• Mua hàng: 0949 577 303
  • Luật Board Game
  • 0 sản phẩm
TẤT CẢ CÁC TƯỚNG TRONG TAM QUỐC CHÍ NỘI CHIẾN
Tam Quốc Chí đưa bạn trở về bối cảnh thời Nội chiến ở Trung Quốc, nơi xảy ra những trận chiến giữa 3 thế lực hùng mạnh. Đây là một game tổng hợp giữa 3 thể loại: chiến thuật, đồng đội và đối kháng. Người chơi phải có tính toán chiến thuật đúng đắn và có sự phối hợp ăn ý với đồng đội để đưa thế lực của mình Xưng Hùng Vương Bá.

Hãy cùng Thế Giới Board Game nhìn qua danh sách tướng thời Tam Quốc :

Phe Ngụy

STTHình ẢnhKĩ Năng Cặp đôi Hoàn Hảo
1
Tào Tháo
Khi bạn nhận sát thương, bạn có thể lấy lá gây sát thương cho bạn lên tay.

Điển Vi

Hứa Chử 

2
Tư Mã Ý

Kỹ Năng 1 :

Khi bạn nhận sát thương, bạn có thể lấy 1 lá từ người gây sát thương cho bạn.

Kỹ Năng 2 :

Trước khi lá phán xét của 1 người có hiệu lực, bạn có thể đánh 1 lá thay lá phán xét.


3
Hạ Hầu Đôn

Khi bạn nhận sát thương, bạn có thể lật phán xét.

Nếu lá phán xét không phải là lá chất cơ, người gây sát thương cho bạn chọn bỏ 2 lá trên tay hoặc nhận 1 điểm sát thương từ bạn.

Hạ Hầu Uyên
4
Trương Liêu
Đầu giai đoạn rút bài, bạn có thể không rút bài và chọn từ 1-2 người khác còn bài trên tay, lấy mỗi người 1 lá.
5
Hứa Chữ

Trong giai đoạn rút bài, bạn có thể rút ít đi 1 lá.


Nếu làm vậy, mỗi 1 điểm sát thương bạn gây cho người khác từ lá Đánh hay lá Quyết Đấu của bạn tăng lên 1 cho đến hết lượt của bạn.

Tào Tháo.
6
Quách Gia
Bạn có thể lấy lá phán xét của bạn lên tay.
7
Chân Thị

Kỹ Năng 1 :

Bạn có thể dùng lá chất đen trên tay như lá Né.

Kỹ Năng 2 :

Đầu lượt, bạn có thể lật phán xét.
Nếu là lá chất đen, bạn có thể tiếp tục lật phán xét cho đên khi gặp lá chất đỏ.


Bỏ lá chất đỏ và lấy các lá phán xét chất đen.

Tào Phi.
8
Hạ Hầu Uyên

Bạn có thể chọn từ 1 đến 2 lựa chọn sau:


1 - Bỏ qua giai đoạn phán xét và rút bài của bạn.
2 - Bỏ qua giai đoạn ra bài và 1 lá trang bị của bạn.


->Nếu làm vậy, bạn xem như đã dùng lá Đánh Xuyên tầm.

Hạ Hầu Đôn.

9

Bạn có thể bỏ 1 lá trên tay, bỏ qua một giai đoạn bất kì, trừ đầu lượt và cuối lượt :


+ Nếu bỏ giai đoạn rút bài, bạn chọn tối đa 2 người khác còn bài trên tay, lấy mỗi người 1 lá.


+ Nếu bỏ giai đoạn ra bài, bạn có thể di chuyển 1 lá bài trên bàn qua vị trí trống tương ứng của lá đó.

10
Từ Hoảng

Bạn có thể dùng lá phi cẩm nang đen như lá Binh Lương Thốn Đoạn

(Tù Chuồn Tầm 1)

11
Tào Nhân
Cuối lượt, bạn có thê rút 3 lá và rơi vào trạng thái mất lượt.
12
Điển Vi
Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể một lần tự mất 1 máu hoặc bỏ 1 lá vũ khí.
-> Nếu làm vậy, bạn chọn 1 người trong tầm đánh và người đó nhận 1 điểm sát thương từ bạn.
13
Tuân Úc
Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể đấu điểm với 1 người có số máu lớn hơn bạn.
Nếu thắng, bạn chọn....
14
Tào Phi

Kỹ Năng 1 :

Bạn có thể lấy tất cả bài của người chết.

Kỹ Năng 2 :

Khi bạn nhận sát thương, có thể cho 1 người khác rút X lá và người đó rơi vào trạng thái mất lượt. ( X là số máu bạn mất )

Chân Thị.
15
Đặng Ngải

Kỹ Năng 1 :

Khi bạn mất bài ngoài lượt, bạn có thể lật phán xét.
- Nếu lá phán xét không phải là chất cơ, bạn có thể lấy nó như lá Điền.
- Mỗi lá Điền giúp bạn giảm một khoảng cách từ bạn đến người khác.

Kỹ Năng 2 :

- Chủ tướng:
 + Khi tính máu thì giảm 1/2.
 + Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể dùng lá Điền như lá Thuận Thủ Khiên Dương ( Cướp Bài Tầm 1 )
- Phó tướng:
 + Khi bạn hay người cùng nước nhận sát thương bạn có thể cho người đó 1 lá Điền.Phe Ngô


STTHình ẢnhKĩ Năng Cặp Đôi Hoàn Hảo
1
Tôn Quyền

Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể một lần bỏ X lá. Sau đó rút X lá.

Chú ý :

(X <= giới hạn máu của bạn)

Chu Thái
2
Cam Ninh
Bạn có thể dùng lá đen như lá Quá Hà Sách Kiều.
3
Lữ Mông
Trong giai đoạn ra bài, nếu bạn không dùng hay đánh ra lá Đánh, bạn có thể bỏ qua giai đoạn bỏ bài.
4
Hoàng Cái

Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể tự mất một máu. Sau đó, bạn rút 2 lá. Kỹ năng có thể dùng nhiều lần trong lượt.


5
6
Đại Kiều

Kỹ Năng 1 :

Bạn có thể dùng lá Cơ như lá Lạc Bất Tư Thục (Tù Cơ).

Kỹ Năng 2 :


Khi trờ thành mục tiêu của lá Đánh, bạn có thể bỏ 1 lá và chọn 1 người chơi khác trong tầm đánh của bạn (không thể chọn người dùng lá Đánh ). Lấy lá Đánh chuyển cho người đó.

Tiều Kiều
7
Lục Tốn

Kỹ Năng 1 :

Khi bạn trờ thành mục tiêu của lá Lạc Bất Tư Thục hay lá Thuận Thủ Khiên Dương, hủy bỏ lá đó.

Kỹ Năng 2 :

Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể 4 lần dùng lá đỏ trên tay như lá Dĩ Dật Đãi Lao.


8
Tôn Thượng Hương

Kỹ Năng 1 :

Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể một lần bỏ 2 lá trên tay và chọn 1 tướng nam không đầy máu. Nếu làm vậy, bạn và người đó hồi máu.

Kỹ Năng 2 :

Khi trang bị của bạn rời khỏi vùng trang bị, bạn có thể rút 2 lá.9
Tôn Kiên

Đầu lượt, nếu bạn bị sát thương, bạn có thể chọn 1 trong 2:

- Lênh 1 người khác rút X lá. Sau đó bỏ 1 lá

- Lệnh 1 người khác rút 1 lá. Sau đó, bỏ X lá
X là số máu bạn mất.

10
Tôn Sách

Kỹ Năng 1 :

Khi dùng hay là mục tiệu của lá Đánh Đỏ và Quyết Đấu.
Khi đấu điểm, bạn có thể +3/-3 số điểm lá đấu điểm của bạn (nhỏ nhất là A và lớn nhất là K)

Kỹ Năng 2 :

Phó tướng kỹ: giảm 1/2 khi tính máu. Đầu lượt, nếu số máu là 1, bạn có kỹ năng Anh Tư và Anh Hồn đến hết lượt.


Chu Du

Đại Kiều

Thái Sư Tử

11
Tiểu Kiều

Kỹ Năng 1 :

Khi nhận sát thương, bạn có thể bỏ 1 lá cơ trên tay và chọn 1 người khác. Nếu làm vậy, người đó nhận số điểm sát thương đó thay bạn. Sau đó, người đó rút X lá (X là số máu người đó mất)

Kỹ Năng 2 :

Mọi lá bích của bạn được xem là lá Cơ.


12
Thái Sử Từ
Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể một lần đấu điểm với 1 người khác. 
Nếu bạn thắng, tổng số lần dùng lá Đánh tăng 1, đòn đánh xuyên tầm và số mục tiêu cho lá Đánh tăng 1.
Nếu không, bạn không thể dùng hay đánh ra lá Đánh đến hết lượt.
13
Chu Thái
Mỗi máu bạn mất trong lúc số máu của bạn là 0, bạn có thể mở 1 lá trên cùng bộ bài và đặt lên lá tướng. Khi trong những lá đó không có cặp trùng số, bạn chưa chết. Khi trong những lá đó có cặp trùng số, bạn rơi vào trạng thái hấp hối.
14
Lỗ Túc

Kỹ Năng 1 :

Trong giai đoạn rút bài, bạn có thể rút thêm 2 lá. Nếu làm vậy, số bài trên tay bạn sau khi rút > 5, bạn phải chia 1/2 số bài trên tay co 1 người khác có số bài trên tay ít nhất bàn.

Kỹ Năng 2 :

Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể một lần bỏ X lá để trao đổi số bài trên tay của 2 người khác.

(X là số bài chênh lệch của họ)


15
Trương Chiêu và Trương Hoành

Kỹ Năng 1 :

Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể lấp 1 lá trang bị trên tay vào vùng trang bị của người khác. Nếu làm vậy, bạn rút 1 lá.

Kỹ Năng 2 :

Cuối giai đoạn bỏ bài của người khác, bạn có thể trả lại cho người đó 1 trong những lá bỏ. Nếu làm vậy, bạn lấy tất cả lá còn lại lên tay.Phe ThụcSTTHình ẢnhKỹ Năng Cặp Đôi Hoàn Hảo
1
Lưu Bị
Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể phân phát tùy ý bài trên tay của bạn cho người khác. Nếu tổng số lá cho >=2, bạn hồi 1 máu.

Quan Vũ

Trương Phi

Cam Phu Nhân

2
Quan Vũ
Bạn có thể dùng lá đỏ như lá Đánh.Lưu Bị
3
Trương Phi
Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể dùng số lá Đánh tùy ý.Lưu Bị
4
Gia Cát Lượng

Kỹ Năng 1 :

Đầu lượt, bạn có thể xem X lá trên bộ bài và tùy ý sắp xếp. Sau đó, đặt tùy ý X lá đó lên trên hay dưới bộ bài

(X là số người còn sống và X <=6 )

Kỹ Năng 2 :

Khi không còn bài trên tay, nếu bạn trờ thành mục tiêu của lá Đánh hay lá Quyết Đấu, vô hiệu lá đó.


Hoàng Nguyệt Ánh
5
Triệu Vân
Bạn có thể dùng lá Đánh trên tay như lá Né và ngược lại.Lưu Thiện
6
Mã Siêu

Kỹ Năng 1 :

Khoảng cách từ bạn tới người khác giảm 1.

Kỹ Năng 2 :

Khi bạn dùng lá Đánh lên người khác, bạn có thể lật phán xét. Nếu là lá Đỏ, người đó không thể dùng lá Né.7
Hoàng Nguyệt Anh

Kỹ Năng 1 :

Khi dùng lá cẩm nang phi thời gian thuần gốc, bạn có thể lập tức rút 1 lá.

Kỹ Năng 2 :

Bạn có thể dùng lá cẩm nang xuyên tầm.


8
Hoàng Trung
Trong giai đoạn ra bài, khi dùng lá Đánh lên người khác, bạn có thể không cho phép người đó dùng lá Né nếu tầm đánh của bạn >= số bài trên tay của người đó hay số máu của bạn <= số bài trên tay của người đó.Ngụy Diên
9
Ngụy Diên
Mỗi điểm sát thương bạn gây ra trong tầm 1 của bạn, bạn hồi 1 máu.
10
Bàng Thống

Kỹ Năng 1 :

Bạn có thể dùng lá chuồn trên tay như lá Xích Sắt Liên Hoàn.

Kỹ Năng 2 :

Khi bạn rơi vào giai đoạn hấp hối, bạn có thể bỏ tất cả bài trong vùng chơi của bạn và loại bỏ tất cả trạng thái.
Sau đó, bạn hồi 3 máu và rút 3 lá.11
Gia Cát Lượng (trẻ)

Kỹ Năng 1 :

Khi không trang bị phòng cụ, bạn được xem như đã trang bị lá Bát Quái Trận.

Kỹ Năng 2 :

Bạn có thể dùng lá đỏ như lá Hỏa Công.
Bạn có thể dùng lá đen như lá Vô Giải Khả Kích.

Bàng Thống

Hoàng Nguyệt Anh

12
Khương Duy

Kỹ Năng 1 :

Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể một lần yêu cầu 1 người có tầm đánh tới bạn dùng lá Đánh lên bạn. Nếu người đó từ chối, bạn bỏ 1 lá của người đó.

Kỹ Năng 2 :

Chủ tướng: trong lượt của người khác chung đội hình với bạn, bạn có kỹ năng Khán Phá.
Phó tướng: giảm 1/2 khi tính máu. Nếu chủ tướng của bạn có kỹ năng Quan Tinh, số lá Quan tinh luôn là 5. Nếu không, bạn có kỹ năng Quan Tinh.


13
Lưu Thiện

Kỹ Năng 1 :

Khi người khác dùng lá Đánh lên bạn, họ phải bỏ 1 lá cơ bản. Nếu không, lá Đánh đó mất tác dụng.

Kỹ Năng 2 :

Bạn có thể bỏ qua giai đoạn ra bài. Nếu làm vậy, bạn phải bỏ 1 lá trên tay ở cuối lượt.
Sau đó, bạn chọn 1 người và người đó ẽ có thêm 1 lượt đi sau khi bạn kết thúc lượt.


14
Mạnh Hoạch

Kỹ Năng 1 :

Lá Nam Man Nhập Xâm vô hiệu với bạn.
Khi người khác dùng lá Nam Man Nhập Xâm, số thương từ lá đó được xem như bạn gây ra.

Kỹ Năng 2 :

Bạn có thể bỏ qua giai đoạn rút bài. Nếu làm vậy, bạn mở X từ bộ bài (X là số máu bạn mất). Mỗi lá cơ bạn mở ra, bạn hồi 1 máu.
Sau đó, bạn bỏ tất cả lá Cơ và lấy tất  cả lá còn lại lên tay.

Chúc Dung
15
Chúc Dung

Kỹ Năng 1 :

Lá Nam Man Nhập Xâm vô hiệu với bạn. Khi người khác dùng lá Nam Man Nhập Xâm, bạn có thể lấy lá đó lên tay sau khi lá đó hết tác dụng.

Kỹ Năng 2 :

Khi bạn gây sát thương cho mục tiêu của lá Đánh bạn dùng, bạn có thể lập tức đấu điểm với người đó.

Nếu bạn thắng, bạn lấy 1 lá của người đó.Phe Quần Hùng Hào Kiệt

STTHình ẢnhKỹ Năng Cặp Đôi Hoàn Hảo
1
Hoa Đà

Kỹ Năng 1 :

Ngoài lượt của bạn, bạn có thể dùng lá Đỏ như lá Đào.

Kỹ Năng 2 :

Trong giai đoạn ra bài bạn có thể một lần bỏ 1 lá trên tay và chọn người. Nếu làm vậy, người đó hồi 1 máu.


2
Lữ Bố

Kỹ Năng 1 :

Khi bạn dùng lá Đánh, mục tiêu cần dùng thêm 1 lá Né.

Kỹ Năng 2 :

Khi quyết đấu với bạn, đối phương cần dùng thêm 1 lá Đánh cho mỗi lần đấu.

Điêu Thuyền
3
Điều Thuyền


Kỹ Năng 1 :

Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể 1 lần bỏ 1 lá và chọn 2 tướng nam khác. 
Nếu làm vậy, người được chọn trước xem như đã dùng lá Quyết Đấu lên người còn lại.
Không thể dùng lá Vô Giải Khả Kích lên lá Quyết Đầu bằng kỹ năng này.

Kỹ Năng 2 :

Cuối lượt, bạn có thể rút 1 lá.

Lữ Bố
4

Điền Phong

Kỷ Năng 1 :

Khi mất một lá bài cuối cùng trên tay, có quyền hủy 1 lá bài trong vùng chơi của người khác.

Kỷ Năng 2 :

Khi có người lâm vào tình trạng hấp hối, nếu nguồn gây thiệt hại cùng nước với mình, bạn rút một lá bài. Nếu người cùng nước chết, bạn sẽ mất 1 máu.

5


Nhan Lương và Văn Xú

Bạn có thể bỏ qua giai đoạn rút bài. Nếu làm vậy, bạn lật lá phán xét, lấy lá đó lên tay và bạn có thể dùng lá trên tay khác màu với lá phán xét như lá Quyết Đấu.
6

Đổng Trác

Kỹ Năng 1 :

Đầu giai đoạn rút bài, nếu bạn còn 1 máu hay không cò bài trên tay, bạn có thể bỏ qua giai đoạn rút bài.
Nếu làm vậy bạn lấy trong vùng chơi của tất cả người chơi khác mỗi người 1 lá.

Kỹ Năng 2 :

Chủ tướng: cuối giai đoạn ra bài, nếu tướng này đã mở, bạn loại phó tướng, tăng 3 giới hạn máy và có kỹ năng Băng Hoại. Cuối lượt nêu bạn không phải là người ít máu nhất bạn, bạn phải giảm 1 máu hoặc 1 giới hạn máu.7
Giả Hử

Kỹ Năng 1 :

Trong lượt của bạn, chỉ có bạn và người ở trạng thái hấp hối được phép dùng lá Đào.

Kỹ Năng 2 :

 Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể 1 lần lệnh tất cả người chơi khác dùng lá Đánh lên người gần nhất. nếu người chơi nào không dùng lá Đánh, người đó mất 1 máu.
Khi bạn là mục tiêu của lá cẩm nang đen, vô hiệu lá đó.

8
Bàng Đức
Khi sử dụng lá Sát lên một người, nếu người đó Né thành công, thì có quyền hủy bất kì lá bài của người đó.
9
Châu Thị

Kỹ năng 1 :

Có quyền mở tướng này trong lúc hành động. Trong lượt của mình, nếu đã mở tướng này, người khác không thể mở tướng.

Kỹ năng 2 :

Trong lượt hành động, có thể bỏ một trang bị để úp mặt một tướng của người mở 2 tướng.

10
Viên Thiệu
Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể dùng 2 lá cùng chất trên tay như lá Vạn Tiễn Tề Phát.
11
Vu Cát
Khi bạn và người cùng nước nhật sát thương, bạn có thể mở 1 lá trên bộ bài và đặt lên lá tướng.
Nếu lá vừa mở cùng chất với 1 lá trên lá tướng, bạn bỏ lá đó.
Khi bạn và người cùng nước là mục tiêu của lá cơ bản 1 mục tiêu hay lá cảm nang 1 mục tiêu, bạn có thể bỏ 1 lá trên lá tướng để hủy bỏ lá cơ bản hay lá cẩm nang đó.
12
Thái Văn Cơ

Kỹ Năng 1 :

Khi có người nhận sát thương từ lá Đánh, bạn có thể bỏ 1 lâ và cho người đó lật phán xét.
- Nếu là lá Cơ, người nhận sát thương hồi 1 máu.
- Nếu là lá Rô, người nhận sát thương rút 2 lá.
- Nếu là lá Chuồn, người gây sát thương bỏ 2 lá.
- Nếu là lá Bích, người gây sát thương rơi vào trạng thái mất lượt.

Kỹ Năng 2 :

Khi bạn chết, bạn chọn 1 tướng của người giết bạn và kỹ năng của lá tướng đó vô hiệu hóa đến hết trận.


13

Mã Đằng

Kỹ Năng 1 :

Khoảng cách từ bạn đến người khác giảm 1.

Kỹ Năng 2 :

Trong giai đoạn ra bài, bạn có thể 1 lần cho bạn và người cùng nước rút 3 lá. Nếu nước bạn có số người ít nhất bàn, bạn hồi 1 máu.


14

Khổng Dung

Kỹ Năng 1 :

Khi bạn nhận sát thương từ người có tướng úp, số điểm sát thương bạn nhận được giảm 1

Kỹ Năng 2 :

Bạn có thể phân phát tùy ý cho người khác lá bài bỏ của bạn.


15

Kỷ Linh

Đầu giai đoạn ra bài, bạn có thể đấu điểm với 1 người khác.
Nếu bạn thắng, bạn xem như đã dùng lá Đánh xuyên tầm (không tín vào số lá Đánh dùng trong giai đoạn ra bài) lên người đó hoặc người cùng nước với người đó.
Nếu không, bạn kết thúc giai đoạn ra bài.

[Thegioiboardgame.vn l Người dịch : ThanhHuy La]

o0o - Đặt mua Tam Quốc Chí tại  Đây


Bình luận

Tống Lê Bảo ViệtThg 4 02, 2020

Lá Đánh xuyên tầm là dc đánh toàn bộ người chơi trong game ạ ?? Nếu không phải thì lá đó có chức năng gì ạ ??

Tống Lê Bảo ViệtThg 4 02, 2020

Tướng Khương Duy có kỹ năng Khán Phá và Quan Tinh là sao ạ ?

ThiênThg 3 25, 2017

Cho mình hỏi con Lưu Thiện, Kỹ Năng 2 :
Bạn có thể bỏ qua giai đoạn ra bài. Nếu làm vậy, bạn phải bỏ 1 lá trên tay ở cuối lượt.
Sau đó, bạn chọn 1 người và người đó sẽ có thêm 1 lượt đi sau khi bạn kết thúc lượt.

Vậy người được cho sẽ có thêm 1 lượt, đó là lượt hành động, lượt rút bài hay cả 2? (Nếu vậy thì người được cho sẽ được rút 4 lá bài và dùng 2 lần sát nếu không có lá đặc biệt?)

Để lại bình luận

Lưu ý: Các bình luận chỉ hiển thị khi đã duyệt

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên