• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN CHƠI 11 NIMMT!

HƯỚNG DẪN 11 NIMMT!

Thành Phần :

 

 
 

100 lá bài (đánh số từ 1-100) và 10 lá đầu bò

1. Chuẩn bị :

Để riêng 10 lá đầu bò, xào chồng bài số.

Chia cho mỗi người chơi 10 lá bài, những lá còn lại tạo thành chồng bài, đặt ở giữa bàn.

Lật lá đầu tiên của xấp bài rút.

Người nhỏ tuổi nhất sẽ đi trước

2. Cách chơi :

Lượt chơi theo chiều kim đồng hồ, người chơi có lượt chọn 1 trong 2 hành động sau :

  1. Đánh 1 lá bài.
  2. Lấy tất cả các lá bài của một chồng bài về tay mình.

*Đánh 1 lá bài :

Dựa trên 3 nguyên tắc sau đây :

  1. Đánh theo thứ tự tăng dần : các lá sau phải có số lớn hơn những lá trước (của chồng bài đó).
  2. Giới hạn là 10 : các lá sau phải lớn hơn những lá trước, nhưng tối đa là trong phạm vi 10 đơn vị.

Ví dụ 1 : trên bàn có 3 chồng bài với các số ở trên cùng là : 3 -  18  - 88, bạn có thể chọn để đánh các lá tương ứng với các chồng bài là 4 – 13 (chồng có lá số 3), 19-28 (cho chồng có lá số 18), 89-98 (cho chồng có lá 88)

  1. Đối với các số trên 100 thì quay lại số 1.

Ví dụ 2 : khi có chồng bài có số từ 95 trở lên thì bạn có thể đánh số từ 96-5.

*Lấy một chồng bài lên tay:

            Khi bạn không có lá bài nào thích hợp để đánh hoặc bạn có chiến thuật bí ẩn của riêng mình thì thay vì đánh bài, bạn có thể chọn bất kì chồng bài nào đang có trên bàn để lên tay của mình, sau đó lật 2 lá từ xấp bài ban đầu, tạo thành 2 chồng bài mới.

Ví dụ 3 : ban đầu chỉ có 1 chồng bài, nhưng nếu có ai đó phải lấy bài lên, người đó sẽ lật 2 lá từ xấp bài ban đầu, bây giờ ta đã có 2 chồng bài mới. Tương tự, người chơi nào sau đó nếu phải lấy bài lên thì tiếp tục bật thêm 2 lá từ xấp bài ban đầu và bây giờ trên bàn đã có 3 chồng bài… cứ tương tự như thế.

Nếu một chồng có từ 3 lá bài trở lên thì bạn sẽ được lấy thêm một con bò.

Chú ý các lá bài của một chồng xếp chồng lên nhau để người chơi không biết chồng bài đó có bao nhiêu lá, chỉ biết lá trên cùng của chồng bài đó có số bao nhiêu thôi.

Nếu hết lá bài đầu bò, bạn lấy bài đầu bò của người có nhiều đầu bò nhất, nếu có nhiều hơn một người có nhiều bò nhất, bạn tự chọn.

Lá Bài Bò :  người chơi có thể đánh số lượng bất kỳ trong 1 chồng bài, nhưng vẫn phải tuân thủ luật giới hạn 10 đơn vị.

Ví dụ 4 : nếu bạn đang giữ 1 lá bò, trên bàn có 1 chồng bài có số 23, bạn có thể đánh tất cả các lá bài trên tay của mình có giá trị từ 24 – 33 vào chồng bài đó.  Nếu bạn có 2 lá con bò thì có thể đánh 2 chồng bài khác nhau.. ( 2 lá con bò không được dùng chung cho 1 chồng ).

3. Kết thúc game và tính điểm :

Khi có một người chơi đã đánh bài trên tay thì vòng chơi đó kết thúc. Các người chơi còn lại tính số đầu bò của các lá còn lại trên tay của mình ( số đầu bò có trên mỗi lá bài bạn cầm).

Số vòng chơi tương ứng với số người chơi.

Khi xong tất cả các vòng người có điểm thấp nhất sẽ giành chiến thắng.