường”. Vì một thị trưởng được đánh giá dựa trên số cờ hiệu trong một thành phố và toa xe được tính là một “Người hầu” duy nhất, tôi chỉ có thể kết luận rằng câu này là kết quả của việc lập lại tới từ các quy tắc về những “Người hầu lớn”. Có lẽ nên đọc nó là: “Nếu chúngtham gia vào việc ghi điểm như một tính năng, họ sẽ được tính vào phần lớn như bình thường”. Tuy nhiên, ấn bản RGG dịch nó là “Nếu chúng được sử dụng khi ghi điểm, mỗi ngời sẽ được tính là hai “Người hầu”.

 

84: “Người hầu” trong Carcassonne có thể được đặt lại ở các con đường trống, thành phố, nhà thờ hoặc trang trại. Khi một con đường, thành phố hoặc nhà thờ trống được hoàn thành, những “Người hầu” trong một khu thích hợp của thành phố có thể được đặt lại và sau đó ghi điểm ngay lập tức [ Những “Người hầu” trong lâu đài chỉ có thể được đặt vào các thành phố]. Nhìn chung, các thành phố, con đường và nhà thờ vắng người không kiếm được nhiều điểm và vì vậy mà tùy chọn này phần lớn chỉ hữu ích cho việc đưa những “Người hầu” từ Carcassonne trở lại kho của người chơi.

 

85: Các quy tắc RGG nếu rõ “Khi một [Tính năng] được cho điểm” thay vì hoàn thành, có khả năng gây nhầm lẫn khi so sánh các bộ quy tắc khác nhau (Ví dụ: Đối với những cấu trúc không có sẵn, nơi không ai nhận được điểm). Tuy nhiên, như các lâu đài (Cầu, lâu đài và chợ) đã chứng minh, tất cả những cấu trúc đã hoàn thành đều ghi điểm, ngay cả khi không có “Người hầu” nào ở đó để nhẫn những điểm đó. Vì thế, không có gì mâu thuẩn.

 

86: Đây là một thay đổi nhỏ so với các quy tắc ban đầu, nội dung là “Trước khi tính toán của đa số”.

 

87: Những “Người hầu” từ thành phố Carcassonne (Khu lâu đài) không thể di chuyển đến lâu đài (Từ cầu, lâu đài và chợ) vì lâu đài không phải là thành phố, mà là một loại tính năng mới.

 

88: Câu hỏi: Cho đến bây giờ không thể đặt một tu sĩ thứ hai đến nhà thờ…

 

Trả lời: Đó vấn đề chính xác. Không có quy tắc nào nói rằng chỉ một nhà sư mới có thể chiếm một nhà thờ. Nó chỉ đơn giản là không thể vì các quy tắc đặt mảnh đất. Đây là cơ hội duy nhất để ăn cắp một nhà thờ từ người chơi. Và việc đặt lượng lớn “Người hầu” đến một tu viện giờ đây cũng trở nên đáng giá.

 

89: Một “Người hầu” có thể được chuyển từ Carcassonne đến một trang trại có kho thóc. Người nông dân sẽ được tính điểm ngay lập tức, và do đó chỉ ghi được 1 điểm cho mỗi thành phố và (Quan trọng là) không có mặt ở nông trại trong thời gian tính điểm cuối cùng [Rõ ràng là, việc sắp xếp “Người hầu” theo cách này vẫn yêu cầu tính điểm theo các quy tắc cơ bản – điều này có thể là ở cuối trò chơi hoặc khi vào một nông trại không có chuồng với một nông trại có chuồng – Chris O).

 

 

 

90: Điều này không còn đúng nữa. Việc đặt kho thóc và việc ghi điểm sau đó của trang trại được xem là cơ hội để loại bỏ một “Người hầu” ra khỏi Carcassonne. Giờ đây, các trang trại có thể được tính điểm vào những thời điểm khác với thời điểm kết thúc trò chơi, Những “Người hầu” từ chợ có thể được chuyển tới các trang trại sớm hơn trong trò chơi. Điều đó xảy ra ngay sau khi đặt kho thóc và trước khi người nông dân được tính điểm. [Tham gia vào một nông trại đang có một “Người hầu” tại đây với một kho thóc về mặt logic có thể xem là một cơ hội khác – Chris O].

 

91: Câu hỏi: Việc bộ trí “Người hầu” trong quá trình chấm điểm cuối cùng hoạt động như thế nào?

 

Trả lời: Về nguyên tắc rất giống với cách nó hoạt  động trong trò chơi. Người kích hoạt việc tính điểm cuối cùng là người chơi đặt mảnh đất cuối cùng và kết thúc trò chơi. Bắt đầu với người chơi bên trái của người kích hoạt, mỗi người chơi đặt lại một trong những “Người hầu” của mình từ Carcassonne tới một tính năng thích hợp [Những “Người hầu” trong lâu đài chỉ có thể được đặt ở các thành phố..v..v] trên bảng. Cũng có thể đặt lại những “Người hầu” tới những con đường, thành phố, nhà thờ hoặc nông trại chưa hoàn thiện, vì chúng cũng sẽ được tính điểm vào cuối trò chơi. Quá trình này tiếp tục cho đến khi không có người chơi nào có thể đặt lại bất kỳ “Người hầu” nào nữa từ Carcassonne. Bá tước vẫn phong tỏa khu phố mà ông ta đang cư trú. Thông thường, người chơi có nhiều “Người hầu” nhất trong Carcassonne sẽ là người đặt lại nhân vật cuối cùng.

 

92: Tuyên bố chĩ rõ ràng chỉ có một vòng đặt lại là một điều được làm rõ cụ thể trong các quy tắc RGG.

 

93: “Người hầu” ở trong Carcassonne không được tính điểm. Tuy nhiên, những “Người hầu” có thể ảnh hưởng tới việc tính điểm thông thông thường, vì người chơi có thể đặt lại các nhân vật của họ cho bất kỳ thành phố, đường, nhà thờ hoặc nong trại nào hiện đang được tính điểm.

 

94: Câu này xuất hiện sau trong nội dung của quy tắc “Hig’s Big Box 2”. NÓ xác nhận các câu hỏi thường gặp trước đó, như được hiển thị bên dưới, nó cũng nằm trong phiên bản RGG.

 

95: Câu hỏi: Con rồng cũng ăn thịt những “Người hầu” hoặc bá tước trong Carcassonne?

 

Trả lời: Không, Carcassonne an toàn! Vì những “Người hầu” trong Carcassonne không đơn giản chỉ là ở trên các mảnh đó. Và một số vấn đề sẽ xảy ra sau đó (Ví dụ: Điều gì sẽ xảy ra với bá tước), con rồng có thể không vào Carcassonne.

 

96: Con rồng có thể bay vòng quanh bên ngoài Carcassonne và xem các khu vực cảnh quan như những mảnh đất bình thường và ăn thịt bất kỳ “Người hầu” nào đang ở trên những mảnh đất đó. Những “Người hầu” bên trong Carcassonne không bị ảnh hưởng. Điều này thể hiện một sự thay đổi đáng chú ý so với các câu hỏi thường gặp trước đây.

 

97: Với những cách giải thích mới liên quan đến việc đặt rồng và những “Người hầu” trên các địa điểm bên ngoài thành phố Carcassonne, có vẻ như bệnh dịch cũng nên được đặt ở phần bên ngoài của những mảnh đất này. Tuy nhiên, điều này là không chính thức. (1/2013)

 

98: “Người hầu” có thể được đặt trên những tính năng được đặt ở bên ngoài thành thành phố Carcassonne, ví dụ qua việc sử dụng một cánh cổng ma thuật hoặc một loài biết bay (1/2013).

 

99: Phiên bản RGG Big Box 2 của các quy tắc quy định rằng “Không người chơi nào được di chuyển “Người hầu” tới hoặc rời khỏi khu vực nơi bá tước đang đứng (Đã nhấn mạnh thêm) Phần bổ sung này không được thấy trong bất kỳ phiên bản nào khác của quy tắc.