• Mua hàng: 0949 577 303
 • Luật Board Game
 • 0 sản phẩm
Hướng Dẫn Chơi Startups - Khởi Nghiệp

Trò chơi: Startups

Mục tiêu: Trở thành người giàu nhất bằng cách sở hữu phần lớn cổ phần của các công ty và thu lợi nhuận từ những người chơi khác.

Thành Phần :

 • 45 lá bài (cổ phiếu) với 6 loại ( vàng 5x, xanh dương 6x, Đỏ Nhạt 7x, Nâu 8x, xanh lá x9, Đỏ x19)
 • 6 Anti-Monopoly Chip (Chip chống đầu cơ ): mỗi màu 1 cái.
 • 3 Màu Chip Tính Điểm ( Hồng, Nâu, Xám ) : mỗi loại 4 cái
 • 70 Chip Vốn với  2 mặt 1 và 3

Chuẩn bị:

 • Trộn đều bộ bài và loại bỏ ngẫu nhiên 5 lá.
 • Mỗi người chơi nhận 3 lá bài (cổ phiếu) và 10 chip Vốn (phía mặt 1 úp lên).
 • Số bài còn lại đặt úp xuống ở trung tâm.

Chuẩn Bị Ván cho 3 người chơi

Lượt chơi: Thực hiện cả bước 1 và 2.

 1. Rút bài:
  • a) Từ chồng rút bài: Rút 1 lá và đặt 1 chip Vốn (phía 1 úp lên) lên tất cả các lá bài đang nằm ở Chợ.
   • Nếu không đủ tiền (chip Vốn), bạn không được rút.
  • b) Từ Chợ: Lấy 1 lá bài cùng tất cả chip Vốn trên đó.
 2. Đặt bài:
  • a) Vào danh mục đầu tư của bạn (bên tay bạn).
  • b) Úp xuống cạnh chồng bài, đưa vào Chợ.
   • (Nếu bạn lấy một cổ phiếu từ Chợ, bạn không thể đặt lại một cổ phiếu cùng công ty đó vào Chợ)

Chip Chống độc quyền:

Người chơi có nhiều cổ phiếu nhất của một công ty sẽ giữ chip Chống Độc Quyền. Nếu hai người chơi bằng cổ phiếu, người nhận trước giữ đến khi người kia có nhiều cổ phiếu hơn.

Nếu bạn nắm giữ chip Chống Độc Quyền của một công ty:

 • i) Bạn không thể lấy cổ phiếu của họ từ Chợ.
 • ii) Bạn không phải đặt chip Vốn lên cổ phiếu của họ khi bạn rút bài từ chồng rút.

Kết thúc trò chơi:


Người chơi rút lá bài cuối cùng từ chồng bài hoàn thành lượt chơi của họ và trò chơi kết thúc. Mỗi người chơi thêm bài trên tay họ vào danh mục đầu tư.

Tính điểm:

 • Đối với mỗi công ty: Người chơi có nhiều cổ phiếu nhất của công ty đó là cổ đông lớn.
 • Mỗi người chơi khác có cổ phiếu trong công ty đó phải trả một chip Vốn (phía 3 úp lên) cho mỗi cổ phiếu họ sở hữu cho cổ đông lớn.
  • Nếu hai người chơi bằng cổ phiếu, không ai nhận được chip Vốn.
 • Nếu một người chơi không đủ chip Vốn để trả, họ sử dụng điểm cộng trừ. Họ không dùng chip 3 điểm mới nhận được để trả.

Người chơi có tổng giá trị chip cao nhất thắng. Nếu bằng nhau:

 • Người chơi có nhiều chip 3 điểm nhất thắng.
 • Sau đó: Người chơi chơi sau cùng thắng.

Lựa chọn: Trò chơi theo Vòng

 • Kết thúc một vòng, người chơi nhận chip điểm:
  • Thứ 1: +2 điểm
  • Thứ 2: +1 điểm
  • Cuối cùng: -1 điểm
 • Thêm lại 5 lá bài đã loại bỏ, thiết lập lại như trên, người chơi về cuối bắt đầu vòng mới.
 • Người chơi có nhiều điểm nhất sau 4 vòng thắng. Nếu bằng nhau:
  • Người chơi có nhiều chip +2 nhất thắng.
  • Sau đó là chip +1, sau đó là người thắng vòng cuối.