• Mua hàng: 0949 577 303
 • Luật Board Game
 • 0 sản phẩm
HƯỚNG DẪN LUẬT CHƠI GAME STOCKPILE
[STOCKPILE- TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ GIÀU CÓ]
Stockpile là dòng game kinh tế chứng khoáng của các nhà đầu tư, giao dịch nội gián, thao túng thị trường.
Trong trò chơi này, bạn sẽ trở thành những nhân vật " gần giống" các tỉ phú như Donalt Trump, Mark Jukenberg, Bill Gates hay Warren Buffet  bắt đầu đầu tư vào các công ty để mang về siêu lợi nhuận.

Thời gian sx : 2013
Số người chơi: 2-5
Tuổi: 13+
Thời gian: 45'
Thể loại : Kinh Tế – Thách thức
Thế giới Board Game

1


Thành Phần :

2

Mục tiêu :

Người giành chiến thắng là người dành được nhiều tiền nhất trong trò chơi.

Chuẩn Bị :

1.    Chia đều mỗi người chơi $20.000 ( $5K x 3 + $1K x 5 )

 1. Mỗi người sẽ nhận thêm một Hình Nhân Đấu Giá và một Bàn Chơi.
  Đặt số tiền còn lại bên cạnh bàn chơi.
 2.  Đặt Dấu X lên phần lịch phía trên của Sàn Chứng Khoáng sao cho tương ứng với số người chơi.
 3.  Đặt Ticker O trên giá trị khởi điểm của mỗi cổ phần , xác định bởi các ô số in nền đen.
 4. Xào và đặt các Thẻ Công Ty và các Thẻ Dự Báo bên cạnh bàn chơi riêng biệt.
 5.  Lấy ra 6 loại cổ phiếu khác nhau từ Chợ và chia mỗi người một lá. Mỗi người chơi sẽ đặt cổ phiếu này úp xuống trên Bàn chơi của mình. Cổ phiếu này có chức năng bình thường như các cổ phiếu khác bạn thu được trong quá trình chơi. Các thẻ dư thì để lại chồng Market Deck , xào và đặt úp xuống bên cạnh bàn chơi.
 6.   Đưa cho người chơi đầu tiên token Ưu Tiên.


3

Cách Chơi :

Stockpile được chơi qua nhiều vòng dựa trên số lượng người chơi đã xác định trên Sàn Chứng Khoáng. Người cầm Token Ưu Tiên sẽ là người đi trước và tiếp tục như thế theo chiều kim đồng hồ. Vào cuối mỗi vòng , chuyển Token Ưu Tiên qua cho người bên trái.

Dấu X sẽ đánh dấu số vòng chơi còn lại của game.

Mỗi vòng cơ bản sẽ có 6 giai đoạn :

1. Giai đoạn Thông tin

2. Giai đoạn Cung cấp

3. Giai đoạn Đấu Giá

4. Giai đoạn Hành động

5.  Giai đoạn Buôn Bán

6. Giai đoạn Biến Động

Giai Đoạn Thông Tin.

Khi bước vào Giai đoạn Thông Tin , mỗi người chơi sẽ nhận một thẻ Công Ty và một thẻ Dự Báo.

2 thẻ này sẽ đi cặp với nhau để xác định sự biến động giá trị cổ phiếu của công ty đó. Sự biến động giá trị cổ phiếu này sẽ diễn ra vào cuối mỗi vòng.

Các bước phải làm trong Giai đoạn này :

 1. Chia mỗi người một thẻ Công Ty và một thẻ Dự Báo.
  Mỗi người chơi sau khi nhận lấy sẽ giữ bí mật 2 thẻ đó và sẽ được sử dụng trong Giai đoạn Đấu GiáGiai đoạn Buôn Bán trước khi giá cổ phiếu thay đổi ở Giai Đoạn Biến Động.


 1. 2.Lấy một thẻ Công Ty và một thẻ Dự báo  để lật trên Sàn Chứng Khoáng. Giá trị cổ phiếu thay đổi sẽ là thông tin chung.

  3.       Ghép nối bất kỳ thẻ Công ty còn lại với thẻ Dự báo và đặt các cặp đó riêng biệt úp mặt bên cạnh Sàn chứng khoáng.

4

Lưu ý : Những thẻ này sẽ được đùng trong Giai đoạn Biến động.

Giai đoạn Cung Cấp :

Trong giai đoạn cấp, người chơi sẽ đặt thẻ vào các kho dự trữ. Các thẻ này có thể là Cổ phiếu, Phí giao dịch, Biến động thị trường. Các kho dự trữ đại diện cho thị trường cung cấp, và mình sẽ  đấu giá với nhau và thu về trong giai đoạn Đấu Giá.

Các bước phải làm trong Giai Đoạn này :

 1.   Lật một thẻ từ Chợ để bắt đầu xây dựng mỗi Kho dự trữ. Các kho dự trữ này là khu vực dưới các máy tính dưới cùng Sàn Chứng Khoáng.  Số lượng các kho dự trữ trong mỗi trò chơi là bằng với số lượng người chơi.
 2.  Chia 2 thẻ từ Chợ tới mỗi người chơi. . Người chơi phải giữ các thẻ riêng biệt với thẻ bất kỳ đã có được trước đó .
 3.  Trong mỗi lượt, mỗi người chơi sẽ đặt cả hai thẻ vào kho lưu trữ bất kì . Một thẻ đặt úp mặt  và một thẻ ngửa mặt.
5

Lưu ý: Các thẻ có thể được đặt trong cùng một kho dự trữ hay kho dự trữ khác nhau.

Hãy chắc chắn để mọi người có thể nhìn thấy bao nhiêu thẻ trong mỗi kho dự trữ !

Một khi tất cả người chơi đã thêm thẻ vào các kho dự trữ, cuộc đấu giá bắt đầu trong Giai đoạn Đấu Giá.

Giai Đoạn Đấu Giá.

Giai đoạn Đấu Giá là khi tất cả người chơi xây xong các kho dự trữ  trong Giai Đoạn Cung cấp. Các Hình Nhân Đấu Giá đại diện cho giá trị mà bạn đã đấu giá.

Các bước cần làm trong Giai Đoạn này :

1.       Theo thứ tự, mỗi người chơi đặt Hình Nhân Đấu Giá lên các ô số trên máy tính tương đương với giá tiền mà họ sẽ trả cho kho lưu trữ họ muốn lấy

6

Lưu ý: Một người chơi không được đấu  giá nhiều tiền hơn so với tiền họ hiện có.

1.       Khi có người chơi ra giá cao hơn giá mà bạn đưa ra bạn có thể tăng số tiền bạn muốn mua lên cao hơn hoặc đặt vào kho lưu trữ khác ngay lập tức.

Lưu ý : Giá cao nhất của một kho lưu trữ là $25k. Khi người chơi đã đưa ra giá này rồi không thể đấu giá ở kho lưu trữ khác nữa.

2.       Cuộc đấu giá sẽ tiếp tục cho tới khi mỗi kho lưu trữ có một hình nhân đấu giá trên đó .

3.       Người chơi trả số tiền tương ứng với số mà họ đấu giá sau đó lấy tất cả các thẻ kho lưu trữ về để lên bàn chơi của bạn và giữ bí mật với người chơi khác.

4.       Nếu trong kho lưu trữ có Thẻ Trả Phí thì bạn sẽ phải trả thêm phí giao dịch và đặt Thẻ trả phí vào Chồng Bài Bỏ.

5

Chú ý : Nếu bạn không đủ tiền để trả cho Thẻ Trả Phí bạn phải để Thẻ Trả Phí trước mặt bạn và trả khi có đủ tiền ngay lập tức. 

Giai đoạn Hành Động

Ở giai đoạn này – bạn sẽ được sử dụng Thẻ Biến động Thị Trường

Các bước cần làm ở Giai Đoạn này :

1.       Bạn sẽ dùng Thẻ Biến động Thị Trường đã lấy về trong Giai Đoạn Đấu Giá.

6

Stock Boom ! : Chọn một loại cổ phiếu và tăng giá trị nó lên 2.

Stock Bust ! : Chọn một loại cổ phiếu và giảm giá trị nó xuống 2.

Lưu ý : Thẻ Biến động Thị Trường bắt buộc phải dùng trong vòng chơi mà bạn đã thu về.

Giai Đoạn Buôn Bán

Ở giai đoạn này, người chơi sẽ được bán bất cứ cổ phiếu mà họ đang làm chủ.

Số tiền bán tương đương với giá trị cổ phiếu của mỗi công ty hiện tại. Cổ phiếu sau khi bán sẽ được đặt vào chồng bài bỏ.

Giai Đoạn Biến Động

Trong giai đoạn này , giá trị cổ phiếu sẽ di chuyển dựa theo Thẻ Công TyThẻ Dự Báo trong bàn chơi.

Các bước cần làm trong giai đoạn này :

 1.    Tất cả người chơi sẽ tiết lộ Công ty và Dự báo của mình và di chuyển giá trị cổ phiếu tương ứng.
 2.    Thẻ Dự Báo có kí hiệu “$$” là cổ tức. Giá trị cổ phiếu sẽ không thay đổi mà thay vào đó tất cả người chơi đều nhận thêm $2k cho mỗi Cổ phiếu công ty tương ứng với Thẻ Công Ty cặp với Thẻ Dự Báo đó.

Cổ Chia :

Khi giá trị cổ phiếu của công ty tăng đến ô Cổ Chia. Thì các cổ phiếu của công ty đó mà tồn tại trong bàn chơi của bạn sẽ được  đặt ở khu vực bên phải ( khu vực x2 ) của Bàn Chơi để mặt úp.

*Sau đó giá trị cổ phiếu sẽ trở về giá ô số có hình Lục giác.

1

2

Ví dụ : Giá trị cổ phiếu của Electric đang là 9. Thẻ Công ty cặp với thẻ Dự Báo +4 . Bạn sẽ di chuyển tăng lên 4 nhưng chỉ 2 bước là tới ô cổ chia nên giá trị của nó sẽ trở về 6 ( ô lục giác ) và tiếp tục tăng thêm 2 bước. Khi đó giá trị của nó sẽ là 8.

Chú ý : Nếu mà giá trị tăng đến ô cổ chia 2 lần trong vòng chơi đó. Tất cả những ai có cổ phiếu tương ứng với công ty sẽ nhận được thêm 10k cho mỗi lá.

Phá Sản :

Nếu giá trị cổ phiếu giảm dưới 1. Ngay lập tức công ty đó sẽ phá sản. Tất cả cổ phiếu công ty đó của người chơi sẽ bị đưa vào chồng bài bỏ kể cả cổ phiếu đang ở khu vực x2.

*Sau đó giá trị cổ phiếu sẽ trở lại giá trị ban đầu (ô số nền đen ).

Tới đây coi như đã kết thúc một vòng.

1

Kết thúc game :

Game kết thúc khi chơi đủ số vòng tương ứng với số người chơi.

Khi kết thúc game :

Người chơi sẽ tiết lộ có bao nhiêu cổ phiếu của mỗi công ty. Người có nhiều cổ phiếu nhất của bất kì công ty nào sẽ gọi là Cổ Đông và được $10K tiền thưởng.

Sau đó người chơi sẽ phải bán hết số cổ phiếu trong tay mình tương ứng với giá trị cổ phiếu hiện tại trên Sàn Chứng Khoáng.

Người chơi có nhiều tiền nhất là người chiến thắng.

Bản Mở Rộng :

Bản mở rông không dành cho người lần đầu tiên chơi Stockpile.


I.                    Ở bản mở rộng bạn sẽ sử dụng mặt Sàn Chứng Khoáng còn lại với các giá trị cổ phiếu khác nhau của mỗi công ty

2

Đặc biệt ở công ty  Stanford Steel xuất hiện các ô vuông phân số ( /$) . Khi vào ô này , ai giữ cổ phiếu của công ty Stanford Steel sẽ tự động nhận thêm 1k cho mỗi cổ phiếu đang có.

II.                    Nhân vật mở rộng :

1

Bạn sẽ được trang bị thêm các thẻ nhân vật với các khả năng khác nhau và sẽ được thêm một khoảng tiền đầu tư bắt đầu từ các nhân vật.

Hãy chia ngẫu nhiên cho mọi người chơi một nhân vật sẽ làm trò chơi trở nên nhiều bất ngờ hơn.

Các tính năng thẻ Nhân Vật sẽ được kích hoạt trong Giai Đoạn Hành Động.


Các nhân vật trong bản mở rộng :

1

Billionaire Bill :  Không có kĩ năng , bắt đầu game với số tiền khủng .

2

Maverick Mark :  Trước khi giai đoạn Đấu Giá bắt đầu , bạn có thể di chuyển một thẻ cổ phiếu qua lại giữa các kho lưu trữ.

3
Broker Bernie : Thẻ trả phí sẽ trở thành thẻ Bonus.
4
Golden Graham: Mỗi cổ phiếu bán ra bạn sẽ được ăn hoa hồng thêm $1k.
Lưu ý : Kĩ năng này cũng có hiệu lực vào cuối game. Lợi thế cho bạn khi công ty có cổ chia đấy.

Crazy Cramer : Tới lượt của bạn trong giai đoạn Hành Động , bạn có thể di chuyển giá trị cổ phiếu của một công ty bất kì lên 1 hoặc giảm 1.

Mayknow Martha: Ở giai đoạn Đấu Giá , bạn có thể nhìn thẻ Công Ty và Thẻ Dự Đoán của bất kì người chơi nào mỗi vòng một lần.

Discount Donald: Khi đấu giá thành công , bạn chỉ phải trả tiền tương ứng với giá trị ô trước vị trí Hình nhân đấu giá của bạn đang đứng.
Ví dụ : Bạn đấu giá thành công 10$ nhưng bạn chỉ cần trả 6$ thoy.

Secretive Stuart : Trong giai đoạn cung cấp , bạn có thể để cả 2 lá cổ phiếu mặt úp.

Dividend Deborah : Cuối mỗi vòng bạn sẽ được thông báo một công ty nhận cổ đông. Tức là tất cả người chơi sẽ nhận thêm $1k cho cổ phiếu đang sở hữu của công ty mà bạn thông báo.

Wise Warren : Trước giai đoạn Đấu Giá , bạn sẽ được nhìn tất cả các cổ phiếu úp trong Kho lưu trữ.

[Thegioiboardgame.vn l Người dịch : ThanhHuy La]


o0o - Đặt mua Stockpile tại  Đây